Vanhemmalle ja opettajalle etäopetukseen siirryttäessä

4.3.2021

4.3.2021


Etäopetukseen siirryttäessä kaikilta osapuolilta vaaditaan sopeutumista; oppilailta, opettajilta ja perheiltä. Toimiva viestintä ja yhteistyö, kannustava asenne sekä keskinäinen arvostus ja luottamus auttavat kaikkia jaksamaan. Muistetaan jakaa toinen toisillemme uutisia myös onnistumisista ja ilonaiheista!

Vanhempi!

Muista, että myös etäopetuksen aikana koulu on vastuussa opetuksesta, sekä siitä, että oppilaalla on vaadittavat laitteet ja materiaali. Vanhempana sinun ei kuulu huolehtia opetuksesta, mutta voit edistää lapsen ja nuoren koulunkäyntiä poikkeusoloissa monin tavoin.

 • Seuraa ja noudata oman kunnan ja koulun ohjeita ja keskustele niistä oman lapsesi kanssa. 
 • Kannusta lastasi oppituntien ja koulutehtävien pariin annettujen ohjeiden mukaisesti. Ole kiinnostunut lapsen koulunkäynnistä myös etänä. 
 • Keskustele lapsesi kanssa oppimista ja koulunkäyntiä tukevista elämäntavoista, kuten säännöllisestä vuorokausirytmistä, riittävästä levosta, liikunnasta, ruutuajan sääntelystä ja hyvästä ravinnosta.
 • Mieti, kuinka voisit osaltasi tukea lapselle merkityksellisiä kaverisuhteita terveysturvallisesti.  
 • Ota herkästi yhteyttä opettajaan, kouluun tai oppilashuollon henkilökuntaan, etenkin jos jokin lapsen opintoihin liittyen huolestuttaa. 
 • Älä jää yksin, jos uuvut tai olet huolissasi perheesi tai perheenjäsentesi jaksamisesta. Hae apua matalalla kynnyksellä! Jos et tiedä mistä apua löytyy, voit olla yhteydessä koulun oppilashuoltohenkilöstöön (kouluterveydenhoitaja, kuraattori, koulupsykologi) tai oman kuntasi terveyspalveluihin.
 • Jos voimavarasi riittävät, käytä energiaasi kannustamalla muita vanhempia, perheitä, oppilaita ja opettajia. Ota yhteys luokan vanhempiin, vanhempainyhdistykseen tai paikalliseen järjestöön ja ideoikaa yhdessä, kuinka voisitte joukkovoimalla edistää yhteisöllisyyttä ja hyvää mieltä keskuudessanne.

Tutustu myös:

Nuorisoneuvola: vinkkejä arkeen ja tukea haastaviin tilanteisiin nuoren kanssa. (mll.fi)

Opettaja! 

Muistathan pitää vanhempiin aktiivisesti yhteyttä myös etäopetuksen aikana, jotta he pysyvät kärryillä ja voivat siten paremmin olla lapsensa koulunkäynnin tukena. Toimiva yhteistyö vanhempien kanssa tukee myös omaa työtäsi. Toiveitamme opettajalle:

 • Kertaa vielä vanhempien kanssa, kuinka etäopetus tapahtuu ja mitä oppilailta tai kodeilta etäopetuksen aikana odotetaan.
 • Varmista, että jokaisella oppilaalla on koulunkäyntiin liittyvät välineetlaitteet ja toimivat yhteydet. Jos puutteita ilmenee, ohjaa oppilasta ja vanhempia ripeästi oikeaan osoitteeseen selvittämään ongelmaa. 
 • Kiinnitä erityistä huomiota aktiiviseen, selkeään ja oikea-aikaiseen viestintään. 
 • Varmista, että koulunkäyntiä ja opetusta koskevat viestit ovat linjassa koulun, kunnan ja paikallisten viranomaisten ohjeiden kanssa.
 • Huomioi erilaiset nuoret ja perheet.
 • Kannusta vanhempia ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä lapsen tai nuoren koulunkäyntiä koskevissa huolenaiheissa. Työn rajaaminen ja omasta jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää, eikä opettajan tarvitse poikkeustilanteessakaan olla jatkuvasti tavoitettavissa. Kerro siis selkeästi, niin oppilaille kuin vanhemmillekin, miten ja milloin he voivat olla yhteydessä.
 • Pohdi, voisitko järjestää virtuaalisen startti-tapaamisen tai vanhempainillanjossa kotiväki ja koulu voivat yhdessä jakaa ajatuksiaan, käydä läpi käytännön asioita ja kannustaa toinen toisiaan selviytymään paremmin poikkeuksellisesta arjesta. Pyydä luokkatoimikunta tai vanhempainyhdistys mukaan tilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen.