Johtajana päiväkodissa ja koulussa

Päiväkodin johtajana tai koulun rehtorina olet avainasemassa kodin kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelussa ja kehittämisessä.

Yhteistyön uudistaminen varahaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman perusteiden mukaiseksi kannattaa ottaa yhdeksi kehittämisteemaksi ja vaikkapa veso-päivän aiheeksi.

Vanhempainliitto auttaa mielellään kehittämistyössä ja tarjoaa käyttöösi oman osaamisensa ja kokemuksensa vanhempien osallistamisessa.

Näin kannustat vanhempia mukaan:

  1. Kerro vanhemmille säännöllisesti mahdollisuuksista osallistua yhteisön toimintaan, sen kehittämiseen ja arkeen.
  2. Varmista, että henkilöstö suhtautuu myönteisesti yhteistyön rakentamiseen.
  3. Järjestä perheille tilaisuuksia yhteisöllisiin kohtaamisiin, ja kannusta osallistumaan vanhempaintoimintaan.