Vanhempainyhdistys – paikallinen vaikuttaja

ryhmä ihmisiä luovassa toimistossa

Perustelemalla voimistetaan vaikuttamistyötä

Vaikuttaminen on viestintää, jonka tarkoituksena on korjata, vahvistaa tai muuttaa toisten asenteita. (Miller 1980)

Yhdistyksen säännöissä määritellään toiminnan tarkoitus ja asiat, joita yhdistys haluaa edistää. Lainsäädäntömme tarjoaa kansalaisille ja yhteisöille laajat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Päätöksenteko kunnissa ja valtion tasolla perustuu avoimeen demokratiaan, jossa kansalaisilla on laissa säädetty mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa päätöksentekoon. Vaikuttaminen ei ole vain vanhempainyhdistyksen hallituksen tehtävä. Myös jäsenet ja vanhemmat ovat toimijoita ja vaikuttajia, jos heidät otetaan mukaan vaikuttamaan.

Erinomainen tapa aloittaa kuntavaikuttamiseen tutustuminen on perehtyä Kuntaliiton Vallakas – kuntalaisen vaikuttamisoppaaseen. Oman kuntasi päätöksentekoon on myös hyvä perehtyä esimerkiksi kunnan verkkosivujen kautta.

Vaikuttamisen työkaluja

Vaikuttaminen on vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Sitä tapahtuu kaiken aikaa arjen kohtaamisissa muiden vanhempien, opettajien, viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa. Keskustelu ja omien näkökulmien esiin tuominen ja niiden perusteleminen ovat vaikuttamisen lähtökohdat. Vanhempainyhdistyksen vaikuttamistoiminta tulee olla jäsenneltyä, suunnitelmallista ja tavoitteellista.

Ole rohkea

  • tuo omat ajatuksesi esiin
  • ota asioista selvää

 

Valmistaudu

  • vaikuta tärkeisiin valintoihin ja päätöksiin
  • tee yhteistyötä
  • käytä paikallistuntemustasi

 

poika puhaltaa voikukukkaan

Ole varma

  • perustele kantasi hyvin
  • käytä oikeuksiasi
  • toimi tilanteen mukaan

 

pieni tyttö leikkii väreillä

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas

OK-opintokeskuksen tuottama ja Anne Iivosen laatima opas on erinomainen perehdyttämispaketti vaikuttamiseen.

Tilaa opas

Jaa artikkeli