kasvi kasvaa kolikoista lasipurkin ulkopuolella

Hallinto ja talous

Hyvä hallinto ja asianmukaisesti hoidettu kirjanpito ovat toimivan yhdistyksen kivijalka. Yhdistyksen päätöksenteosta vastaa vuosikokous, jossa valitaan sääntöjen mukaisesti hallitus ja puheenjohtaja sekä muut säännöissä määrätyt toimihenkilöt.

Päätösvalta on jäsenillä

Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille.

Koulun tai päiväkodin jokaisella vanhemmalla pitää olla mahdollisuus liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenet käyttävät äänivaltaansa yhdistyksen kokouksessa tai erilaisissa äänestyksissä.

Äänioikeus on kaikilla jäsenillä, ellei äänestysoikeutta ole sääntöjen mukaan määräyksellä evätty. Tietyt asiat tulee käsitellä yleisessä kokouksessa,  kuten sääntöjen muuttaminen, äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttaminen, tilin -tai toiminnantarkastajan valinta, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen ja yhdistyksen purkaminen.

Huomioithan, että kaikkia vanhempia ei voi automaattisesti liittää yhdistyksen jäseniksi. Yhdistykseen tulee kutsua jäsenet ja hallituksen hyväksyä heidän jäseneksi kokouksessaan.

Hallitus

Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa ja toimeenpanovaltaa käyttää yhdistyksen hallitus. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat henkilöt. Hallitusta johtaa puheenjohtaja.

Yhdistyslain mukaan hallituksessa tulee olla vähintään kolmen jäsentä. Vanhempainliiton mallisäännöissä hallituksen koko voi vaihdella 4-12 henkilöön. Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Esimerkiksi kuntakohtaisissa vanhempainyhdistyksissä ei voida valita hallitukseen yhdistyksiä vaan sinne valitaan ns. luonnollinen henkilö eli ihminen.

Puheenjohtajalla on keskeinen rooli vanhempainyhdistyksen toimintakulttuurin rakentamisessa. Puheenjohtajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt eikä hän saa olla holhouksen alainen. Vanhempainliitto on koonnut puheenjohtajaa varten oman tietopaketin Vanhempainyhdistyksen lokikirjaan.

listicon-teemat

Lokikirja - opas puheenjohtajalle hallinnon toteuttamiseen

Lokikirjasta löydät yksityiskohtaisemmin yhdistyksen toimintaan liittyvistä huomioitavista asioista.

poika ja kiikarit

Tutustu Lokikirjaan

listicon-johdolle

Tietosuoja kuntoon -neuvoja vanhempainyhdistykselle

oppilaat kirjoittaa

Lue lisää tietosuojasta

listicon-kannanotot

Perustamisopas - neuvoja yhdistyksen henkilövaihdosten yhteydessä

Vanhempainyhdistyksen perustamisopas

Vinkkejä vanhempaintoiminnan rahoittamiseen

Lue lisää rahoitus-sivultamme

Talous

Hyvään hallintoon kuuluu myös huolellinen, yhdistysten päätösten- ja sääntöjen mukainen taloudenhoitaminen. Yhdistyslain mukaan hallituksen jäsen on korvausvelvollinen vahingoissa, jonka hän toimiessaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa. Hallitus valitsee taloudenhoitajan ja tehtävää varten on hyvä laatia tehtävänkuvaus.

Usein pankkiasioissa tarvitaan pöytäkirjanote, jotta muutoksia asioinnissa voidaan tehdä.

Yhdistyksen talouteen liittyvät päätökset tulee kirjata hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen säännöt ohjaavat toimintaa taloudenkin näkökulmasta mutta on myös hyvä laatia talousohjesääntö yleisistä käytännöistä taloudenhoidossa. Huomioitavia seikkoja voivat olla mm. hankintaoikeudet ja tilityskäytännöt.

Yhdistyksen kokouksessa hyväksytään vuosittain talousarvio, tilinpäätös ja tilin/ toiminnan tarkatuskertomus sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi kokouksessa valitaan tilin-/toiminnantarkastajat.

Eurot ojennukseen – yhdistyksen talousopas (ksl.fi)