Opettajalle koronatilanteessa

26.3.2020

Kodin ja koulun yhteistyö etäopetuksen aikana

Opettaja, pidäthän yhteyttä lapsiin ja perheisiin etäopetuksen aikana!

Etäopetus on lähtenyt Suomen kouluissa hienosti käyntiin ja haluamme kiittää siitä opettajia. Iso kiitos kuuluu myös vanhemmille, jotka ovat haastavassa tilanteessa tukemassa lasten opiskelua kotona.

Kodin ja koulun yhteistyötä tarvitaan myös poikkeustilanteessa. On tärkeää sopia vanhempien kanssa selkeästi, milloin ja millä tavalla yhteyttä pidetään etäopetuksen aikana.

Lasten tilanteet kotona ovat erilaisia. Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola ovat huolissaan niistä lapsista ja nuorista, jotka jäävät etäopetuksen aikana ilman aikuisten tukea kotona. Kannustamme kaikkia opettajia pitämään säännöllisesti yhteyttä perheisiin.

Viisi vinkkiä opettajalle kodin ja koulun yhteistyöhön:

  1. Lapsiin ja perheisiin on hyvä pitää tiiviisti yhteyttä etäopetuksen aikana. Ota yhteyttä luokkasi oppilaiden vanhempiin säännöllisesti ja kysy, miten etäopiskelu sujuu. Samalla selviää, kuka/ketkä lapsista ja perheistä tarvitsevat enemmän tukea.
  2. Pidä tiiviimmin yhteyttä perheisiin, joilla tiedät olevan sellaisia vaikeuksia, jotka saattavat aiheuttaa tässä tilanteessa lisähaasteita. Kerro perheille tuesta, jota esimerkiksi oppilashuolto voi antaa.
  3. Kun olet yhteydessä vanhempiin, juttele ja vaihda kuulumisia myös lasten kanssa. Viesti lapselle, että välität hänestä.
  4. Kysy rohkeasti vanhemmilta, miten lapsen etäopiskelu sujuu ja onko jotain, mitä sinä,
    koulu tai oppilashuolto voisi tehdä tukeakseen lasta ja vanhempia etäopiskelun opiskelun sujumiseksi kotona.
  5. Kannusta vanhempia olemaan yhteydessä sinuun / kouluun, jos jokin asia mietityttää.
    Pyydä vanhemmilta palautetta etäopiskelusta, esim. etätyöalustoista ja tehtävien määrästä.

Lue lisää aiheesta (oph.fi)