Yhteistä kieltä rakentamassa – Kodin ja koulun monikulttuurinen yhteistyö

Mietitkö, miten voisit kehittää kotien kanssa tehtävää yhteistyötä ja aktivoida eri kieli- ja kulttuuritaustaisia vanhempia osallistumaan? 

Suomen Vanhempainliitto järjestää keväällä 2022 yhdessä Haaga-Helian Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa Yhteistä kieltä rakentamassa – Kodin ja koulun monikulttuurinen yhteistyö -koulutuskokonaisuuden. 

Koulutus antaa toisella asteella toimiville opettajille, oppilashuollon henkilöstölle, ohjaajille, rehtoreille ja johtajille valmiuksia ja keinoja toteuttaa ammatillista koulutusta ohjaavan lain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaista kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten vanhempien osallisuutta. Koulutuksen aikana osallistujat keräävät oman keinovalikoiman kotien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamiseen ja voimaantuvat viemään eri kieli- ja kulttuuritaustaisten vanhempien osallisuutta eteenpäin oppilaitosyhteisössään. 

Ajankohta ja toteutus 

Koulutus sisältää kaksi lähitapaamista ja kaksi pienryhmien konsultatiivista ohjaustapaamista verkossa sekä itsenäistä työskentelyä tapaamisten välissä. Itsenäinen työskentely nivotaan jokaisen osallistujan omiin tavoitteisiin ja arkityöhön. Työskentelytavat ovat vuorovaikutteisia ja dialogisia. Tarkoituksena on saada osallistujat pohtimaan kodin ja oppilaitoksen yhteistyöhön liittyviä käytänteitä ja toimintatapoja sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten vanhempien osallisuuden toteutumista. Koulutuksessa jaetaan myös hyviä toimintamalleja.

Paikka:  

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Pasilan kampus, Ratapihantie 25, Helsinki  

Koulutuspäivät: 

perjantai 11.3.2022 klo 09–12 (Pasilan kampus)  

keskiviikko 23.3.2022 klo 14–16 (Pienryhmä tapaaminen verkossa)  

keskiviikko 6.4.2022 klo 14–16 (Pienryhmä tapaaminen verkossa) 

perjantai 29.4.2022 09-12 (Pasilan kampus) 

Koulutuksen sisältö 

Yhteistä kieltä rakentamassa  Kodin ja koulun monikulttuurinen yhteistyö 

Koulutuspäivissä käsitellään yhteistyötä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden kanssa. Päivissä käydään läpi maahan muuttaneiden kohtaamia haasteita, menetyksiä, identiteettimuutoksia ja niiden vaikutuksista arkielämään sekä annetaan eväitä kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen. Kokemusasiantuntijan puheenvuoro syventää ja antaa välineitä yhteistyöhön vanhempien kanssa. Teemoja syvennetään pienryhmien konsultatiivissa ohjaustapaamisissa. 

Koulutuspäivien avainsanat: monikulttuurisuus, kulttuurisensitiivisyys, vuorovaikutus, osallisuus, identiteetti 

Kustannukset 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Mahdollisista matkakustannuksista osallistujat vastaavat itse.

Kohderyhmä 

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle, ohjaajille ja johdolle sekä tukipalvelujen henkilöstölle kuten koulukuraattoreille, koulupsykologeille, kouluavustajille ja asuntolanhoitajille. Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittautuminen 

Koulutukseen voi osallistua toisen asteen henkilöstö.  

Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa ja osallistumispaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme, että koulutukseen ilmoittautuneet osallistuvat koulutuksen kaikkiin lähi- ja verkkotapaamisiin. Mikäli osallistujamäärä on ilmoittautumishetkellä täynnä, voit olla yhteydessä minna.palmu@vanhempainliitto.fi, niin voimme lisätä sinut osallistumisjonoon.  

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu verkkolomakkeen kautta. Ilmoittautuminen on avoinna 14.2.2022 saakka. 

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

Ilmoittaudu mukaan myös Oppivelvollisuus laajenee – Kodin ja koulun yhteistyötä nuoren parhaaksi -koulutuskokonaisuuteemme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä.


Tapahtuman järjestää

Tapahtumapaikka

Tapahtumapaikka

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Pasilan kampus, Ratapihantie 25, Helsinki  

Tapahtuma-aika

11.3.2022 klo 9:00 - 29.4.2022 klo 12:00

Lisää kalenteriin Lisää Google kalenteriin


Lisätietoja koulutuksen sisällöistä:

Suomen Vanhempainliitto

Toisen asteen koulutuksen asiantuntija Minna Palmu

minna.palmu@vanhempainliitto.fi

Jaa artikkeli