Paluu päiväkotiin ja kouluun – vinkkejä vanhemmille

30.4.2020

Hallitus on päättänyt purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen koronaan liittyvät rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Päiväkoteihin ja kouluihin palataan 14.5. alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Linjaus koskee kaikkia peruskoulun oppilaita ja päiväkodeissa olevia lapsia. Muuttuva tilanne aiheuttaa vanhemmissa paljon erilaisia pohdintoja ja tunteita. Tässä muutamia vinkkejä sinulle vanhempana uuteen tilanteeseen, johon nyt on rauhassa aikaa valmistautua.

1. Odota oman lapsesi päiväkodin ja koulun tai kunnan ohjeita

Kouluissa valmistaudutaan lähiopetukseen palaamiseen huolellisesti. Terveysviranomaiset antavat kouluille omat ohjeensa valmistautumiseen. Päiväkodit ja koulut viestivät käytännöistä vanhemmille ja oppilaille. On tärkeää, että vanhempana seuraat päiväkotien ja koulujen viestejä, ja kannustat lasta noudattamaan opettajan ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.

Koulut eivät järjestä etäopetusta 13.5 jälkeen. Jos sinulla on huoli lapsesi tai perheesi terveydestä, keskustele asiasta oman lääkärisi kanssa. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen.

2. Ole rauhallinen, luo lapselle turvallinen ilmapiiri

Päiväkoteihin ja kouluihin palaaminen on herättänyt ja herättää paljon keskustelua. Myös lapset voivat pohtia, onko päiväkotiin tai kouluun palaaminen turvallista. Keskustele lapsesi kanssa tilanteen herättämistä tunteista. Vanhempien rauhallisuus sekä päiväkodin ja koulun rutiinit ja ohjeet luovat lapsille turvallisuudentunnetta. Tutustukaa annettuihin ohjeisiin yhdessä lapsen kanssa. Luota siihen, että päiväkodeissa ja kouluissa jokainen tekee parhaansa, jotta päiväkodin tai koulun toiminta on kaikille turvallista. Tue päiväkotia ja koulua tässä tilanteessa.

3. Anna aikaa sopeutua muutokseen

Päiväkotiin ja kouluun palaaminen etäopetusjakson jälkeen on jälleen muutos niin lasten kuin perheidenkin arjessa. Ole kärsivällinen. Vaali etäopetuksen aikana syntyneitä positiivisia oivalluksia. Älä aseta itsellesi muutostilanteessa liian korkeita vaatimuksia. Anna lapselle aikaa sopeutua muutokseen ja tue lasta huolenpidollasi. Mikäli lapsen päiväkotiin tai kouluun palaaminen muuttaa omaa työntekoasi, keskustele muuttuneesta tilanteesta esimiehesi kanssa.

4. Ole läsnä lapsellesi

Ole lapsellesi läsnä nyt ja lähiopetukseen siirryttäessä joka päivä. Kuuntele herkällä korvalla lapsen ajatuksia ja kokemuksia päiväkoti- tai koulupäivän sujumisesta. Kehu, kiitä ja kannusta! Muista pitää yhteyttä myös opettajaan, päiväkotiin ja kouluun mieltä askarruttavissa asioissa.

5. Juhlistakaa päiväkotiin ja kouluun palaamista!

Päiväkoti ja koulu ovat lapselle tärkeitä yhteisöjä ja paluu sinne on askel kohti normaalimpaa arkea. Tehkää siirtymisestä mahdollisimman myönteinen kokemus.

Koska päiväkotien ja koulujen kevätjuhlat eivät ole nyt sallittuja, on hyvä miettiä, miten lukuvuoden päättymistä voisi juhlistaa lasten ja vanhempien kesken rajoitustoimista huolimatta. Järjestättekö virtuaalisen koulunpäätöstapaamisen vai pidättekö luokan yhteisen etäpiknikin?

Yhteistyössä: Hemochskola.fi