Hyvin toimiva yhdistys on yhteisön kulmakivi!

Vanhempainyhdistystoiminta on vanhempien järjestämää toimintaa päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen kaikkien lasten hyväksi. Yhdistyksen toimijat itse päättävät, millä tavoin he haluavat edistää lasten ja nuorten sekä koko yhteisön hyvinvointia. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat jäsenistö, yhdistyksen säännöt ja vuosittain tehtävä toimintasuunnitelma.

 
Yhdistyksen hallitus ohjaa ja johtaa yhdistyksen päivittäistä toimintaa mutta yhdistyksen jäsenet on hyvä kannustaa mukaan toimintaa, vaikka he eivät olisi hallituksen jäseniä. Hallitus voi halutessaan nimetä työryhmiä tai toimikuntia, joiden avulla voidaan edistää tietyn teeman, esimerkiksi kouluruokailun kehittämistä. Mitä suurempi on aktiivisten vapaaehtoisten joukko, jakautuu vastuu toiminnasta sitä useammalle henkilölle.
 
Tältä sivulta löydät tietoa vanhempainyhdistyksen perustamiseen ja yhdistyksen hallinnon toteuttamiseen.

Näin perustetaan vanhempainyhdistys

Vanhempaintoiminnan aloittaminen on helppoa. Aloittakaa keskustelu koulun, päiväkodin tai luokan vanhempien kesken ja valitkaa keskuudestanne muutama aktiivinen toimija, jotka kutsuvat vanhemmat koolle. Vanhempainliitosta saat apua vanhempainyhdistyksen perustamiseen. 

Vanhempainyhdistyksen perustaminen tapahtuu yhdistyksen perustavassa kokouksessa. Perustavan kokouksen koolle kutsumiselle ei ole olemassa tarkempia säännöksiä. Jo kolme ihmistä (yli 15-vuotiasta) voi perustaa rekisteröidyn yhdistyksen. Perustavaan kokoukseen voitte kutsua myös koulun tai päiväkodin edustajan mukaan. Rekisteröity yhdistys on taloudellisesti ja oikeudellisesti itsenäinen.

Vanhempainliitto on tuottanut perustamisoppaan toiminnan aloittamisen tueksi. Oppaasta löydät muun muassa kuvitteellisen esimerkin yhdistyksen perustamisesta.

Aloita tutustumalla yhdistyksen perustamisoppaaseen täällä

Näin onnistut keräämään vanhempia mukaan vanhempaintoimintaan

Suosittelemme yhdistyksen perustamista päiväkoti- tai koulutasolla. Vanhempaintoiminnan voi kuitenkin aloittaa myös luokka- tai tiimitasolla tai toisen asteen oppilaitoksissa ilman yhdistystä. Toiminnan käynnistäminen onnistuu mallista huolimatta samalla tavalla. Muistakaa, että vapaamuotoisena toimijajoukkona osallistujat vastaavat henkilökohtaisesti toiminnasta.

Hyödynnä ennakkotarkastetut mallisäännöt

Vanhempainyhdistystä perustettaessa tai yhdistyksen sääntöjä muutettaessa suosittelemme käyttämään liiton ennakkotarkastuttamia Kasvatusyhteisön vanhempainyhdistyksen mallisääntöjä (ennakkotarkastettu 26.5.2023). Kuntakohtaisille vanhempainyhdistyksille on tehty omat mallisäännöt, jotka löydät täältä.

Mikäli pohdituttaa, kannattaako uusi yhdistys perustaa yhden tai useamman kasvatusyhteisön ympärille vaiko kuntakohtaisena yhdistyksenä, olethan rohkeasti yhteydessä järjestötoiminnan asiantuntijoihimme!

Tutustu mallisääntöihin tästä

Sääntömuutosilmoituksen tekeminen

PRH:n ennakkotarkastamiin mallisääntöihin perustuva sääntöjen muutosilmoitus maksaa sähköisessä palvelussa 55 euroa. Yhdistysrekisterin sähköisessä asiointipalvelussa ilmoituksen tekeminen onnistuu, kun yhdistyksellä on tiedossa mallisääntöjen diaarinumero. Kasvatusyhteisön vanhempainyhdistyksen mallisääntöjen diaarinumero on 2023/765671Y. Tämä diaarinumero löytyy mallisääntöjen viimeisen sivun alalaidasta.

Jos vanhempainyhdistys haluaa poiketa ennakkotarkastettujen mallisääntöjen sisällöstä, yhdistyksen tulee tehdä tavallinen sääntöjen muutosilmoitus ja ilmoituksen käsittelymaksu on tällöin 110 euroa. PRH:n ohjeistus ilmoituksen tekemiseen tässä tapauksessa.

Yhdistyksen perustamisilmoitus

Ilmoitus yhdistyksen perustamisesta tehdään Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistysrekisteriin. Kun yhdistys käyttää rekisteröityessään ennakkotarkastettuja mallisääntöjä, niin ilmoituksen voi tehdä vain paperilomakkeilla. Perustamisilmoitus paperilomakkeella maksaa 110 euroa. Tutustu PRH:n ohjeistukseen.

