poika ja kiikarit

Osallisuutta ja kasvatusyhteistyötä – turvaverkkoja lasten ja nuorten ympärille

 

Suomen Vanhempainliitto on valtakunnallinen vanhempien osallisuuden ja kasvatusyhteistyön asiantuntijajärjestö. Työmme tukee lasten kasvua, oppimista sekä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä päiväkodeissa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Kannustamme ja tuemme vanhempaintoimijoita hyvinvoinnin edistämisessä paikallisella tasolla, kunnissa ja yhteiskunnassa. Vanhempainliittoon kuuluu lähes 1300 päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimivaa, rekisteröitynyttä vanhempainyhdistystä.

Suomen Vanhempainliitto on perustettu vuonna 1907.

Liitolla on toimistotilat Helsingissä ja Oulussa. Liitossa työskentelee 15 henkilöä.

Tuotamme vanhempaintoimijoille, opettajille ja päätöksentekijöille tarjottavia palveluita yhteistyössä muiden lapsi- ja perhejärjestöjen sekä yhteistyö- ja yrityskumppaneittemme kanssa.

Lausumme ja otamme kantaa lapsia, nuoria ja perheitä koskevaan päätöksentekoon ja vaikutamme päättäjiin lapsiystävällisen sekä kasvatus- ja koulutusmyönteisen yhteiskunnan puolesta. Olemme perheystävällinen työpaikka ja kannustamme esimerkillämme muita organisaatioita edistämään lapsi- ja perhemyönteistä kulttuuria.

Työtämme tukevat mm. sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

Vanhempainliiton yhteistyökumppanit

Teemme tavoitteellista yhteistyötä useiden järjestöjen ja yritysten kanssa erilaisten kampanjoiden, hankkeiden ja teemojen parissa. Yritysyhteistyössä suosimme pitkäjänteistä, arvoihimme perustuvaa kumppanuutta. Yhteistyötämme ohjaa mm. Varainhankinnan ja yritysyhteistyön eettiset periaatteet.