Oppivelvollisuus laajenee – Kodin ja koulun yhteistyötä nuoren parhaaksi!

Pohditko, mitä oppivelvollisuuden laajentuminen tarkoittaa oppilaitoksen ja kotien välisen yhteistyön näkökulmasta? Mietitkö, miten voisit kehittää kotien kanssa tehtävää yhteistyötä ja aktivoida vanhempia osallistumaan? 

Suomen Vanhempainliitto järjestää Oppivelvollisuus laajenee – Kodin ja koulun yhteistyötä nuoren parhaaksi -koulutuskokonaisuuden syksyllä 2022. 

Koulutus antaa toisella asteella toimiville opettajille, oppilashuollon henkilöstölle, ohjaajille, rehtoreille ja johtajille valmiuksia ja keinoja toteuttaa ammatillista koulutusta ohjaavan lain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaista kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä sekä vanhempien osallisuutta. Koulutuksen aikana osallistujat keräävät oman keinovalikoiman kotien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamiseen ja voimaantuvat viemään vanhempien osallisuutta eteenpäin oppilaitosyhteisössään. 

Ajankohta ja toteutus 

Koulutuskokonaisuus järjestetään verkossa.

Koulutus sisältää kaksi koulutuskertaa, kaksi pienryhmien konsultatiivista ohjaustapaamista sekä itsenäistä työskentelyä tapaamisten välissä. Itsenäinen työskentely nivotaan jokaisen osallistujan omiin tavoitteisiin ja arkityöhön. Työskentelytavat ovat vuorovaikutteisia ja dialogisia. Tarkoituksena on saada osallistujat pohtimaan kodin ja oppilaitoksen yhteistyöhön liittyviä käytänteitä ja toimintatapoja sekä vanhempien osallisuuden toteutumista. Koulutuksessa jaetaan myös hyviä toimintamalleja.  

Koulutuspäivät: 

perjantai 4.11.2022 klo 09–12 (Tapaaminen verkossa)  

torstai 10.11.2022 klo 14–16 (Pienryhmätapaaminen verkossa)  

tiistai 15.11.2022 klo 14–16 (Pienryhmätapaaminen verkossa) 

perjantai 25.11.2022 klo 09–12 (Tapaaminen verkossa)  

Koulutuksen sisältö 

Oppivelvollisuus laajenee – Kodin ja koulun yhteistyötä nuoren parhaaksi! 

Koulutuspäivissä tarkastellaan, mitä oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa koulutuksen järjestäjän ja kotien kanssa tehtävän yhteistyön näkökulmasta. Päivien aikana avataan myös ammatillista koulutusta ohjaavan lain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaista kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä ja vanhempien osallisuutta sekä kehitetään yhdessä ideoita ja ajatuksia niiden toteuttamiseen. Päivissä kehitetään yhdessä vuorovaikutteisia ja vanhempia osallistavia vanhempainiltoja ja annetaan välineitä kodin ja oppilaitoksen väliseen viestintään. Teemoja syvennetään pienryhmien konsultatiivissa ohjaustapaamisissa. 

Koulutuspäivien avainsanat: ammatillista koulutusta ohjaava laki, lops, kohtaaminen, dialogisuus, osallisuus, yhteistyö, viestintä 

Kustannukset 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle, ohjaajille ja johdolle sekä tukipalvelujen henkilöstölle kuten koulukuraattoreille, koulupsykologeille, kouluavustajille ja asuntolanhoitajille. Tervetuloa mukaan!  

Ilmoittautuminen 

Koulutukseen voi osallistua toisen asteen henkilöstö. Toivomme, että koulutukseen ilmoittautuneet osallistuvat koulutuksen kaikkiin tapaamisiin. Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 23.10.2022.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

Ilmoittaudu mukaan myös Yhteistä kieltä rakentamassa – Kodin ja koulun monikulttuurinen yhteistyö -koulutuskokonaisuuteemme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä.


Tapahtuman järjestää

 

 

Tapahtumapaikka

Tapahtumapaikka

Zoom-webinaarialusta

Tapahtuma-aika

4.11.2022 klo 9:00 - 25.11.2022 klo 12:00

Lisää kalenteriin Lisää Google kalenteriin


Lisätietoja koulutuksen sisällöistä:

Suomen Vanhempainliitto

Toisen asteen koulutuksen asiantuntija Minna Palmu

minna.palmu@vanhempainliitto.fi

Jaa artikkeli