Toinen aste – Oppilas, oppilaitos ja koti, luotuja toisilleen? 

Nuoret rakentavat tulevaisuuttaan uudenlaisessa ja epävarmassa maailmassa. Aikuistuminen ei tarkoita sitä, että nuoren tulisi pärjätä yksin. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön jatkuminen myös toisella asteella on tärkeää nuoren kasvamiselle ja menestymiselle opinnoissa.

Nuoren siirtyminen toisen asteen opintoihin on koko perheelle uusi ja jännittävä tilanne, johon liittyy paljon tunteita ja avoimia kysymyksiä. Nuoret ponnistavat opintoihin erilaisista taustoista, ja vanhemmilla on erilaiset voimavarat sekä tiedolliset mahdollisuudet tukea oman nuorensa opintoja.

On tärkeää luoda sellaisia kodin ja oppilaitoksen yhteistyön käytänteitä, jotka auttavat jokaista vanhempaa tukemaan oman nuorensa opintoja ja työelämään siirtymistä. Yhteistyö tukee myös oppilaitosten ja opettajien työtä.

Toinen Aste Suomi, Jakso 1: Miksi kotien kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä?

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Nuoret tarvitsevat toisesta asteesta suoriutumiseen tukea ja hyötyvät kodin ja oppilaitoksen yhteistyöstä.

Tahdon tiellä

Jokainen nuori ansaitsee saada tukea, apua ja kannustusta opintojensa ja hyvinvointinsa tueksi.

Nuoret elävät, opiskelevat ja rakentavat tulevaisuuttaan haastavassa maailmassa. Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt huolestuttavasti. Kouluterveyskysely (2021) kertoo, että esimerkiksi lukioissa yli neljännes tytöistä on kokenut koulu-uupumusta.

Nuorilla on velvoite hakeutua toisen asteen opintoihin peruskoulun jälkeen. Oppivelvollisuuden laajentuminen on tuonut toiselle asteelle nuoria, joiden opiskelupolku aiemmin katkesi peruskouluun. Pelkkä oppivelvollisuus ei kuitenkaan vielä takaa, että opinnot suoritetaan.

Motivaatio ja menestyminen toisella asteella kumpuavat jo peruskoulun aikana tehdyistä valinnoista. Ympäristön tuki ja asenteet vaikuttavat oman polun löytämiseen ja sillä etenemiseen. Esimerkiksi osa nuorista valitsee lukion, vaikka oma ammatillinen mielenkiinto on aivan muualla. Lukion valitseminen siksi, että jatkokoulutusmahdollisuudet ovat turvattuja, ei ole nykypäivänä perusteltua. Halutessaan ammatillisen perustutkinnon pohjalta voi jatkaa myöhemmin vaikka väitöskirjatutkijaksi saakka.

Tukemisen ja yhteistyön työkaluja

Näiltä sivuilta löydät tietoa toisella asteella opiskelevan nuoren ja hänen perheensä tuen tarpeista sekä työkaluja kodin ja oppilaitoksen yhteistyöhön. Yhteistyö auttaa vanhempia tukemaan nuorta, helpottaa toisen asteen opettajien työtä ja sujuvoittaa nuoren etenemistä opiskelupolulla. Ei jätetä tilaisuutta käyttämättä!

Nuoren opiskelupolku: Näin autan siirtymävaiheissa

  • Sivulta löydät tietoa nuoren opiskelupolusta toisella asteella. Nuoren tukeminen on tärkeää erityisesti polun risteyskohdissa. Mitä ne ovat, ja miten voimme tukea nuorta niissä? Sivu on suunnattu sekä oppilaitoksille että vanhemmille.

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö: Työkaluja ja vertaisvinkkejä oppilaitoksille

  • Sivulta löydät tietoa kodin ja oppilaitoksen yhteistyöstä toisella asteella. Sivulla tarjotaan runsaasti vinkkejä ja työkaluja oppilaitoksille yhteistyön tekemiseen ja kehittämiseen.

Toinen Aste Suomi, Jakso 2: Miksi nuori hyötyy vanhemman tuesta opintojensa aikana?

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Itsenäistyminen ei tarkoita, että nuoren pitää pärjätä yksin!