ryhmä ihmisiä luovassa toimistossa

Kuntakohtainen vanhempaintoiminta

Kuntakohtainen vanhempainyhdistys on vanhempien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöfoorumi ja kunnista riippumatonta vapaata kansalaistoimintaa. Kuntakohtainen vanhempainyhdistys on vanhempien vaikuttamiskanava ja kunnan yhteistyökumppani kodin, päiväkodin ja koulun yhteistyössä.

Kuntakohtaiset vanhempainyhdistykset koordinoivat eri koulujen ja päiväkotien vanhempainyhdistysten toimintaa alueellaan. Yhdistykset vaikuttavat toiminnallaan lasten ja nuorten elämään ja edistävät vanhempien ja lasten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta kotipaikkakunnalla. Kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kunnan kouluissa ja päiväkodeissa toimivat vanhempainyhdistykset sekä yksittäiset vanhemmat.

Kuntakohtainen vanhempaintoiminta tuo vanhempien näkökulmaa varhaiskasvatuksen, koulun ja muiden lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen. Toiminta luo rakenteet vanhempien osallisuudelle ja vaikuttamiselle ja vahvistaa vanhempien verkostoitumista sekä yhdessä toimimista. Vanhempien kokemusperäinen ja arkilähtöinen tieto kannattaa hyödyntää kunnallisen päätöksenteon ja kehittämisen tukena.

Vanhempainliitto on luonut toimintamallin kuntakohtaisen vanhempaintoiminnan rakentamiseen. Toimintamallin avulla voidaan luoda positiivinen, kannustava ja kehittävä kumppanuus kunnan kanssa. Yhteistyö perustuu luottamukseen ja aitoon osallisuuden kokemukseen. On tärkeää, että vanhemmat tulevat kuulluksi jo päätösten valmisteluvaiheessa.

Lue kuntakohtaisesta vanhempaintoimintamallista täältä

Kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen mallisäännöt

Jäsenjärjestöavustus kuntakohtaisille vanhempainyhdistyksille

Vanhempainliitto myöntää vuonna 2021 jäsenyhdistyksilleen jäsenjärjestöavustusta STEAn myöntämästä erillisestä kohdennetusta toiminta-avustuksesta. Vanhempainliitto hallinnoi ja valvoo jäsenjärjestöavustusten käyttöä ja raportoi niistä valtionavustuslaissa (688/2001) ja muissa avustamista koskevissa säädöksissä kirjattujen ehtojen mukaisesti.

Hae jäsenjärjestöavustusta

Kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen laatutavoitteet

Vanhempainliiton johtokunta on hyväksynyt kuntakohtaisille vanhempainyhdistyksille laaditut laatutavoitteet. Laatutavoitteet toimivat yhdistysten toiminnan kehittämisen ja itsearvioinnin välineenä. Yhdistysten toiminnan laatu muodostuu edustuksellisuudesta, vaikuttavuudesta, tehokkaasta viestinnästä, tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta toiminnasta ja asianmukaisesti hoidetusta hallinnosta ja hyvistä toiminta edellytyksistä.

Edustuksellisuus

Kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten jäseninä on vähintään 75 % alueen yhdistyksistä ja toiminnalla tavoitetaan alueen päiväkodeista ja kouluista ainakin puolet.

Vaikuttavuus

Kuntakohtaisilla yhdistyksillä on toimiva kuntayhteistyö ja edustus viranomais- ja järjestöverkostoissa. Yhdistys tekee säännöllisesti kannanottoja ja antaa lausuntoja sekä pyrkii toiminnallaan näkyväksi mediassa.

Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus

Kuntakohtaisilla yhdistyksillä on toiminnalle määritelty tavoitteet, kartoitettu tarpeet ja kohdennettu resurssit. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti sisäisesti ja ulkoisesti. Yhdistyksen hallitus on sitoutunut ja jäsenten rooleista on laadittu työnjako sekä tehtäviin on annettu riittävä koulutus.

Aktiivinen toiminta

Yhdistyksen viestintä tukee tavoitteiden saavuttamista. Yhdistys välittää Vanhempainliiton ydinviestejä jäsenistölle. Toiminnassaan se pitää aktiivisesti yhteyttä kuntaan ja järjestää säännöllisesti koulutus- ja keskustelutilaisuuksia jäsenyhdistyksille.

Hyvä hallinto ja toimintaedellytykset

Yhdistyksen hallinnossa on määritelty vastuut toimihenkilöille. Hallinto on hoidettu asianmukaisesti mukaan lukien asiakirjahallinto. Tehtävien hoitamiseksi on henkilöille järjestetty tarvittavat laitteet ja välineet.

Kuntakohtaisten vanhempaintoimijoiden yhteistyötilassa saat vertaistukea ja ideoita

Vanhempainliitto on perustanut kuntakohtaisille vanhempaintoimijoille oman digitaalisen yhteistyötilan. Tavoitteena on luoda valtakunnallinen toimijaverkosto paikasta ja ajankohdasta riippumatta. Verkoston toiminnan myötä muodostuu hyviä käytäntöjä keskitetysti ja avoimesti. Tarkoituksena on, että tieto ja keskustelut on helposti kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä ja tiedon laatua voidaan parantaa yhteisöllisesti. Toisena keskeisenä tarkoituksena on vertaistoiminta, mikä mahdollistuu yksilö- ja ryhmäkeskusteluissa.

Yhteistyötilaan voivat liittyä kaikki kuntakohtaisessa vanhempaintoiminnassa aktiivisesti toimivat henkilöt. Yhteistyötilassa on tavoitettavissa myös Vanhempainliiton asiantuntijat. Työtilaan kutsutaan lisäksi muita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Tällä hetkellä työtilassa tavoitatte mm. Ratkaistaan yhdessä -hankkeen asiantuntijoita.

Ennen liittymislomakkeen täyttämistä, tutustu tietosuojaselosteeseen

Liity kuntakohtaisen vanhempaintoimijoiden yhteistyötilaan

Tällä lomakkeella voi ilmoittaa halukkuutensa liittyä kuntakohtaisten vanhempaintoimijoiden digitaaliseen yhteistyötilaan.

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi*
Annan suostumukseni ilmoittautumisesta muodostuvaan henkilötietojen käsittelyyn*
Lue tietosuojaseloste yllä olevasta linkistä.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
ryhmä ihmisiä näyttää peukkua

Kuntaosallisuus on lasten kuulemisen ja vaikuttamisen edistämistä alueellisesti ja valtakunnallisesti