Oppivelvollisuus laajenee – Kodin ja koulun yhteistyötä nuoren parhaaksi!

Pohditko, miten oppivelvollisuuden laajentuminen tarkoittaa oppilaitoksen ja kotien välisen yhteistyön näkökulmasta? Mietitkö, miten voisit kehittää kotien kanssa tehtävää yhteistyötä ja aktivoida vanhempia osallistumaan? 

Suomen Vanhempainliitto järjestää keväällä 2022 yhdessä Haaga-Helian Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa Oppivelvollisuus laajenee – Kodin ja koulun yhteistyötä nuoren parhaaksi -koulutuskokonaisuuden. 

Koulutus antaa toisella asteella toimiville opettajille, oppilashuollon henkilöstölle, ohjaajille, rehtoreille ja johtajille valmiuksia ja keinoja toteuttaa ammatillista koulutusta ohjaavan lain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaista kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä sekä vanhempien osallisuutta. Koulutuksen aikana osallistujat keräävät oman keinovalikoiman kotien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamiseen ja voimaantuvat viemään vanhempien osallisuutta eteenpäin oppilaitosyhteisössään. 

Ajankohta ja toteutus 

Koulutuskokonaisuus järjestetään Helsingissä. Koulutus sisältää kaksi lähitapaamista ja kaksi pienryhmien konsultatiivista ohjaustapaamista verkossa sekä itsenäistä työskentelyä tapaamisten välissä. Itsenäinen työskentely nivotaan jokaisen osallistujan omiin tavoitteisiin ja arkityöhön. Työskentelytavat ovat vuorovaikutteisia ja dialogisia. Tarkoituksena on saada osallistujat pohtimaan kodin ja oppilaitoksen yhteistyöhön liittyviä käytänteitä ja toimintatapoja sekä vanhempien osallisuuden toteutumista. Koulutuksessa jaetaan myös hyviä toimintamalleja.  

Paikka:

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Pasilan kampus, Ratapihantie 25, Helsinki  

Koulutuspäivät: 

perjantai 14.1.2022 klo 09–12 (Pasilan kampus)  

tiistai 18.1.2022 klo 14–16 (Pienryhmä tapaaminen verkossa)  

tiistai 8.2.2022 klo 14–16 (Pienryhmä tapaaminen verkossa) 

keskiviikko 16.2.2022 klo 12–15 (Pasilan kampus) 

Koulutuksen sisältö 

Oppivelvollisuus laajenee – Kodin ja koulun yhteistyötä nuoren parhaaksi! 

Koulutuspäivissä tarkastellaan, mitä oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa koulutuksen järjestäjän ja kotien kanssa tehtävän yhteistyön näkökulmasta. Päivien aikana avataan myös ammatillista koulutusta ohjaavan lain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaista kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä ja vanhempien osallisuutta sekä kehitetään yhdessä ideoita ja ajatuksia niiden toteuttamiseen. Päivissä kehitetään yhdessä vuorovaikutteisia ja vanhempia osallistavia vanhempainiltoja ja annetaan välineitä kodin ja oppilaitoksen väliseen viestintään. Teemoja syvennetään pienryhmien konsultatiivissa ohjaustapaamisissa. 

Koulutuspäivien avainsanat: ammatillista koulutusta ohjaava laki, lops, kohtaaminen, dialogisuus, osallisuus, yhteistyö, viestintä 

Kustannukset 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksutonMahdollisista matkakustannuksista osallistujat vastaavat itse. 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle, ohjaajille ja johdolle sekä tukipalvelujen henkilöstölle kuten koulukuraattoreille, koulupsykologeille, kouluavustajille ja asuntolanhoitajille. Tervetuloa mukaan!  

Ilmoittautuminen 

Koulutukseen voi osallistua toisen asteen henkilöstö.  

Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa ja osallistumispaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme, että koulutukseen ilmoittautuneet osallistuvat koulutuksen kaikkiin lähi- ja verkkotapaamisiin. Mikäli osallistujamäärä on ilmoittautumishetkellä täynnä, voit olla yhteydessä minna.palmu@vanhempainliitto.fi, niin voimme lisätä sinut osallistumisjonoon.  

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu verkkolomakkeen kautta. Ilmoittautuminen on avoinna 12.12.2021 saakka. 

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

 

Ilmoittaudu mukaan myös Yhteistä kieltä rakentamassa – Kodin ja koulun monikulttuurinen yhteistyö -koulutuskokonaisuuteemme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä.


Tapahtuman järjestää

 

Tapahtumapaikka

Tapahtumapaikka

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Pasilan kampus, Ratapihantie 25, Helsinki  

Tapahtuma-aika

14.1.2022 klo 9:00 - 16.2.2022 klo 15:00

Lisää kalenteriin Lisää Google kalenteriin


Lisätietoja koulutuksen sisällöistä:

Suomen Vanhempainliitto

Toisen asteen koulutuksen asiantuntija Minna Palmu

minna.palmu@vanhempainliitto.fi

Jaa artikkeli