Vanhempaintiimi – ryhmän ja luokan vertaistoimintaan

Luokan vanhempaintiimi esitteen kansikuva

22.11.2018

Teksti: Valtteri Tervala

Oma luokka on lapselle läheinen ja tärkeä pienyhteisö. Myös vanhemmat ovat osa tätä yhteisöä. Tutussa yhteisössä vanhempien on helpompi auttaa ja tukea toisiaan. Samalla lapsen ympärillä oleva turvaverkosto vahvistuu. Hyvä yhteishenki tukee opettajan työtä ja vahvistaa hyvää ilmapiiriä.

Useilla kouluilla on vanhempainyhdistyksiä, mutta vanhempien vapaamuotoinen keskinäinen vertaistoiminta vaihtelee kouluittain/luokittain. Eri kunnissa ja kouluissa ei ole olemassa yhtenäistä tapaa, millä koulu yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa auttaisi vanhempia käynnistämään luokka- tai ryhmätasoista vertaistoimintaa. Vanhempainliitto on laatinut mallin luokka/ ryhmäkohtaisen vanhempaintoiminnan aloittamiseen osana Varsi-projektia 2011-2012. Mallista tehdyn julkaisun tarkoitus on antaa näkökulmia ja ideoita luokassa tehtävään kodin ja koulun yhteistyöhön sekä vanhempaintoimintaan.

Vanhempaintiimi -opas

Luokan vanhemmat toistensa tukena

Hyvä yhteishenki tukee opettajan työtä. Kun koulun arki ja opettajan työtavat tulevat vanhemmille tutuiksi, yhteisymmärrys ja opettajan työn arvostus lisääntyy. Tiivis yhteistyö vahvistaa luokan sosiaalisia suhteita, tarjoaa vanhemmille vertaistukea ja opettajille vanhempien tuen. Samalla lapset näkevät, että yhdessä sopimalla ja tekemällä saadaan paljon hyviä asioita aikaa.

Case: Vanhempaintiimin ohjeistaminen Espoossa

Ohjeet perustuvat Vanhempainliiton malliin vanhempaintiimi toiminnasta. Materiaalipaketti on kehitetty yhdessä Lape-kehittämissuunnittelijoiden, Suomen Vanhempainliiton ja Koko Espoo ry:n kanssa.
Kaksi koulua ja kaksi vanhempainyhdistystä testasi ja kommentoi materiaalipakettia. Saatujen palautteiden ja kommenttien perusteella on tehty tarvittavat muutokset.

Koulu tai vanhempainyhdistys toimii käynnistäjänä. Luokan vanhempaintiimi on vapaamuotoinen, lasten vanhemmista koostuva 3 – 6 hengen ryhmä. Vanhempaintiimi järjestää toimintaa, joka kehittää luokan yhteishenkeä ja vahvistaa lasten turvaverkostoa. Samalla tuetaan opettajan ja oppilaiden työtä sekä lisätään kouluviihtyvyyttä. Vanhempaintiimin toiminta on suunnitelmallista, mutta samalla helposti järjestettävää ja riittävän yksinkertaista.

Lue materiaalipaketti vanhempaintiimitoiminnan aloittamiseksi

 

 

listicon-opettajalle

Yhtenäisiä toimintamalleja yhteisölliseen opiskeluhuoltoon

Lue lisää Lapsen paras -yhdessä enemmän -hankkeesta

Jaa artikkeli