lapset vetää köyttä

Vanhempaintoiminta

Vanhempien läsnäolo koulussa on tärkeää. Yhdessä vanhemmat voivat osallistua kasvatusyhteisön kehittämiseen ja arkeen, tukea päiväkotia, koulua tai oppilaitosta opetus- ja kasvatustehtävässä, sekä vaikuttaa lapsia, nuoria ja perheitä koskevaan päätöksentekoon omassa kunnassa.

Vanhempaintoiminta voi olla ryhmä- tai luokkakohtaista toimintaa tai yhteisön kaikille vanhemmille ja lapsille suunnattua toimintaa. Eri puolilla Suomea toimii myös kuntakohtaisia vanhempainyhdistyksiä, jotka kokoavat kunnan alueen vanhemmat yhteen. Kun vanhempaintoiminta käynnistetään jo päiväkodissa, yhteistyön kulttuuri kantaa peruskouluun ja aina toiselle asteelle saakka.

Selkeä työnjako lisää toimijoiden jaksamista ja helpottaa myös uusien ihmisten innostamista toimintaan.

Vanhempaintoiminta on vapaaehtoista yhdessä tekemistä ja vaikuttamista. Yhdistyksen toimijat itse päättävät, millä tavoin he haluavat edistää lasten ja nuorten sekä koko yhteisön hyvinvointia. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat jäsenistö, yhdistyksen säännöt ja vuosittain tehtävä toimintasuunnitelma.

Kasvatusyhteisöön kuuluvien vanhempien on helpompi lähteä mukaan toimintaan, kun heille on selvää, mihin he sitoutuvat ja kuinka pitkäksi aikaa. Työnjakoa tehdessä kannattaa ottaa huomioon toimijoiden omat toiveet, taidot ja kiinnostuksen kohteet.

Aktivoikaa useampia vanhempia

Myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä voi pyytää vastuutehtäviin ja tehtäviä voidaan kierrättää. Puheenjohtajan, sihteerin ja rahastohoitajan lisäksi yhdistyksessä voi olla esimerkiksi jäsenvastaava, tiedottaja, kerhovastaava, rekisterin ylläpitäjä, tapahtumavastaava sekä luokkatiimien yhteyshenkilöitä.

Hyvin suunniteltu ja aktiivinen viestintä

Lue lisää

pieni tyttö ajattelee luokkahuoneessa kirjapinon päällä

Vinkkejä jäsenhankintaan ja vanhempien osallistamiseen

Lue lisää

Yhdistyskansiosta työkaluja yhdistystoimintaan

Tutustu materiaaliin täällä

Yhdistyksen yhteystiedot ajan tasalle!

Päivitä yhteystiedot täällä

Vanhempainliiton jäsenkirje ilmestyy noin kerran kuukaudessa

Lue jäsenkirjeitä

Welcome to parental activity!

Read more

viittaaminen luokassa

”Yhdessä ja yksilöinä lasten iloksi”