Koululaisten vanhemmille koronatilanteessa

17.3.2020

Suomen hallitus on päättänyt sulkea koulut koronatilanteen vuoksiKäytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lapsille annetaan etäopetusta tiettyjä ryhmiä lukuun ottamatta. Vastuu opetuksesta on koululla ja opettajilla, mutta vanhempana voit auttaa ja tukea opiskelua eri tavoin.

Tutustu lapsen kanssa koulusta tulleisiin ohjeisiin ja auta lasta seuraamaan niitä. Kouluilla on erilaiset valmiudet etäopetuksen aloittamiseen, joten on tärkeää olla kärsivällinen ja odottaa rauhallisesti koululta tulevia neuvoja.  

Vanhemmat oppilaat pystyvät pääsääntöisesti hoitamaan yhteyden kouluun itse Wilman tai muiden kanavien kautta annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta nuoremmat oppilaat tarvitsevat enemmän vanhempien tukea.  

Lähiopetustaeli normaaleja koulupäiviä, järjestetään kouluissa 1.-3. luokkien ja esiopetuksessa oleville oppilaille. Lisäksi erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille järjestetään lähiopetusta tarpeen mukaan. Kaikkia oppilaita suositellaan kuitenkin osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, jos se suinkin on mahdollista. 

Tässä muutamia ​​vinkkejä sinulle vanhempana 

  1. Koulu on vastuussa opetuksesta
  2. Keskity hyvinvointiin
  3. Kannusta yhteistyöhön
  4. Ole rauhallinen
  5. Ole kärsivällinen

Koulu on vastuussa opetuksesta 

Useimmilla kouluilla on nykyään hyvät mahdollisuudet tarjota etäopetusta. Opettajat jatkavat työtään, vaikka oppilaat opiskelevatkin kotona.

Koulut ovat erilaisia ja se, miten nopeasti ne pystyvät järjestämään etäopetusta, vaihtelee. Vanhempana autat eniten, kun rohkaiset ja autat lastasi seuraamaan niitä kanavia, jotka koululta määritellään etäopetuksen välineiksi. Tue lasta seuraamaan ohjeita ja pitämään yhteyttä opettajiin. Jos lapsella ei ole tietokonetta käytettävissään, voi yhteyttä pitää myös matkapuhelimella. Mikäli kotona ei ole käytettävissä sopivia laitteita, kannattaa olla yhteydessä kouluun.  

Keskity hyvinvointiin

On tärkeää löytää tasapaino opiskelun ja muun arjen välillä sekä saada arki toimimaan kotona. Kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollisuutta auttaa lasta koulutehtävissä, eikä se voi olla koulunkaan vaatimus. Osoita lapselle, että hänen koulutyönsä on tärkeää ja että odotat hänen noudattavan opettajan antamia ohjeita ja suorittavan tehtävänsä parhaan kykynsä mukaan.

Päivittäisten rutiinien rakentaminen on tärkeää, mutta uskalla rakentaa päivistänne sellaisia, jotka sopivat koko perheelle. Älä aseta itsellesi tai lapsellesi liian korkeita vaatimuksia. Luota, että opettajat aikanaan auttavat lasta ottamaan opinnoissa kiinni sen, mikä mahdollisesti tässä tilanteessa jää oppimatta.    

Kannusta yhteistyöhön

Lapsi voi kokea olevansa yksin koulutehtävien ääressä. Siksi on hyvä kannustaa lasta tekemään tehtäviä yhdessä koulukavereiden tai sisarusten kanssa. Yhdessä tekeminen on hauskempaa!

Lapsemme ovat jo tottuneet käyttämään sekä sosiaalista mediaa että erilaisia ​​yhteistyön mahdollistavia alustoja. Jos sinulla on nuorempia lapsia, voit auttaa heitä sosiaalisissa kontakteissa vaikkapa sopimalla muiden vanhempien kanssa yhteisistä opiskelu- tai leikkituokioista etäyhteyden välityksellä. Yhteydenpito ystävien kanssa on tärkeää. Tee siitä päivittäinen rutiini. 

Ole rauhallinen 

Nuoremmille lapsille etäopiskelu voi olla haasteellista. Ota rauhallisesti. Ei ole vakavaa, jos nuoremmat lapset eivät noudata tässä poikkeustilanteessa opetussuunnitelmaa yksityiskohtaisesti.

Lue lapsellesi paljon, kuunnelkaa äänikirjoja, tehkää yhdessä pieniä tehtäviä ja ulkoilkaa yhdessä. Lukeminen ja ulkoilu tukevat myös vanhempien lasten hyvinvointia 

Ole kärsivällinen

Koulut työskentelevät nyt kovasti saadakseen opetustyön sujumaan. Ole siis kärsivällinen ja luota siihen, että koulu tekee asiat niin hyvin kuin mahdollista. Tilanne on uusi meille kaikille, joten on tärkeää luottaa jokaisen tekevän parhaansa. Ennen pitkää lapset palaavat taas kouluun. 

Ohjeita laativat yhteistyössä Förbundet Hem och Skola ja Suomen Vanhempainliitto.

 

Luotettavaa tietoa koronasta

Viruksesta liikkuu paljon huhuja ja väärää tietoa. Myös rikolliset pyrkivät hyödyntämään poikkeuksellista tilannetta monin tavoin esimerkiksi verkossa. Seuraa ensisijaisesti viranomaisten verkkopalveluita ja ohjeita. Huolehdi perheesi käyttämien laitteiden tietoturvasta etäopiskelussa ja etätyössä. Älä jaa tietoa, jonka totuuspohjasta et ole varma. Opasta myös lapsi ja nuori oikean tiedon äärelle ja kannusta häntä välttämään tiedolla spekulointia ja huhujen jakamista.

Lapsesi opintoihin liittyvää, oikeaa tietoa saat lapsen omalta opettajalta, luokanvalvojalta tai rehtorilta sekä koulun ja kunnan osoittamista lähteistä.

Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta

Valtioneuvosto (valtioneuvosto.fi)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (thl.fi)

Omaolo-digipalvelu kansalaisille (omaolo.fi)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi) 

Opetushallitus (oph.fi)

Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Kyberturvallisuuskeskus.fi

 

Haluamme kuulla, mitä perheelleenne kuuluu!

Vastaa kyselyyn tästä