Yhdessä kiusaamista kitkemään! – Kiusaamisen ehkäisy kodin ja koulun yhteistyöllä

Selvitätkö työssäsi lasten tai nuorten välisiä konfliktitilanteita? Kaipaatko lisää välineitä kiusaamisen ehkäisemiseen ja erilaisten konfliktitilanteiden ratkaisemiseen? Oletko pohtinut, mikä merkitys kotien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on syntyneiden ristiriitatilanteiden selvittämisessä ja miten vanhemmat voisivat olla mukana torjumassa kiusaamista? 

Koulutus antaa osallistujille tietoa kiusaamiseen liittyvistä ilmiöistävälineitä puuttua erilaisiin konfliktitilanteisiin ja hoitaa niitä yhteistyössä kotien kanssa. Vakavissa ristiriitatilanteissa on huomattu, että kodin ja koulun / oppilaitoksen yhteistyöllä on tilanteiden selvittämisessä keskeinen merkitys. Joskus ristiriitoja voi syntyä myös kodin ja koulun / oppilaitoksen välille. Koulutuantaa välineitä kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön siten, että kiusaamis– ja muut ristiriitatilanteet saadaan yhteistyön avulla ratkaistua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Koulutuksen avulla osallistujat saavat keinoja ottaa vanhemmat mukaan koulun ja oppilaitoksen kiusaamisen ehkäisevään työhön ja siihen, kuinka vanhempien osallisuus voidaan sisällyttää osaksi erilaisten konfliktilanteiden ratkaisemiseen liittyviä rakenteita.  

Ajankohta ja toteutus 

Koulutukseen sisältyy neljä etäopetuspäivää ja oppimistehtäviä. Työskentelytavat ovat vuorovaikutteisia ja dialogisia. Koulutuksen aikana osallistujat tarkastelevat omaa ja koulunsa kiusaamiseen ja laajemmin erilaisiin konfliktitilanteisiin liittyviä käytänteitä ja toimintatapoja sekä yhteistyötä vanhempien kanssa. Koulutuksessa jaetaan myös hyviä toimintamalleja.  

Paikka

Zoom-webinaarialusta 

Koulutuspäivät

keskiviikko 9.2.2022  

tiistai 15.3.2022  

torstai 31.3.2022 

torstai 28.4.2022 

Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00. Koulutukseen osallistuvien toivotaan osallistuvan koko koulutuskokonaisuuteen. 

Koulutuksen teemat 

  • Kodin ja koulun yhteistyö 
  • Kiusaaminen ja väkivalta kouluissa 
  • Pitkittyneet ja vakavat konfliktit 
  • Puuttumisen keinoja kiusaamiseen 
  • Turvallinen arki kouluissa 
  • Kodin ja koulun välinen viestintä 
  • Konfliktien ennaltaehkäisy 
  • Yhteisöllinen oppilas- ja opiskeluhuolto 

Kohderyhmä 

Koulutus on suunnattu perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rehtoreille, opettajille ja opinto-ohjaajille sekä tukipalvelujen henkilöstölle kuten koulukuraattoreille, koulupsykologeille, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille, kouluavustajille ja asuntolanhoitajille. 

Ilmoittautuminen 

Koulutuksen osallistumispaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme, että koulutukseen ilmoittautuneet sitoutuvat koko koulutuskokonaisuuteen ja osallistuvat kaikkiin etäkoulutuspäiviin. Koulutus on maksuton.  

Ilmoittautuminen koulutukseen päättyi 26.1.2022. Voit tiedustella peruutuspaikkoja sähköpostitse osoitteesta tuija.metso@vanhempainliitto.fi

Järjestäjät

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Suomen Vanhempainliitto ja Aseman Lapset ry. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.


Tapahtuman järjestää

Tapahtumapaikka

Zoom-webinaarialusta

Tapahtuma-aika

9.2.2022 klo 9:00 - 28.4.2022 klo 15:00

Lisää kalenteriin Lisää Google kalenteriin


Lisätietoja koulutuksen sisällöistä:

Suomen Vanhempainliitto
erityisasiantuntija Tuija Metso
tuija.metso@vanhempainliitto.fi 

Jaa artikkeli