Yhdessä kaikkien lasten ja nuorten puolesta

Lasten ja nuorten hyvinvointi on yhteinen tavoitteemme. Haluamme, että jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus kasvaa, oppia ja saada riittävät eväät hyvään elämään. Yhdessä vanhempien kanssa päiväkoti, koulu tai oppilaitos voivat järjestää yhteisöllisiä ja tavoitteellisia tapahtumia erilaisten teemojen ympärille. Tältä sivulta löydät lukuisia teemoja kodin ja koulun yhteistyöhön. Monia teemoja voi soveltaa myös päiväkotiin tai toiselle asteelle.

Tempauksella voidaan lisätä yhteisöllisyyttä, kerätä varoja, vaikuttaa päättäjiin, puuttua epäkohtiin tai kohentaa ympäristöä ja viihtyvyyttä. Vanhemmat osallistuvat mielellään tapahtumiin, joissa kokevat olevansa hyödyksi. Koulu ja päiväkoti voivat tarjota tuen ja puitteet ja antaa vetovastuuta tapahtumasta aktiivisille vanhemmille. Toimiva kampanja voidaan myös laajentaa koskemaan koko kuntaa ja näin lisätä laajemmin yhteisiä tavoitteita ja hyvinvointia.

Kampanjan tai tapahtuman aiheena voi kasvatusyhteisön ja kunnan tarpeiden mukaan olla esimerkiksi:

  • Terveys: ravinto, liikunta, lepo, päihteet, sisäilma
  • Ympäristö: liikenneturvallisuus, kestävä kehitys, kuntalaisten osallistaminen oman ympäristön kehittämiseen
  • Taide ja kulttuuri: taide retkikohteena, taiteilijavierailut, lukutaito-kampanja, osallistavat taidetapahtumat
  • Sosiaaliset suhteet: kiusaamiseen puuttuminen, kaveripäivä, hyvät tavat, tutustuminen eri kulttuureihin
  • Järjestöjen valtakunnalliset kampanjat:
    Kodin ja koulun Päivä, Koulurauha-ohjelma, Lapsen oikeuksien viikko, Liikenneturvallisuusviikko, Mediataitoviikko, Lukuviikko, Leikkipäivä jne.