Viisi vinkkiä opettajalle ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle

Päiväkoti- ja kouluarki lukukauden 2020 alkaessa

Lukuvuoden 2020-2021 alkaessa koulutyö alkaa lähtökohtaisesti lähiopetuksessa ja päiväkotien toiminta on käynnistynyt normaalisti. Koronatilanne kuitenkin elää, ja on mahdollista, että poikkeusjärjestelyihin joissakin yksiköissä tai kunnissa joudutaan viranomaisten määräysten mukaisesti siirtymään. Vaikka arki alkaa poikkeuksellisissa olosuhteissa, lasten ja nuorten arjessa on tärkeä vaalia toiveikasta, myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä

Toivomme, että tilanteesta riippumatta opettajat jaksavat pitää aktiivisesti yhteyttä koteihin koulu- tai päiväkotiarjen etenemisestä. Mikäli poikkeuksellisia järjestelyjä joudutaan tekemään, viestintä vanhempien suuntaan on erityisen tärkeää.

Viisi vinkkiä opettajalle ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle
 

  1. Viesti vanhemmille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja selkeästi, kuinka lukuvuosi sinun ryhmässäsi aloitetaanmiten opiskelu ja toiminta on järjestetty, kuinka mahdollisessa poikkeustilanteissa toimitaan ja miten kodeissa voidaan tukea sujuvaa koulu-/päiväkotiarkea. Ylläpidä luottamuksellista vuoropuhelua vanhempien kanssa esimerkiksi viikkokirjeellä
  2. Kannusta vanhempia olemaan yhteydessä sinuun tai muuhun koulun / päiväkodin henkilökuntaan, jos jokin asia mietityttää.
  3. Järjestä vanhempainilta ja vanhempien tapaamiset turvallisuusohjeiden mukaan joko lähitapaamisena tai etäyhteyksin. Varmista, että kaikki vanhemmat saavat viestin vanhempainillasta ja kaikilla on mahdollisuus siihen osallistua. 
  4. Jos ohjaat aloittavia ryhmiä, kuten eskareita, ekaluokkalaisia tai yläkouluun siirtyneitä nuoria, muista että heille kaikki voi olla uutta. Tiedonjano nivelvaihetta elävissä perheissä on tavallista suurempi.   
  5. Auta oppilaita ja perheitä hyvän ryhmähengen rakentamisessa ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa. 

Vinkkejä laativat yhteistyössä Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola

Lue myös OKM:n ja THL:n ohjeet varhaiskasvatukseen, kouluille ja oppilaitoksille