SYKE – Syventävä keskustelu

Kuvamateriaali kouluun, kotiin, oppilashuoltoon ja muihin tilanteisiin, joissa keskustellaan nuoren kanssa.

Mikä se on?

SYKE sisältää nuoren arkeen liittyviä kuvakortteja, sanakortteja ja alustan. Sijoittamalla kortteja kolmiosaiselle alustalle nuori jäsentää elämäänsä ja kertoo kokemuksistaan, haasteistaan ja vahvuuksistaan itselleen sopivalla tavalla.

Mihin se perustuu?

Teoreettisesti SYKE perustuu myönteiseen tunnistamiseen sekä positiivisella tavalla nähdyksi, kuulluksi ja osalliseksi tulemiseen. Kortit tukevat nuoren ilmaisua ja keskustelun dialogisuutta. Ne tuovat kohtaamiseen mukavaa tunnelmaa ja toiminnallisuutta.

Kuka voi käyttää?

SYKE:ttä voi käyttää esimerkiksi opettaja, ohjaaja, psykologi, terapeutti, sosiaalityöntekijä, kuraattori, terveydenhoitaja tai huoltaja. Käyttäjä soveltaa materiaalia keskustelun tarpeen ja oman ammatillisen kehyksensä puitteissa siten, että nuorelle tärkeät aiheet tulevat arvostavasti ja luottamuksella kohdatuiksi.

Mitä kannattaa huomioida?

Aluksi on tärkeä kertoa osallistujille Sykkeen idea, tapaamisen aihe ja tietosuoja. Nuori voi käsitellä korttien kanssa asioitaan hyvinkin henkilökohtaisesti tai pitäytyä yleisellä tasolla. Hän voi tulkita kortteja omista lähtökohdistaan, esimerkiksi sanan kulttuuri voi mieltää joko kulttuuriseen taustaan tai kulttuurin harrastamiseen liittyväksi. Tapaamisessa on hyvä puhua tilannekeskeisesti arjen haasteista ja iloista sen sijaan, että puhuisi muodossa ”sinun haasteesi ja ilosi”. Keskustelussa käsitellään iloja ja onnistumisia yhtä lailla kuin etsitään ratkaisuja hyvinvoinnin haasteisiin ja asetetaan konkreetteja tavoitteita. Lopuksi tärkeät asiat dokumentoidaan kirjoittamalla ja/tai valokuvaamalla. Mikäli tilanteessa ilmenee tuen tarpeita tai turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, aikuinen tarjoaa tukea tai ohjaa nuoren välittömästi tuen piiriin.

Osta tai tulosta

Osta SYKE verkosta (valteri.fi)

Tulosta SYKE pelilauta ja ohjeet: suomi/ruotsi (pdf)

Tulosta SYKE pelilauta ”Minä” (pdf)

Tulosta SYKE pelilauta ”Minä ja muut” (pdf)

Tulosta SYKE pelikortit (pdf)

FÖSA – Fördjupande samtal, bildkorten på svenska (pdf)

Tekijät / Författare:
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja Suomen Vanhempainliitto
Sari Haapakangas, Anu Uusikylä, Mirjami Pesonen ja Mari Jokitalo-Trebs

Katso SYKE-esittelyvideo

Videolla erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakagas kertoo, miksi ja miten SYKE -keskustelumateriaalia voi hyödyntää nuoren kanssa käytävässä keskustelussa.