Chillisti mukana! – Nuorten hyvinvoinnin tukemista kodin ja oppilaitoksen yhteistyöllä

28.3.2022

Siirtyessään opiskelemaan toiselle asteelle nuori on yhä enemmän itse vastuussa opintojensa suorittamisesta. Vanhemmat ovat kuitenkin viime kädessä vastuussa siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuutensa, ja siksi kodin ja oppilaitoksen toimivalla yhteistyöllä on tärkeä rooli nuoren opintojen tukemisessa.

Nuoruus haastaa elämänvaiheena myös meidät aikuiset ja siksi yhteistyö kodin, koulun ja muiden toimijoiden välillä on erityisen tärkeää. Vanhempainliiton toteuttamat Vanhempien Barometri -tutkimukset tukevat käsitystämme siitä, että kodin ja koulun yhteistyö vähenee, mitä pidemmälle nuoren opinnot etenevät. Nuoren tarve itsenäistyä ei tarkoita sitä, että hänen tulisi selvitä opinnoistaan tai kohtaamistaan haasteista yksin. On tärkeää, että me aikuiset teemme yhteistyötä sekä autamme ja tuemme nuorta kohti itsenäistymistä.

Nuoren tarve itsenäistyä ei tarkoita sitä, että hänen tulisi selvitä opinnoistaan tai kohtaamistaan haasteista yksin.

Chillisti mukana! on Suomen Vanhempainliiton kolmevuotinen kehittämishanke, jota rahoittaa STEA. Hankkeessa kehitetään kotien kanssa tehtävää yhteistyötä toisen asteen oppilaitoksissa ja hankkeen keskiössä ovat nuoret ja heidän hyvinvointinsa. Hankkeen asiantuntijoina työskentelevät Minna Palmu ja Ville Koikkalainen.

Hankkeen konkreettinen työ tapahtuu tiiviissä yhteistyössä pilottioppilaitosten kanssa, joita on tällä hetkellä kuusi kappaletta. Jokaisessa oppilaitoksessa on omanlaisensa yhteisö ja tavat toimia. Siksi on tärkeää tutustua oppilaitokseen ja sen toimintakulttuuriin. Arjen havainnointia tukee hankkeen toteuttama alku- /seurantakartoitus, jossa selvitetään, miten nuorten opintoja voitaisiin parhaiten tukea kodin ja oppilaitoksen yhteistyöllä. Alku- /seurantakartoituksessa tietoa kerätään oppilailta, vanhemmilta ja oppilaitoksen henkilökunnalta.

Tavoitteena on kehittää yhdessä opiskelijoiden, vanhempien ja henkilöstön kanssa kodin ja oppilaitoksen yhteisiä toimintatapoja, jotka tukevat nuorten kasvua ja opiskelua. Hanke tarjoaa pilottioppilaitoksille tukea kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseen. Toiminnan ja saatujen tuloksien arviointi on jatkuva osa hankkeen toimintaa.

Tavoitteena on kehittää yhdessä opiskelijoiden, vanhempien ja henkilöstön kanssa kodin ja oppilaitoksen yhteisiä toimintatapoja, jotka tukevat nuorten kasvua ja opiskelua.

Oppilaitosten edustajilla on myös mahdollisuus tavata säännöllisesti muiden pilottiopilaitosten edustajia. Hankkeen järjestämissä tapaamisissa on mahdollisuus kuulla ja jakaa kokemuksia hankkeen toiminnasta, kokeiluista ja hyvistä toimintamalleista sekä kehittämisen kohteista.  

Ajankohtaisia kuulumisia hankkeesta

Hankkeessa on tällä hetkellä mukana kuusi pilottioppilaitosta: Careeria, Koulutuskuntayhtymä Tavastian ammattiopisto, Varia, Omnia, Stadin ammattiopisto ja Ammattiopisto Live. 

Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana olemme tavoittaneet hyvän joukon nuoria, joiden kanssa olemme työskennelleet hyvinvointiteemojen ympärillä. Nuoret ovat nostaneet esiin tärkeitä teemoja ja ajatuksia siitä, miten voisimme yhdessä oppilaitosten ja kotien kanssa tukea heidän opintojaan. Nuorten ideoiden pohjalta on hyvä lähteä kehittämään kotien ja oppilaitosten yhteistyötä.

Olemme valmiita kokeilemaan ja oppimaan! Toivomme yhteistyökumppaneilta positiivista asennetta vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen. Uskomme vilpittömästi toimivan yhteistyön auttavan ja tukevan opiskelijoita, vanhempia ja oppilaitoksen henkilökuntaa.  

Ota meihin yhteyttä – vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin!

 

Kysy lisää!

Minna Palmu

Toisen asteen koulutuksen asiantuntija, Chillisti mukana! -hanke

+358 41 313 5634

minna.palmu@vanhempainliitto.fi

Kysy lisää!

Ville Koikkalainen

Yhteisötyön asiantuntija, Chillisti mukana! -hanke

+358 50 592 2554

ville.koikkalainen@vanhempainliitto.fi

Nuoren itsenäistyminen ei tarkoita sitä, että tulisi pärjätä yksin -blogisarja

Chillisti mukana! -hankkeen asiantuntijoiden kirjoittamassa blogisarjassa käsitellään monipuolisesti vanhemmuuteen, nuoruuteen sekä kodin ja oppilaitoksen yhteistyöhön liittyviä aiheita. Tutustu hankkeen blogikirjoituksiin alta!

Pers edellä puuhun vai yhdessä eteenpäin? 1.4.2022

Miten tukea nuorta, kun kaikki on aina ihan ok? 10.3.2022

Olisinhan minä auttanut, jos olisin tiennyt 10.2.2022

Kadehdittu ja halveksittu nuoruus 28.1.2022

Keskisormea heiluttavaa nuorta ei tarvitse hävetä 14.1.2022