Yhdistyksen Y-tunnus 

Rekisteröinnin yhteydessä yhdistys saa PRH:lta yritys- ja yhteisötunnuksen eli Y-tunnuksen, jossa on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki eli se on muotoa 1234567-8. Y-tunnuksen voi tarkistaa maksuttomasta YTJ-yrityshausta.

Nimenkirjoittajien muutosilmoitus

Yhdistyksen puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtuminen ilmoitetaan normaalisti PRH:n sähköisessä palvelussa. Käsittelymaksu on 25 euroa. Hallituksen muiden jäsenten ilmoittaminen ei ole pakollista.

Vanhempainliiton jäsenyys kannattaa

Suomen Vanhempainliittoon kuuluu runsaat 1200 vanhempainyhdistystä. 

Vanhempainliitosta saat ideoita ja materiaalia toiminnan tueksi. Liitto tarjoaa mm. apua yhdistyksen perustamiseen, auttaa yhdistys- ja vanhempaintoimintaan liittyvissä kysymyksissä, tarjoaa tukea vaikuttamiseen, julkaisee jäsenyhdistyksille suunnattuja jäsenkirjeitä, esitteitä ja julkaisuja. Liittyminen, jäsenyys ja palvelut ovat jäsenille maksuttomia. 

Suomen Vanhempainliittoon liittyvän vanhempainyhdistyksen tulee olla rekisteröity yhdistys. Jäsenyyden hakeminen onnistuu helposti sähköisellä lomakkeella. Uudet jäsenet hyväksyy Vanhempainliiton johtokunta.

listicon-jasenpalvelut

Hae Vanhempainliiton jäsenyyttä

Tee jäsenhakemus täällä

listicon-jasenpalvelut

Yhteystietojen päivitys Vanhempainliittoon

Päivitä yhteystiedot täällä

Vanhempainyhdistyksen hallinto

Vanhempainyhdistyksen hyvin hoidettu hallinto ja talous ovat toimivan yhdistyksen kivijalka. Yhdistyksen päätöksenteosta vastaa vuosikokous, jossa valitaan sääntöjen mukaisesti hallitus ja puheenjohtaja sekä muut säännöissä määrätyt toimihenkilöt.

Lataa vanhempaintoiminnan käsikirja tästä

Vanhempainyhdistysten yhdistyskansio

Päätösvalta on jäsenillä

Koulun tai päiväkodin jokaisella vanhemmalla pitää olla mahdollisuus liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenet käyttävät äänivaltaansa yhdistyksen kokouksessa tai erilaisissa äänestyksissä.
 
Äänioikeus on kaikilla jäsenillä, ellei äänestysoikeutta ole sääntöjen mukaan määräyksellä evätty. Tietyt asiat tulee käsitellä yleisessä kokouksessa, kuten sääntöjen muuttaminen, äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttaminen, tilin -tai toiminnantarkastajan valinta, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen ja yhdistyksen purkaminen.
Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille.
 
Huomaa, että kaikkia vanhempia ei voi automaattisesti liittää yhdistyksen jäseniksi. Jäsenyys on vapaaehtoista. Yhdistykseen tulee kutsua jäsenet ja hallituksen tulee hyväksyä heidät jäseneksi kokouksessaan.

Hallitus

Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa ja toimeenpanovaltaa käyttää yhdistyksen hallitus. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat henkilöt. Hallitusta johtaa puheenjohtaja.
Yhdistyslain mukaan hallituksessa tulee olla vähintään kolmen jäsentä. Vanhempainliiton mallisäännöissä hallituksen koko voi vaihdella 4-12 henkilöön. Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Esimerkiksi kuntakohtaisissa vanhempainyhdistyksissä ei voida valita hallitukseen yhdistyksiä vaan sinne valitaan ns. luonnollinen henkilö eli ihminen.
Puheenjohtajalla on keskeinen rooli vanhempainyhdistyksen toimintakulttuurin rakentamisessa. Puheenjohtajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt eikä hän saa olla holhouksen alainen.

Talous

Hyvään hallintoon kuuluu myös huolellinen, yhdistysten päätösten- ja sääntöjen mukainen taloudenhoitaminen. Yhdistyslain mukaan hallituksen jäsen on korvausvelvollinen vahingoissa, jonka hän toimiessaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa. Hallitus valitsee taloudenhoitajan ja tehtävää varten on hyvä laatia tehtävänkuvaus.

Usein pankkiasioissa tarvitaan pöytäkirjanote, jotta muutoksia asioinnissa voidaan tehdä.

Yhdistyksen talouteen liittyvät päätökset tulee kirjata hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen säännöt ohjaavat toimintaa taloudenkin näkökulmasta mutta on myös hyvä laatia talousohjesääntö yleisistä käytännöistä taloudenhoidossa. Huomioitavia seikkoja voivat olla mm. hankintaoikeudet ja tilityskäytännöt.

Yhdistyksen kokouksessa hyväksytään vuosittain talousarvio, tilinpäätös ja toiminnan tarkastuskertomus sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi kokouksessa valitaan toiminnantarkastajat.

Lue lisää ideoita vanhempaintoiminnan rahoittamiseen

Lue pienten yhdistysten kevennetystä taloudenpidosta

Aineistot

Opi, onnistu ja inspiroidu.

Aineistojen pikalinkit

Aineistopankkiin