Yhdistyslain uudistus keventää yhdistysten hallinnollista taakkaa 

6.3.2023

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen 200/2022 vp yhdistyslain muuttamisesta perjantaina 13.1. 2023. Laki astui voimaan 8.2.2023.

Kirjanpitolain mukaan yhdistyksen on pidettävä kaksinkertaista kirjanpitoa. Yhdistyslain 37 a §:ään tehdyt muutokset mahdollistavat pienille yhdistyksille siirtymisen yhdenkertaisen kirjanpidon käyttöön. Kevyemmän tilinpidon mallia voidaan soveltaa niissä yhdistyksissä, joissa liikevaihto on sekä päättyneellä että sitä edeltävällä tilikaudella enintään 30 000 €, tai joiden rekisteröinnistä on alle kaksi vuotta ja liikevaihtoraja ei ole ylittymässä. Yhdistys ei saa harjoittaa liiketoimintaa. Kevyempi tilinpidon malli tarkoittaa maksu- tai kassaperusteista yksinkertaista kirjanpitoa. 

  • Tapahtumat on merkittävä tilinpitoon kassaperusteisesti aikajärjestyksessä ja ilman aiheetonta viivytystä. Kaikista tapahtumista tulee käydä ilmi niiden sisältö ja ajankohta.  
  • Laskut, kuitit ja muu tilinpitoaineisto säilytetään siten, että tarvittaessa yhteys tilinpidon merkinnästä tapahtumaan on vaivatta selvitettävissä. Tilinpitoaineiston säilytysvelvollisuus on 6 vuotta. 

Tarkemmat säännökset tilinpidon järjestelyistä ja sisällöstä annetaan valtioneuvoston asetuksella. 

Helpotettu kirjanpito voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan tilikaudella, joka alkaa 1.7.2023 tai sen jälkeen. Vanhempainyhdistysten osalta tämä tarkoittaa 1.8.2023 alkavaa tilikautta.

Miten kevyempi tilinpitomalli voidaan ottaa yhdistyksessä käyttöön? 

Yhdenkertaiseen kirjanpitoon siirtyminen voidaan lain mukaan päättää kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Asia voidaan päättää joko tekemällä asiaa koskeva sääntömuutos tai päättämällä asiasta yhdistyksen kokouksessa sääntöjen muutosta vastaavalla määräenemmistöllä (3/4). Koska vanhempainyhdistysten mallisääntöjä ei olla tältä osin muuttamassa, niin Vanhempainliitto suosittelee, että yhdistykset tekevät päätöksen yhdenkertaisen kirjanpidon käyttöönotosta jo tänä keväänä erikseen koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa. Asia tulee myös mainita kokouskutsussa. Näin uusi kevyempi tilinpitomalli on yhdistyksen käytössä uuden tilikauden alkaessa 1.8.2023.

SivisNYT:in artikkeli yhdistyslain keskeisistä muutoksista

Yhdistyslaki