Osaamista kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyöhön!

Kompastutko viestintään vanhempien kanssa? Mietitkö, miten voisit kehittää koulun / päiväkodin ja kotien välistä yhteistyötä? Pohditko, miten aktivoisit erityislasten vanhempia tai eri kieli- ja kulttuuritaustaisia vanhempia osallistumaan?

Suomen Vanhempainliitto järjestää syksyllä 2021 Osaamista kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyöhön -koulutuskokonaisuuden. Koulutuskokonaisuus on suunnattu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajille, rehtoreille ja varhaiskasvatuksen johtajille. Tervetuloa mukaan! 

Koulutus antaa opettajille, rehtoreille ja johtajille valmiuksia ja keinoja toteuttaa opetussuunnitelman perusteiden ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä sekä vanhempien osallisuutta. Koulutuksen aikana osallistujat keräävät oman keinovalikoiman vanhempien osallisuuden toteuttamiseen ja voimaantuvat viemään vanhempien osallisuutta eteenpäin päiväkoti- tai kouluyhteisöissään. 

Ajankohta ja toteutus 

Koulutus järjestetään koronatilanteesta johtuen verkkokoulutuksena. Koulutus sisältää neljä etäopetuspäivää sekä itsenäistä työskentelyä etäopetuspäivien välissä. Itsenäinen työskentely nivotaan jokaisen osallistujan omiin tavoitteisiin ja arkityöhön. Työskentelytavat ovat vuorovaikutteisia ja dialogisia. Tarkoituksena on saada osallistujat pohtimaan kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyöhön liittyviä käytänteitä ja toimintatapoja sekä vanhempien osallisuuden toteutumista. Koulutuksessa jaetaan myös hyviä toimintamalleja. Koulutuspäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 15.

Koulutuspäivät:

tiistai 28.9.2021 

torstai 14.10.2021 

keskiviikko 10.11.2021 

torstai 2.12.2021 

Koulutuksen sisältö  

Kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyö – kumppanuutta lapsen parhaaksi  

Koulutuspäivässä avataan perusopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyötä ja vanhempien osallisuutta sekä annetaan ideoita niiden toteuttamiseen. Päivässä kehitetään yhdessä vuorovaikutteisia ja vanhempia osallistavia vanhempainiltoja ja annetaan välineitä kodin ja koulun/päiväkodin väliseen viestintään.

Koulutuspäivän avainsanat: ops, vasu, kohtaaminen, dialogisuus, osallisuus, yhteistyö, viestintä 

Kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyö maahan muuttaneiden perheiden kanssa  

Koulutuspäivässä käsitellään yhteistyötä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden kanssa. Päivässä käydään läpi maahan muuttaneiden kohtaamia haasteita ja annetaan eväitä kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen. Kokemusasiantuntijan puheenvuoro syventää ja antaa välineitä yhteistyöhön vanhempien kanssa.

Koulutuspäivän avainsanat: monikulttuurisuus, kulttuurisensitiivisyys, vuorovaikutus, osallisuus, identiteetti 

Sujuva vuorovaikutus kotien kanssa erityislapsiperheiden näkökulmasta 

Koulutuspäivä antaa välineitä erityislasten vanhempien kohtaamiseen ja edistää lasten ja vanhempien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta koulussa ja päiväkodissa. Kokemusasiantuntijan puheenvuoro syventää päivän teemaa. Osallistujat saavat perehdytyksen myös KESY-materiaaliin arviointikeskustelujen välineenä.

Koulutuspäivän avainsanat: erityisyys, tuki, osallisuus, yhdenvertaisuus, arki, vertaistoiminta

Vanhempaintoimintaa päiväkodissa / koulussa – vanhemmat hyvinvointia rakentamassa 

Koulutuspäivässä käsitellään vanhempaintoimintaa ja vanhempien osallisuutta hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden rakentamisessa. Koulutuspäivässä pohditaan, kuinka vanhempia voidaan innostaa mukaan päiväkodin ja koulun toimintaan ja miten koulutuksen aikana saadut ideat ja toimintamallit viedään osaksi omaa työtä ja työyhteisöjen arkea.

Koulutuspäivän avainsanat: hyvinvointi, vanhempaintoiminta, oppilashuolto, osallisuus, jakaminen  

Kustannukset 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. 

Ilmoittautuminen 

Koulutukseen voi osallistua opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. 

Koulutuksen osallistumispaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme, että koulutukseen ilmoittautuneet sitoutuvat koko koulutuskokonaisuuteen ja osallistuvat kaikkiin etäkoulutuspäiviin.

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu verkkolomakkeen kautta. Ilmoittautuminen on avoinna 19.9.2021 saakka. Osallistujille lähetetään vahvistus osallistumisesta. Ilmoittautuminen tulee perua, mikäli on estynyt osallistumaan koulutukseen.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä


Tapahtuman järjestää

Suomen Vanhempainliitto ry

Koulutuksen järjestämistä tukee Opetushallitus

Tapahtumapaikka

Zoom-webinaarialusta

Tapahtuma-aika

28.9.2021 klo 9:00 - 2.12.2021 klo 15:00

Lisää kalenteriin Lisää Google kalenteriin


Lisätietoja koulutuksen sisällöistä:

Suomen Vanhempainliitto
erityisasiantuntija Tuija Metso
tuija.metso@vanhempainliitto.fi 

Jaa artikkeli