Vanhempainliiton toiminta ulottuu sisäilmateemaan.

Sisäilma ja oppimisympäristön turvallisuus

Lapsella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen kasvu- ja oppimisympäristöön. Turvallisuutta sekä turvallisuuden tunnetta voidaan aidosti edistää osallistamalla päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen vanhempia ja keskustelemalla avoimesti lasten ja nuorten turvallisuuteen liittyvistä teemoista.

Vanhemmat tulee ottaa mukaan, kun kasvatusyhteisössä laaditaan tai päivitetään esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia ja järjestyssääntöjä. Vanhemmat tulee kutsua jäseniksi yhteisöllisen oppilashuollon työryhmiin, sisäilmatiimeihin ja keskustelemaan esimerkiksi mediaturvallisuudesta. Vanhemmat ja vanhempaintoimijat voivat toimia myös oma-aloitteisesti turvallisen ympäristön puolesta esimerkiksi tekemällä turvallisuuskyselyjä, järjestämällä liikenneturvallisuustapahtumia, kiusaamisen vastaisia kampanjoita tai turvataitokursseja.  

Löydät kattavasti opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuuteen liittyvää lisätietoa Opetushallituksen sivuilta. 

Hyvanilmankoulu.fi -sivusto tarjoaa kodeille, kouluille ja kunnille tietoa ja työkaluja

Verkkosivusto on tuotettu Suomen Vanhempainliiton koordinoimassa Ratkaistaan Yhdessä -hankkeessa. 

Löydät sivustolta ohjeita tilanteisiin, joissa koulujen sisäilma aiheuttaa oireita joko yhdelle lapselle tai useammalle oppilaalle kouluyhteisössä: tietoa, työkaluja, vinkkejä ja muistilistoja arjessa toimimisen ja sisäilma-asioiden kehittämisen avuksi. Ohjeet on tarkoitettu sekä vanhemmille että koulujen ja kuntien työntekijöille. 

Hyvanilmankoulu.fi-sivustolta löytyy esimerkiksi viisivaiheinen toimintamalli, joka kuvaa, miten koulunkäynti järjestetään sisäilman hankaloittaessa lapsen opiskelua omassa luokassa ja koulun tiloissa. Mallin käyttöön on laadittu kouluja ja vanhempia varten yksityiskohtaiset ohjeet. 

Kunnille ja kouluille löytyy sivustolta lisäksi muistilistoja sekä ohjeita, miten kehittää sisäilmatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä toimintatapoja, miten lähteä purkamaan sisäilmaongelmiin liittyviä vaikeita tilanteita ja miten viestiä onnistuneesti, kun haasteena on koulun sisäilma. 

Vanhempainyhdistykset löytävät sivustolta vinkkejä yhteiseen vaikuttamiseen, vertaistuen järjestämiseen ja rakentavaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön kunnan ja koulun kanssa.