Ratkaistaan yhdessä! -hanke käynnistyi

Minna Pitkäniemi ja Outi Leveäoja aloittivat kesäkuun alussa Vanhempainliitolla Ratkaistaan yhdessä -hankkeen asiantuntijoina. Hanke on jatkoa Hengitysliiton kolmivuotiselle hankkeelle, jonka tavoitteena oli löytää ratkaisuja oppilaitosten ja päiväkotien sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän perheidensä tueksi.

”Meillä on ollut hieno mahdollisuus tutustua sisäilmateemaan kunnissa vanhempien, koulun henkilökunnan ja virkamiesten avulla, sekä luoda heidän kanssaan yhteistyössä uusia ratkaisuja lasten ja perheiden tueksi. Materiaalia ja tietoa on kertynyt jo paljon. Tähän asti koottu tieto löytyy Yhteistyöllä eteenpäin -julkaisusta”, vinkkaavat hankkeen asiantuntijat Minna ja Outi.

”Vanhempien toive on ollut, että oireilutilanteisiin olisi yhdessä sovittuja toimintatapoja ja palvelupolkuja. Ratkaistaan yhdessä -hankkeessa kehitämme niitä lisää ja jaamme kaiken tiedon vanhempainyhdistysten käyttöön.”

Tulevien hankevuosien aikana jatkamme yhteistyötä vanhempainyhdistysten ja kuntien sisäilmatyötä tekevien toimijoiden kanssa. Tarjoamme yhdistyksille tukea, koulutusta ja neuvontaa. Käynnistämme myös vertaisryhmiä oireilevien lasten vanhemmille ja koulutamme sisäilmamentoreita ja vertaistoiminnan vetäjiä. Vanhempainliiton Ratkaistaan yhdessä -hankkeen aikana käynnistyy myös vanhemmille suunnattu asiantuntijaneuvonta verkossa ja puhelimitse.

Kunnissa vahvistamme vuoropuhelua eri toimijoiden välillä, järjestämme työpajoja ja sisäilmailtoja ratkaisujen löytämiseksi sekä tuotamme vaikuttajapaketin päätöksentekijöille vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja perheiden tuesta.

”Eriytyisen arvokasta on, että pääsemme hankkeen aikana kuulemaan useita kymmeniä sisäilmasta oireilevia ja sairastavia lapsia ja nuoria. Välitämme heiltä saatua arvokasta tietoa ja kokemuksia kansallisessa yhteistyössä hankevuosien aikana”, Minna ja Outi iloitsevat.

Mikäli koulunne vanhempainyhdistys on kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä:

minna.pitkaniemi@vanhempainliitto.fi
outi.leveaoja@vanhempainliitto.fi

Lue lisää aiheesta sisäilma