Vanhempien Barometri 2021 – kysely peruskouluikäisten vanhemmille

4.2.2021

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola i Finland


Hyvä vanhempi!

Koronapandemia on koetellut Suomea jo vuoden. Se on vaikuttanut merkittävästi myös koulujen toimintaan, lasten ja nuorten koulunkäyntiin sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola keräävät Vanhempien Barometri 2021 -kyselyllä peruskouluikäisten lasten ja nuorten vanhempien kokemuksia koronapandemian vaikutuksista kuluvan lukuvuoden 2020–2021 opetusjärjestelyihin, kodin ja koulun yhteistyöhön ja vanhempien osallisuuteen kouluissa. 

Kyselyn tulokset

Kysely on päättynyt. Määräaikaan mennessä saimme 26 358 vastausta, lämmin kiitos kaikille vastaajille.

Jokaisen vanhemman kokemus koronapandemian vaikutuksista lapsen koulunkäyntiin ja omaan perheeseen on tärkeä. Mitä enemmän saamme vastauksia, sitä monipuolisemman kuvan pystymme luomaan pandemian vaikutuksista ja vaikuttamaan myös niihin tukitoimiin, joita pandemian aikana ja sen jälkeen kouluissa ja kotona tarvitaan.

Katso kyselyn tulokset täällä