Vanhempainyhdistyksen viestintä

Ilman viestintää ei ole toimintaa

Aktiivinen ja huolella suunniteltu viestintä sujuvoittaa yhdistyksen toimintaa, tekee työn näkyväksi ja vahvistaa vanhempien, koulun ja kunnan välistä yhteistyötä. Uusien oppilaiden vanhemmille tieto yhdistyksen toiminnasta voi olla vierasta. Vakiintuneistakin käytännöistä on hyvä muistuttaa säännöllisesti.

Yhdistyksen kannattaa laatia viestintäsuunnitelma tai kirjata viestinnän toimenpiteet yhdistyksen toimintasuunnitelmaan. Yhdistyksen kannattaa myös nimetä keskuudestaan henkilö tai tiimi suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintää.

Viesti verkossa

Vanhempainyhdistys voi pyytää palstatilaa koulun verkkosivuilta, perustaa oman blogin, verkkosivut tai viestiä sosiaalisen median kanavissa. Valitkaa käyttöönne sellaiset viestinnän kanavat, joissa parhaiten tavoitatte teille tärkeät toimijat.

Verkkosivut on erinomainen keino viestiä aktiivisten toimijoiden ja jäsenistön lisäksi myös muille yhdistystoimijoille ja suurelle yleisölle. Vanhempainliitto suosittelee verkkosivujen ja jäsenrekisterin ylläpitoon Yhdistysavainta. Vanhempainyhdistyksille räätälöidystä tuotteesta on saatavilla maksullisten versioiden lisäksi kattava ilmaisversio.

Tutustu Yhdistysavaimen verkkosivupalveluihin ja jäsenrekisteriin

Näin rakennat viestintäsuunnitelman

 1. Tavoitteet – mikä on yhdistyksemme toiminnan ja viestinnän tavoite? Mitä haluamme toiminnallamme saavuttaa?
 2. Ydinviesti – mitä haluamme sanoa?
 3. Kohderyhmät – kenet haluamme tavoittaa?
 4. Vastuut – ketkä vastaavat yhdistyksemme viestinnästä?
 5. Miten – mitä kanavia ja keinoja käytämme viestinnässämme?
 6. Onnistuminen – saavutimmeko tavoitteet, mitä olisimme voineet tehdä toisin (arviointi)
poika katsoo auringonlaskua

Vaikuta viestinnällä

Tehdään vanhempainyhdistyksen tavoitteita ja toimintaa tutuksi:

Hyödynnä digitaaliset mahdollisuudet ja järjestä vanhemmille keskustelutuokioita verkossa

 • tarjoamalla juttuja paikallismedioihin
 • viestimällä aktiivisesti päiväkodin / koulun vanhemmille eri kanavissa
 • osallistumalla vanhempainiltoihin ja -tapaamisiin omalla puheenvuorolla
 • järjestämällä kaikille yhteisön (päiväkoti / koulu / oppilaitos) jäsenille avoimia tapahtumia
 • tekemällä vanhemmille ja perheille suunnattuja kyselyitä
 • pitämällä aktiivisesti yhteyttä päiväkodin tai koulun johtoon
 • tarjoamalla lapsia, nuoria ja perheitä koskevia näkökulmia ja kannanottoja päätöksentekoon
 • käymällä aktiivista ja rakentavaa dialogia päiväkoti- ja kouluarkeen liittyvissä kysymyksissä vanhempien ja alan ammattilaisten kanssa
 • hyödyntämällä Vanhempainliiton valmista materiaalia viestinnän tukena, osallistumalla liiton järjestämiin tapahtumiin ja jakamalla omia saavutuksia liitolle eteenpäin vietäväksi

 

Suunnittele, innosta, houkuttele ja ole aktiivinen viestijä

Jaa artikkeli