Vanhempainliiton johtokunnan päätöstiedotteet 2019

Vanhempainliitto

Päätöstiedotteessa julkaistaan tiivistetysti Suomen Vanhempainliiton johtokunnan kokouksissa käsitellyt asiat.

 

Suomen Vanhempainliiton johtokunnan kokous 1/2019, 13.1.2019

Vanhempainliiton johtokunta kokoontui perehtymään liiton ja johtokunnan toimintaan sekä pitämään järjestäytymiskokouksensa tammikuisena viikonloppuna Sipooseen. Lähes kaikki johtokunnan jäsenet ja varajäsenet olivat paikalla.

Johtokunta päätti, että kokouksista julkaistaan päätöstiedote. Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin seuraavista asioista:

  • Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Jenni Helenius. Sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Ulla Siimes. Työvaliokuntaan valittiin pj Johanna Laisaari, vpj Jenni Helenius ja toiminnanjohtaja Ulla Siimes.
  • Päätetiin asettaa seuraavat työryhmät: sisäilmatyöryhmä, kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyömallin työryhmä, kuntakohtaisten yhdistysten palkattu henkilökunta -työryhmä sekä yhdenvertaisuustyön sparrausryhmä.
  • Merkittiin tiedoksi lähipiiriliitteen ja liiton edustukset.
  • Vahvistettiin johtosääntö.
  • Tutustuttiin liiton toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin: sääntöihin, strategiaan, viestintästrategiaan, toimintasuunnitelmaan, talousarvioon, työehtosopimukseen ja paikalliseen sopimukseen sekä yritysyhteistyön eettisiin periaatteisiin. Lisäksi hyväksyttiin liitolle Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka.
  • Keskusteltiin ja sovittiin johtokunnan käytännön toimintatavoista.
  • Kuultiin toiminnanjohtajan katsaukset kasvatus- ja koulutuspoliittisiin asioihin, järjestöasioihin, talousasioihin sekä henkilöstöasioihin.
  • Keskusteltiin jäsenjärjestöavustuksen myöntämisperiaatteista ja päätettiin, että Vanhempaintoiminnan mentorit ry voi hakea jäsenjärjestöavustusta.
  • Hyväksyttiin liitolle viisi uutta jäsenyhdistystä ja poistettiin jäsenrekisteristä kaksi yhdistystä.
  • Päätettiin johtokunnan kokousaikataulusta.

Jaa artikkeli