Teemat ja kampanjat

Yhdessä kaikkien lasten ja nuorten puolesta

Lasten ja nuorten hyvinvointi on yhteinen tavoitteemme. Haluamme, että kaikilla lapsilla on yhtäläinen mahdollisuus kasvaa, oppia ja saada riittävät eväät hyvään elämään.

Yhdessä vanhempien kanssa päiväkoti ja koulu voivat järjestää yhteisöllisiä ja tavoitteellisia tapahtumia erilaisten teemojen ympärille. Tempauksella voidaan lisätä yhteisöllisyyttä, kerätä varoja, vaikuttaa päättäjiin, puuttua epäkohtiin tai kohentaa ympäristöä ja viihtyvyyttä. Vanhemmat osallistuvat mielellään tapahtumiin, joissa kokevat olevansa hyödyksi. Koulu ja päiväkoti voivat tarjota tuen ja puitteet, ja antaa vetovastuuta tapahtumasta aktiivisille vanhemmille. Toimiva kampanja voidaan myös laajentaa koskemaan koko kuntaa.

Kampanjan, tapahtuman tai tempauksen aiheena voi kasvatusyhteisön ja kunnan tarpeiden mukaan olla esimerkiksi:

  • Terveys: ravinto, liikunta, lepo, päihteet
  • Ympäristö: kierrätys, talkoot, kestävä kehitys, liikenne
  • Taide ja kulttuuri: taide retkikohteena, taiteilijavierailu, oma taidetapahtuma, lukutaito-kampanja
  • Sosiaaliset suhteet: kiusaamiseen puuttuminen, kaveripäivä, hyvät tavat
  • Järjestöjen valtakunnalliset kampanjat: Kodin ja koulun Päivä, Liikenneturvallisuusviikko, Leikkipäivä, Unelmien liikuntapäivä, Nälkäpäivä jne.

Kiedo meidät tarinaan - lukukampanja

Edistetään lasten lukuintoa ja -taitoa!

Miehet lukemaan lapsille

listicon-kannanotot

Lukuliike

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Lukutaitofoorumi on laatinut suuntaviivat lasten ja nuorten lukutaidon kehittämiseksi.

Tutustu

Sisäilma - ratkaisuja

Avaimia sisäilmakysymysten rakentavaan käsittelyyn.

Ratkaistaan yhdessä

Kodin ja Koulun Päivä

Valtakunnallinen yhteistyöpäivä päiväkodeissa, kouluissa ja kunnissa. Mukana vuosittain yli 1000 koulua ja päiväkotia.

Kodin ja Koulun Päivä

listicon-kannanotot

#Uuttakoulua - Voimavaralähtöistä oppimista

#uuttakoulua -hanke on osa Uusi peruskoulu -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on edistää peruskoulun oppijalähtöisyyttä, lisätä opettajien osaamista sekä vahvistaa avointa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria.

Tutustu #Uuttakoulua -hankkeeseen

Perheystävällinen Suomi

Koska meillä kaikille on perhe.

Liity joukkoon

Vanhempainliitto sosiaalisessa mediassa

Uutisoimme kasvatysyhteistyöstä, opetuksesta, osallisuudesta ja perhemyönteisestä kulttuurista myös sosiaalisessa mediassa.

@kotijakoulu

Vanhempainliitto kumppanina ja kouluttajana

Tarjoamme räätälöityjä koulutuksia päiväkotien, koulujen ja kuntien tarpeisiin.

Lue lisää koulutuspaketeistamme