ryhmä ihmisiä luovassa toimistossa

Kuntakohtainen vanhempaintoiminta

Kuntakohtainen vanhempainyhdistys on vanhempien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöfoorumi, mikä on kunnista riippumatonta vapaata kansalaistoimintaa. Kuntakohtainen vanhempainyhdistys on vanhempien vaikuttamiskanava ja kunnan yhteistyökumppani kodin, päiväkodin ja koulun yhteistyössä.

Kuntakohtaiset vanhempainyhdistykset koordinoivat eri koulujen ja päiväkotien vanhempainyhdistysten toimintaa toiminta-alueellaan. Yhdistykset vaikuttavat toiminnallaan lasten ja nuorten elämään kuntatasolla ja edistävät vanhempien ja lasten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta kotipaikkakunnalla. Kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kunnassa toimivat koulujen ja päiväkotien vanhempainyhdistykset sekä yksittäiset vanhemmat.

Kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen laatutekijät

Vanhempainliiton johtokunta on hyväksynyt kuntakohtaisille vanhempainyhdistyksille laatukriteerit. Laatutekijät toimivat yhdistysten toiminnan kehittämisen ja itsearvioinnin välineenä. Yhdistysten toiminnan laatu muodostuu edustuksellisuudesta, vaikuttavuudesta, tehokkaasta viestinnästä, tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta toiminnasta ja asianmukaisesti hoidetusta hallinnosta ja hyvistä toiminta edellytyksistä.

Edustuksellisuus

Kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten jäseninä on vähintään 75 % alueen yhdistyksistä ja toiminnalla tavoitetaan alueen päiväkodeista ja kouluista ainakin puolet.

yleisö kädet ilmassa keikalla

Vaikuttavuus

Kuntakohtaisilla yhdistyksillä on toimiva kuntayhteistyö ja edustus viranomais- ja järjestöverkostoissa. Yhdistys tekee säännöllisesti kannanottoja ja antaa lausuntoja sekä pyrkii toiminnallaan näkyväksi mediassa.

Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus

Kuntakohtaisilla yhdistyksillä on toiminnalle määritelty tavoitteet, kartoitettu tarpeet ja kohdennettu resurssit. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti sisäisesti ja ulkoisesti. Yhdistyksen hallitus on sitoutunut ja jäsenten rooleista on laadittu työnjako sekä tehtäviin on annettu riittävä koulutus.

Aktiivinen toiminta

Yhdistyksillä on säännöllinen jäsenviestintä ja toimivat verkkosivut. Se välittää Vanhempainliiton ydinviestejä jäsenistölle. Toiminnassaan se pitää aktiivisesti yhteyttä kuntaan ja järjestää säännöllisesti koulutu/ keskustelutilaisuuksia jäsenyhdistyksille.

mustavalkoiset palapelin palat

Hyvä hallinto ja toimintaedellytykset

Yhdistyksen hallinnossa on määritelty vastuut toimihenkilöille. Hallinto on hoidettu asianmukaisesti ml. asiakirjahallinto. Tehtävien hoitamiseksi on henkilöille järjestetty tarvittavat laitteet ja välineet.

kasvi kasvaa kolikoista lasipurkin ulkopuolella
ryhmä ihmisiä näyttää peukkua

Kuntaosallisuus on lasten kuulemisen ja vaikuttamisen edistämistä alueellisesti ja valtakunnallisesti

Jäsenjärjestöavustus kuntakohtaisille vanhempainyhdistyksille

Vanhempainliitto myöntää vuonna 2019 jäsenyhdistyksilleen jäsenjärjestöavustusta STEAn myöntämästä erillisestä kohdennetusta toiminta-avustuksesta. Vanhempainliitto hallinnoi ja valvoo jäsenjärjestöavustusten käyttöä ja raportoi niistä valtionavustuslaissa (688/2001) ja muissa avustamista koskevissa säädöksissä kirjattujen ehtojen mukaisesti.

Hae jäsenjärjestöavustusta