Yhteistä kieltä rakentamassa – Kodin ja koulun monikulttuurinen yhteistyö

Mietitkö, miten voisit kehittää kotien kanssa tehtävää yhteistyötä ja saada eri kieli- ja kulttuuritaustaiset vanhemmat mukaan tukemaan nuorten opintoja? 

Suomen Vanhempainliitto järjestää syksyllä 2022 yhdessä Haaga-Helian Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa Yhteistä kieltä rakentamassa – Kodin ja koulun monikulttuurinen yhteistyö -verkkokoulutuksen. 

Koulutus antaa toisella asteella toimiville opettajille, oppilashuollon henkilöstölle, ohjaajille, rehtoreille ja johtajille valmiuksia ja keinoja toteuttaa ammatillista koulutusta ohjaavan lain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaista kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten vanhempien osallisuutta. Koulutuksen aikana osallistujat keräävät oman keinovalikoiman kotien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamiseen ja voimaantuvat viemään eri kieli- ja kulttuuritaustaisten vanhempien osallisuutta eteenpäin oppilaitosyhteisössään. 

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Yhteistä kieltä rakentamassa  Kodin ja koulun monikulttuurinen yhteistyö 

Koulutuspäivissä käsitellään yhteistyötä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden kanssa. Päivissä käydään läpi maahan muuttaneiden kohtaamia haasteita, menetyksiä, identiteettimuutoksia ja niiden vaikutuksista arkielämään sekä annetaan eväitä kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen. Kokemusasiantuntijan puheenvuoro syventää ja antaa välineitä yhteistyöhön vanhempien kanssa.

Koulutuskokonaisuus järjestetään verkossa ja siihen sisältyy kaksi koulutuskertaa, kaksi pienryhmien konsultatiivista ohjaustapaamista sekä itsenäistä työskentelyä tapaamisten välissä. Itsenäinen työskentely nivotaan jokaisen osallistujan omiin tavoitteisiin ja arkityöhön. Työskentelytavat ovat vuorovaikutteisia ja dialogisia. Tarkoituksena on saada osallistujat pohtimaan kodin ja oppilaitoksen yhteistyöhön liittyviä käytänteitä ja toimintatapoja sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten vanhempien osallisuuden toteutumista. Koulutuksessa jaetaan myös hyviä toimintamalleja.

Koulutuspäivät: 

Perjantai 30.09.2022 9–12

Kotien kanssa tehtävä yhteistyö, Minna Palmu ja Ville Koikkalainen, Chillisti mukana! -hanke
Kulttuurisensitiivisyys, Melody Karvonen, monikulttuurisuuden asiantuntija

Torstai 6.10.2022 14–16

Kieli- ja kulttuuritietoisuus opettajan työvälineenä, Maiju Kangasaho, lehtori

Tiistai 1.11.2022 14–16

Perjantai 11.11.2022 9–12

Kustannukset 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.

Kohderyhmä 

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle, ohjaajille ja johdolle sekä tukipalvelujen henkilöstölle kuten koulukuraattoreille, koulupsykologeille, kouluavustajille ja asuntolanhoitajille. Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Ilmoittaudu mukaan Oppivelvollisuus laajeni – Kodin ja koulun yhteistyötä nuoren parhaaksi! -koulutuskokonaisuuteemme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä.


Tapahtuman järjestää

Tapahtumapaikka

Tapahtumapaikka

Zoom-webinaarialusta

Tapahtuma-aika

30.9.2022 klo 9:00 - 11.11.2022 klo 12:00

Lisää kalenteriin Lisää Google kalenteriin


Lisätietoja koulutuksen sisällöistä:

Suomen Vanhempainliitto

Toisen asteen koulutuksen asiantuntija Minna Palmu

minna.palmu@vanhempainliitto.fi

Jaa artikkeli