Osaamista yhteistyöhön koulussa ja päiväkodissa!

ryhmä pitelee palapelin paloja

Osaamista kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyöhön -koulutuskokonaisuus opettajille sekä koulun ja päiväkodin johtajille

Koulutuksen tavoitteena on antaa opettajille ja johtajille valmiuksia ja keinoja toteuttaa opetussuunnitelman perusteiden ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä sekä vanhempien osallisuutta.

Koulutuksen aikana osallistujat keräävät oman keinovalikoiman vanhempien osallisuuden toteuttamiseen ja voimaantuvat viemään vanhempien osallisuutta eteenpäin koko päiväkoti- tai kouluyhteisössä. 

Lähipäivät

Keskiviikko 14.11.2018 

Maanantai 10.12.2018 

Tiistai 15.1.2019 

Keskiviikko 13.2.2019 

Koulutus sisältää omatoimista työskentelyä lähipäivien välissä. Etätyöskentely nivotaan tiiviisti jokaisen osallistujan omiin tavoitteisiin ja arkityöhön.  

Sisältö  

1. LÄHIPÄIVÄ: Kodin ja koulun/päiväkodin yhteistyö – kumppanuutta lapsen parhaaksi 

Opintojaksossa avataan perusopetuksen uuden opetussuunnitelman/varhaiskasvatussuunnitelman sekä opiskeluhuoltolain mukaista kodin ja koulun/päiväkodin yhteistyötä niin oppilaan, ryhmän kuin koko yhteisönkin tasolla. Lisäksi käydään läpi koko opintokokonaisuuden tavoitteet ja toteutus ja luodaan omat tavoitteet koulutukselle.  

Päivän avainsanat: ops, vasu, kohtaaminen, dialogisuus, osallisuus, yhteistyö 

2. LÄHIPÄIVÄ: Sujuva vuorovaikutus kotien kanssa erityislapsiperheiden näkökulmasta

Vanhemman ja ammattilaisen asiantuntemuksen yhdistäminen tukee lapsen hyvinvointia parhaiten. Opintojakso antaa välineitä siihen, miten kohdata erityislasten vanhempia ja edistää lasten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta koulussa. Osallistujat saavat perehdytyksen myös KESY-materiaaliin arviointikeskustelujen välineenä.  

Päivän avainsanat: erityisyys, tuki, osallisuus, arki, vertaistoiminta  

3. LÄHIPÄIVÄ: Kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyö maahan muuttaneiden perheiden kanssa 

Opintojaksolla käsitellään yhteistyötä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden kanssa. Opintojaksolla käydään läpi maahanmuuttajan kohtaamia haasteita ja identiteettimuutoksia ja annetaan eväitä kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen. Osallistujat tutustuvat myös Wilho-materiaaliin vanhempien kohtaamisen apuna.  

Päivän avainsanat: monikulttuurisuus, kulttuurisensitiivisyys, vuorovaikutus, osallisuus, identiteetti 

4. LÄHIPÄIVÄ: Vanhempien osallisuus hyvinvointityössä

Opintojaksolla käsitellään vanhempien osallisuutta erityisesti päiväkodin / koulun hyvinvointityössä. Lisäksi opintojaksolla jaetaan opittuja ja jokaisen opiskelijan omassa arkityössä kokeilemia yhteistyön ajatuksia, toimintamalleja ja välineitä.  

Päivän avainsanat: hyvinvointi, oppilashuolto, yhdenvertaisuus, osallisuus, jakaminen  

Kustannukset 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Ohjelmaan sisältyy maksuton aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi. Mahdollisista matkakustannuksista osallistujat vastaavat itse. 

Lisätiedot  

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä:
erityisasiantuntija Tuija Metso, tuija.metso@vanhempainliitto.fi 

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja käytännönjärjestelyistä:
hallinto- ja taloussihteeri Seija Suominen, toimisto@vanhempainliitto.fi 


Tapahtuman järjestää

Suomen Vanhempainliitto

Tapahtumapaikka

Helsinki, Original Sokos Hotel Presidentti

Tapahtuma-aika

14.11.2018 klo 0:00 - 13.2.2019

Lisää kalenteriin Lisää Google kalenteriin


Ilmoittautuminen 

Koulutus on täynnä ja ilmoittautuminen on päättynyt.

Osallistujille lähetetään vahvistus osallistumisesta viimeistään viikolla 42.

Jaa artikkeli