Teemat ja kampanjat

Yhdessä kaikkien lasten ja nuorten puolesta

Lasten ja nuorten hyvinvointi on yhteinen tavoitteemme. Haluamme, että kaikilla lapsilla on yhtäläinen mahdollisuus kasvaa, oppia ja saada riittävät eväät hyvään elämään.

Yhdessä vanhempien kanssa päiväkoti ja koulu voivat järjestää yhteisöllisiä ja tavoitteellisia tapahtumia erilaisten teemojen ympärille. Tempauksella voidaan lisätä yhteisöllisyyttä, kerätä varoja, vaikuttaa päättäjiin, puuttua epäkohtiin tai kohentaa ympäristöä ja viihtyvyyttä. Vanhemmat osallistuvat mielellään tapahtumiin, joissa kokevat olevansa hyödyksi. Koulu ja päiväkoti voivat tarjota tuen ja puitteet ja antaa vetovastuuta tapahtumasta aktiivisille vanhemmille. Toimiva kampanja voidaan myös laajentaa koskemaan koko kuntaa.

Kampanjan tai tapahtuman aiheena voi kasvatusyhteisön ja kunnan tarpeiden mukaan olla esimerkiksi:

  • Terveys: ravinto, liikunta, lepo, päihteet
  • Ympäristö: kierrätys, talkoot, kestävä kehitys, liikenne
  • Taide ja kulttuuri: taide retkikohteena, taiteilijavierailu, oma taidetapahtuma, lukutaito-kampanja
  • Sosiaaliset suhteet: kiusaamiseen puuttuminen, kaveripäivä, hyvät tavat
  • Järjestöjen valtakunnalliset kampanjat:
    Kodin ja koulun Päivä, Liikenneturvallisuusviikko, Harrastusviikko, Mediakasvatusviikko, Leikkipäivä jne.

Koulukoulu rakentaa siltaa kodin ja koulun välille

Koulukoulu on maksuton lyhytverkkokurssi, joka päivittää koululaisten huoltajien tiedot peruskoulun perusarjesta. Kurssin tavoitteena on lisätä jaettua ymmärrystä tämän päivän koulunkäynnistä ja sitä kautta synnyttää entistä parempaa yhteistyötä kodin ja koulun välille. Koulukoulun toteuttamisen rahoittaa Opetushallitus osana #paraskoulu 2.0 -ohjelmaa.

Tutustu Koulukouluun

Sisäilma - ratkaisuja

Avaimia sisäilmakysymysten rakentavaan käsittelyyn.

Tutustu Ratkaistaan yhdessä -hankkeeseen

Kodin ja Koulun Päivä

Valtakunnallinen yhteistyöpäivä päiväkodeissa, kouluissa ja kunnissa. Mukana vuosittain yli 1000 koulua ja päiväkotia.

Tutustu Kodin ja Koulun Päivään

listicon-kannanotot

#Uuttakoulua - Voimavaralähtöistä oppimista

#uuttakoulua -hanke on osa Uusi peruskoulu -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on edistää peruskoulun oppijalähtöisyyttä, lisätä opettajien osaamista sekä vahvistaa avointa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria.

Tutustu #Uuttakoulua -hankkeeseen

Perheystävällinen Suomi

Koska meillä kaikille on perhe.

Lue lisää aiheesta

Vanhempainliitto sosiaalisessa mediassa

Uutisoimme kasvatysyhteistyöstä, opetuksesta, osallisuudesta ja perhemyönteisestä kulttuurista myös sosiaalisessa mediassa.

@kotijakoulu Twitterissä

Vanhempainliitto kumppanina ja kouluttajana

Tarjoamme räätälöityjä koulutuksia päiväkotien, koulujen ja kuntien tarpeisiin.

Lue lisää koulutuspaketeistamme