Varhaiskasvatuksen ja kodin yhteistyö on tärkeää lapsen varhaisvuosina, jolloin lapsen kehitys ja oppiminen on nopeaa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on merkittävä osa suomalaisten lapsiperheiden arkea. Varhaiskasvatuksen lainmukainen perustehtävä on toimia yhdessä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä. 

Suomen Vanhempainliitossa näemme, että yksi laadukkaan varhaiskasvatuksen tunnusmerkeistä on sujuva yhteistyö kotien kanssa. Vanhemmat tulee nähdä lapsensa arjen asiantuntijoina samalla kun varhaiskasvatuksen ammattilaiset tuovat kasvatustyöhön ammatillisen osaamisensa. Varhaiskasvatuksen ja kodin yhteistyö tähtää vanhempien ja henkilöstön yhteiseen sitoutumiseen lasten terveen ja turvallisen kasvun ja oppimisen edistämiseksi (varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022). Tiivis ja toimiva yhteistyösuhde on erityisen tärkeä lapsen varhaisvuosina, jolloin lapsen kehitys ja oppiminen on nopeaa.  

Varhaiskasvatuksen ja kodin yhteistyö tukee vanhempien osallisuutta

Vanhempien osallisuuden tulee olla luonteva osa jokaisen päiväkodin toimintaa.

Vanhempien osallisuuden tulee olla luonteva osa jokaisen päiväkodin toimintaa. Päiväkoti on hedelmällinen ympäristö vertaisverkostojen syntymiselle, sillä se kokoaa yhteen asuinalueen perheet. Vanhempien osallisuuden vahvistaminen vaatii työtä. Yhteiselle dialogille tulee varata aikaa.    

Varhaiskasvatukseen liittyvässä kehittämis- ja vaikuttamistyössämme korostuvat vanhempien ja ammattilaisten välisen dialogin vahvistaminen sekä lapsiin ja perheisiin keskittyvä hyvinvointityö. Tarjoamme alan opiskelijoille ja ammattilaisille koulutusta ja tuotamme varhaiskasvatukseen liittyvää materiaalia.   

Karuselli-hankkeessa keskitytään lasten ja perheiden hyvinvointiin

Valtaosa varhaiskasvatusta koskevasta kehittämistyöstämme tehdään Karuselli-hankkeessa (2020–2023), jossa edistetään varhaiskasvatusikäisten lasten ja perheiden hyvinvointia vanhempien osallisuutta, vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäämällä. Karuselli-hankkeessa työskentelevät Laura Klemetti ja Merja Korhonen. 

 

Katso ja kuuntele Karuselli-hankkeen esittelyvideo. Video on tekstitetty.