lapset vetää köyttä

Vanhempaintoiminta

Vanhempien läsnäolo koulussa on tärkeää. Yhdessä vanhemmat voivat osallistua koulun kehittämiseen ja arkeen, tukea koulua opetus- ja kasvatustehtävässä sekä vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan päätöksentekoon omassa kunnassa.

Vanhempaintoiminta voi olla luokkakohtaista toimintaa oman lapsen luokkayhteisössä tai koko koulun kaikkien vanhempien yhteistä toimintaa. Eri puolilla Suomea toimii myös kuntakohtaisia vanhempainyhdistyksiä, jotka kokoavat kunnan alueen vanhemmat yhteen. Kun vanhempaintoiminta käynnistetään jo päiväkodissa, yhteistyön kulttuurille on luotu kantava pohja.

Selkeä työnjako lisää toimijoiden jaksamista ja helpottaa myös uusien ihmisten innostamista toimintaan.

Vanhempaintoiminta on yhdessä tekemistä ja vaikuttamista – vapaaehtoistyötä parhaimmillaan. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat sen säännöt ja vuosittain tehtävä toimintasuunnitelma. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään toiminnan tarkoitusta ja tavoitteita sekä tehdä suunnitelmia niiden pohjalta.

On helpompi lähteä mukaan, kun tietää mihin sitoutuu ja kuinka pitkäksi aikaa. Työnjakoa tehdessä kannattaa ottaa huomioon jäsenten omat vahvuudet, ammattitaito ja kiinnostus.

Aktivoikaa useampia vanhempia

Myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä voi pyytää vastuualueiden hoitajiksi. Tehtäviä voi myös kierrättää. Puheenjohtajan, sihteerin ja rahastohoitajan lisäksi yhdistyksessä voi olla esimerkiksi jäsenvastaava, tiedottaja, valokuvaaja, kerhovastaava, toimijarekisterin kokoaja ja ylläpitäjä, tapahtumavastaava ja luokkatiimien yhteyshenkilöt tai luokkalinkit.

Yhdistysten avuksi on kerätty laaja aineisto erilaisiin yhdistystoiminnan tarpeisiin. Yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävät, jäsenhakemuslomakkeet, toimijarinkilomake ja yhdistysten hyvä hallintoapa -julkaisu ynnä muut ohjeet, oppaat ja videot löydät Aineistosta. Erinomaista yhdistystoiminnan tietoa löydät myös osoitteista yhdistystoimijat.fi ja yhdistystieto.fi -sivustoilta.

Viestintä

Aktiivinen ja huolella suunniteltu viestintä sujuvoittaa yhdistyksen toimintaa.

Kehitä viestintääsi

Tule mukaan vanhempaintoimintaan!

Täältä löydät vinkkejä jäsenhankintaan ja vanhempien osallistamiseen.

pieni tyttö ajattelee luokkahuoneessa kirjapinon päällä

Innostu täällä

Yhdistystoiminnan apuvälineitä

Nappaa täältä käyttöösi mallipohjia ja työkaluja yhdistystoiminnan arkeen.

Tartu vinkkeihin

Päivitä yhdistyksenne yhteystiedot

Muistathan tehdä ilmoituksen Vanhempainliittoon, kun yhdistyksenne avainhenkilöt vaihtuvat.

Päivitä

Lue tästä Vanhempainliiton jäsenkirje

Lähetämme Vanhempainliiton jäsenkirjeen automaattisesti niihin sähköpostiosoitteisiin, jotka yhdistys on antanut jäsenrekisteriimme. Välitäthän kirjettä eteenpäin omille verkostoillesi.

Jäsenkirje

Welcome to parental activity!

By participating in parental activities you demonstrate to your child that you take interest in their everyday life, friends, and well-being.

isä ja poika leipoo

Read more

viittaaminen luokassa

”Yhdessä ja yksilöinä lasten iloksi”