Teemat ja kampanjat

Yhdessä kaikkien lasten ja nuorten puolesta

Lasten ja nuorten hyvinvointi on yhteinen tavoitteemme. Haluamme, että kaikilla lapsilla on yhtäläinen mahdollisuus kasvaa, oppia ja saada riittävät eväät hyvään elämään.

Yhdessä vanhempien kanssa päiväkoti, koulu tai oppilaitos voivat järjestää yhteisöllisiä ja tavoitteellisia tapahtumia erilaisten teemojen ympärille. Tempauksella voidaan lisätä yhteisöllisyyttä, kerätä varoja, vaikuttaa päättäjiin, puuttua epäkohtiin tai kohentaa ympäristöä ja viihtyvyyttä. Vanhemmat osallistuvat mielellään tapahtumiin, joissa kokevat olevansa hyödyksi. Koulu ja päiväkoti voivat tarjota tuen ja puitteet ja antaa vetovastuuta tapahtumasta aktiivisille vanhemmille. Toimiva kampanja voidaan myös laajentaa koskemaan koko kuntaa.

Kampanjan tai tapahtuman aiheena voi kasvatusyhteisön ja kunnan tarpeiden mukaan olla esimerkiksi:

  • Terveys: ravinto, liikunta, lepo, päihteet
  • Ympäristö: kierrätys, talkoot, kestävä kehitys, liikenne
  • Taide ja kulttuuri: taide retkikohteena, taiteilijavierailu, oma taidetapahtuma, lukutaito-kampanja
  • Sosiaaliset suhteet: kiusaamiseen puuttuminen, kaveripäivä, hyvät tavat
  • Järjestöjen valtakunnalliset kampanjat:
    Kodin ja koulun Päivä, Liikenneturvallisuusviikko, Lapsen oikeuksien viikko, Harrastusviikko, Mediakasvatusviikko, Leikkipäivä jne.

Vanhemmat takaisin koulun penkille?

Tutustu KouluKouluun täällä (koulukoulu.fi)

Sisäilma - ratkaisuja

Lue lisää sisäilmateemasta

Perheystävällinen Suomi - koska meillä kaikilla on perhe

Lue artikkeli