Ohje vanhemmille: leirikoulun suunnittelun lähtökohdat ja varainkeruun pelisäännöt

Leirikoulu on opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista koulun toimintaa, joka kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Toteutuakseen leirikoulut vaativat yleensä ulkopuolista rahoitusta ja vanhempien varainkeruutyötä. Varainkeruu on kuitenkin lapsille ja vanhemmille vapaaehtoista eli jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus osallistua leirikouluun, riippumatta siitä, ovatko hän tai hänen vanhempansa osallistuneet varojen keräämiseen. Tämän ohjeen tarkoituksena on avata vanhemmille leirikoulun suunnitteluun ja erityisesti varojen keräämiseen liittyviä pelisääntöjä.

Ohje vanhemmille: leirikoulun suunnittelun lähtökohdat ja varainkeruun pelisäännöt

Opetushallituksen ohje retkien ja leirikoulujen maksuttomuudesta (oph.fi)

Leirikoulukeskukset (leirikoululahettilas.fi)