Vanhempainyhdistyksen viestintä

Ilman viestintää ei ole toimintaa

Aktiivinen ja huolella suunniteltu viestintä sujuvoittaa yhdistyksen toimintaa, tekee työn näkyväksi ja vahvistaa vanhempien, koulun ja kunnan välistä yhteistyötä. Uusien oppilaiden vanhemmille tieto yhdistyksen toiminnasta voi olla vierasta. Vakiintuneistakin käytännöistä on hyvä muistuttaa säännöllisesti.

Yhdistyksen kannattaa laatia viestintäsuunnitelma, tai kirjata tiedottamista vaativat toimenpiteet yhdistyksen toimintasuunnitelmaan. Yhdistyksen kannattaa myös nimetä keskuudestaan henkilö tai tiimi huolehtimaan tiedotuksesta.

Viesti verkossa

Vanhempainyhdistys voi saada palstatilaa koulun verkkosivuilta, yhdistys voi perustaa oman blogin, verkkosivut tai viestiä facebookissa ja muissa sosiaalisen median kanavissa.

Verkkosivut on erinomainen keino viestiä jäsenten lisäksi myös muille yhdistystoimijoille ja ulkopuolisille. Vanhempainliitto suosittelee Yhdistysavainta verkkosivujen ja jäsenrekisterin ylläpitoon. Tuotteesta on saatavilla maksullisten versioiden lisäksi kattava ilmaisversio.

Tutustu Yhdistysavaimen verkkosivupalveluihin ja jäsenrekisteriin

Näin rakennat viestintäsuunniltelman

  1. Tavoitteet – mikä on viestinnän ja toimintanne tavoite?
  2. Ydinviesti – mitä haluatte sanoa?
  3. Kohderyhmät – kenet haluatte tavoittaa?
  4. Vastuut – ketkä vastaavat yhdistyksenne viestinnästä?
  5. Miten – mitä kanavia ja keinoja käytätte viestinnässänne?
  6. Onnistuminen – saavutitteko tavoitteet, mitä olisi voinut tehdä toisin (arviointi)
poika katsoo auringonlaskua

Suunnittele, innosta, houkuttele ja ole aktiivinen viestijä

Jaa artikkeli