Varhaiskasvatuksen hyvinvointityö

Lapsiperhearki tuottaa monenlaista iloa, mutta voi myös haastaa ja uuvuttaa vanhempia. Ruuhkavuosiin sisältyy monenlaisia muutoksia ja kuormitustekijöitä: arki on kiireistä ja välistä kaoottista. Yhteiskunnallinen keskustelu ja työelämä asettavat vanhemmuudelle paljon paineita ja odotuksia.

Kuormitustekijöiden kasaantuminen ja vanhemman kokema krooninen stressi altistaa vanhemmuuden uupumukselle. Uupumuksen puheeksi ottaminen on monelle vanhemmalle vaikeaa ja avun hakemisen kynnys on usein korkealla. Perheitä kohtaavilla ammattilaisilla ei aina ole riittävää osaamista tunnistaa vanhemman uupumusta ja sen suoria vaikutuksia lapsen hyvinvointiin.  

Kynnyksettömänä peruspalveluna päiväkoti on luonteva paikka kohdata ja tukea perheitä kokonaisvaltaisesti.

Vanhemmuuden ennaltaehkäisevän tuen tulisi olla saatavilla matalalla kynnyksellä, lapsiperheiden arkiympäristöissä. Päiväkoti on kiinteä osa suomalaisten lapsiperheiden arkea. Kynnyksettömänä peruspalveluna päiväkoti on luonteva paikka kohdata ja tukea perheitä kokonaisvaltaisesti. Pedagogisen työn lisäksi varhaiskasvatuksessa voidaan tehdä tärkeää ja vaikuttavaa vanhemmuuden tukityötä ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Perheiden kohtaaminen ja tukeminen mahdollistuu varhaiskasvatuksen moniammatillisella osaamisella ja toimivalla verkostoyhteistyöllä muiden lapsiperhepalveluiden kanssa.  

Vanhemmuus on kokonaisvaltainen elämänmuutos

Kun lapsi ottaa harppauksia kasvussa ja kehityksessään myös vanhempi kasvaa ja kehittyy omassa vanhemmuudessaan. Varhaiskasvatuksen ammattiosaamisella ja ammattilaisten vahvalla kokemustiedolla voidaan tukea vanhempaa vanhemmaksi kasvamisessa ja tarjota työkaluja vanhemmuustaitojen, kuten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

Vaikuttamalla vanhemman käsityksiin ja mielikuviin omasta lapsesta ja herättelemällä vanhempaa pohtimaan lapsen käytöksen taustalla olevia ajatuksia ja tunteita, vaikutetaan vanhemman tapaan toteuttaa omaa vanhemmuuttaan. Keskeistä on, miten varhaiskasvatuksessa puhutaan lapsesta. Onko puheen sävy positiivinen vai negatiivinen? Vanhemmuutta tukemalla vaikutetaan ennen kaikkea lapsen hyvinvointiin: vanhemman ja lapsen turvalliseen vuorovaikutussuhteeseen ja vanhemman kykyyn selvitä arjen pulmatilanteista. 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten ei tarvitse olla perhetyön tai lastensuojelun erityisosaajia tukeakseen koko perheen hyvinvointia. Keskittymällä ammattilaisten työotteeseen ja tapaan kohdata perheitä voidaan tehdä paljon. Päiväkodin ammattilaisten on tärkeä pohtia päivittäin; miten voin toimia arvostavasti ja olla juuri tämän lapsen ja perheen tukena? Minkälaista tukea lapsi ja perhe tarvitsee, ja mistä tarvittu tuki on mahdollista saada?

Jokainen perhe on ainutlaatuinen. Ammattilaisilla tulisikin olla kykyä kohdata ja työskennellä erilaisten perheiden kanssa. Luottamuksellinen ja avoin yhteistyö mahdollistuu ymmärtämällä perheen tarinaa. Arvostava kohtaaminen, tasavertainen keskustelu ja yhdessä pohtiminen kantaa pitkälle.  

Tsekkauslista

  • Päiväkodissa tehdään ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. 
  • Varhaiskasvatuksen ammattilainen kohtaa koko perheen ja hänellä on kykyä työskennellä erilaisten perheiden kanssa.  
  • Vanhemman on mahdollista saada tukea omaan kasvatustyöhönsä ja vanhemmuuteensa varhaiskasvatuksen ammattilaisilta. 

Vinkkejä päiväkodin hyvinvointityöhön

Sovitaan tai äänestetään yhdessä vanhempien kanssa päiväkotiryhmän tai koko päiväkodin yhteisestä hyvinvointiteemasta. Osallistetaan perheitä miettimään miten valittua hyvinvoinnin osa-aluetta voidaan tukea päiväkodissa ja kotona. Suunnitellaan hyvinvointiteemaan liittyvää toimintaa ja tapahtumia lapsille ja perheille. 

Hyvinvointitorilla tarjolla olevista eri teemoista valitaan yhdessä työstettävä teema.