Kohtaamisen merkitys kasvun- ja opinpolulla -webinaari 3.11.2022 klo 13–16

”Se, että joku näkee sut ja ehtii kuunnella.”

Lapsen tai nuoren hätä herättää aikuisen kysymään: Mitä kuuluu? Kun ei ole näkyvissä, onko silti olemassa? Miten näkymättömästä tehdään näkyvä? Entä miten toimia, jos kaikki ei olekaan hyvin? 

Tervetuloa mukaan Suomen Vanhempainliiton järjestämään webinaariin, jossa käsitellään osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä niihin liittyviä haasteita koulumaailmassa. Haasteiden taustalla olevat ongelmat ovat moninaisia ja ne voivat näkyä lapsen tai nuoren oireiluna. Webinaarissa keskustellaan muun muassa kiusaamisesta, konflikteista, sisäilma-asioista ja kouluun kiinnittymisen haasteista, joihin etsitään ratkaisuja ennaltaehkäisyn, arvostavan kohtaamisen ja dialogisen yhteistyön kautta.

Tilaisuus on suunnattu kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, vanhemmille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Webinaari on maksuton.

Ohjelma

13.00 Tervetuloa, orientoituminen päivän ohjelmaan
Aslak Rantakokko, yhdenvertaisuusasiantuntija, Suomen Vanhempainliitto 

13.10 Avaimia kiusaamisen ja konfliktien ratkaisuun
Mitä tehdä, kun kiusaamistilanteet ja konfliktit kärjistyvät, pitkittyvät ja laajenevat? Patenttiratkaisua ei ole, mutta se ei tarkoita, etteikö tilanteita voitasi ratkaista onnistuneesti tarjoten lapsille ja nuorille turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö.
Ville Koikkalainen, yhteisötyön asiantuntija, Suomen Vanhempainliitto 

13.40 Sisäilmaoireilu koulussa – Auttamisen askelmerkit
Sisäilmasta oireilevan lapsen koulunkäynnin järjestelyt haastavat. Oireilua on vaikea tunnistaa ja ratkaisuvaihtoehtojen puuttuessa avunsaanti viivästyy ja tilanteet mutkistuvat. Lapsi ja perhe jäävät yksin. Mitä voidaan tehdä, jotta oireileva lapsi saa apua? Miten ottaa lapsen ja vanhemman kokemukset huomioon ratkaisuja etsittäessä?
Outi Leveäoja ja Minna Mäkelä, Ratkaistaan yhdessä -hankkeen asiantuntijat, Suomen Vanhempainliitto 

14.00–14.15 Tauko  

14.15 Arvostavan kohtaamisen merkitys viheliäisten haasteiden ratkaisemisessa 
“Se on ihan sama, onko 5+5=11, jos osaat olla ihmisten kanssa”.
Koulun paras anti – oli kouluaste mikä tahansa – on tunne siitä, että tulee kohdatuksi yksilönä, saa olla sellainen kun on ja silti kuuluu joukkoon. Joukkoon, jossa erilaisuus nähdään rikkautena ja mahdollisuutena nähdä toisin. Joukkoon, jossa yhden oppilaan tai opettajan vahvuus ei sorra toisia, vaan vie yhteistä oppimista eteenpäin. Jossa saa näyttää myös heikkoutensa ja tulla lohdutetuksi. Ja jossa tämä ”heikkous” paljastaakin jotain siitä, mitä meidän kaikkien tulisi oppia – oppiaineessa ja ihmisenä.
Katja Sutela, musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori, postdoc-tutkija, laulaja-lauluntekijä ja elämän ihmettelijä

15.00 Läsnäolon tukemista vai poissaoloihin puuttumista? 
Koulupoissaolot ovat lisääntyneet viime vuosina perusopetuksessa. Koulut ja kodit ovat olleet huolissaan erityisesti pitkittyneistä poissaoloista, joissa poissaolokierteen katkaiseminen on osoittautunut hankalaksi. Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämisessä tavoitteena on kouluun kiinnittymisen tukeminen sekä yhtenäisten toimintatapojen luominen silloin, kun poissaoloja alkaa kertyä. Kotien kanssa tehtävä yhteistyö sekä huoltajien ja oppilaiden toimijuus ovat keskiössä silloin, kun moninaisia poissaolojen syitä selvitellään ja ratkaisuja etsitään. 
Johanna Sergejeff, SKY-hanke, OKM

15.20 Kommenttipuheenvuorot päivän aiheista
Ville Koikkalainen, yhteisötyön asiantuntija, Suomen Vanhempainliitto 
Tiina Jaakkola, kokemusasiantuntija, kehittäjäasiakas
Tiina Julin, kokemusasiantuntija

15.50 Päivän yhteenveto
Aslak Rantakokko, yhdenvertaisuusasiantuntija, Suomen Vanhempainliitto 

Ilmoittautuminen 

Webinaariin voivat osallistua kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset, vanhemmat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet. Ilmoittautuminen webinaariin päättyy 31.10.2022. 

Mukaan mahtuu 300 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaudu webinaariin tästä


Tapahtuman järjestää

 

Tapahtumapaikka

Zoom-webinaarialusta

Tapahtuma-aika

3.11.2022 klo 13:00 - 16:00

Lisää kalenteriin Lisää Google kalenteriin


Lisätietoja webinaarin sisällöistä:

Suomen Vanhempainliitto
KT Erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakangas
sari.haapakangas@vanhempainliitto.fi

Zoom-webinaarialustan tekninen tuki tilaisuuden aikana:

Suomen Vanhempainliitto
Perhetyön asiantuntija Laura Klemetti
laura.klemetti@vanhempainliitto.fi
+358 44 974 9500

Jaa artikkeli