lapset vetää köyttä

Yhdessä tekemistä, vertaistukea, vuorovaikutusta ja vaikuttamista

Vanhempaintoimintaan ei ole yhtä ja oikeaa mallia. Tekemisen sisällöt muodostuvat aina paikallisista toimijoista, ideoista, tarpeista ja lähtökohdista. Monipuolinen ja -muotoinen toiminta on vanhempaintoiminnan rikkaus.

Vanhempaintoiminta on yhteisöllisyyttä, tapahtumia, kampanjoita, teemaviikkoja ja vanhempainiltoja sekä vaikuttamistyötä, kuten kuten kyselyitä, kannanottoja ja verkostoyhteistyötä. Tänä päivänä yhdistystoiminta on ripaus hallintoa, harkittua varainhankintaa, ajantasaista viestintää ja erityisesti yhdessä tekemistä.
 
Tapahtumat voivat olla esimerkiksi Tervetuloa kouluun -tapahtuma ekaluokkalaisille, Kodin ja Koulun Päivä, disco tai vaikkapa kierrätystapahtuma. Vanhempaintoimijat toteuttavat myös erilaisia kampanjoita, kuten suojatiepäivystyksiä, lukuhaastekampanjoita tai teemaviikkoja. Yksittäisen tapahtuman lisäksi vanhempaintoimijat voivat järjestää esimerkiksi tukiryhmätoimintaa erityislasten vanhemmille tai iltapäiväkerhotoimintaa lapsille.
 
Aloittakaa keskustelulla ja valitkaa sen pohjalta 2-3 suosituinta aihetta, joita lähdette edistämään ja pohtimaan, minkälaisia toimintoja teeman ympärille voisi rakentaa.
Tältä sivulta löydät kootusti sopivat teemat ja kampanjat vanhempaintoiminnan elävöittämiseen ja kehittämiseen.

Kaipaatko vertaistukea vanhempaintoimintaan?

Liity Vanhempainliiton ylläpitämään Vanhempaintoimijat verkossa -Facebook-ryhmään, jossa vanhempaintoimijat ympäri Suomen kohtaavat toisensa. Ryhmä on suunnattu kaikille vanhempaintoimijoille – toimitpa sitten vanhempainyhdistyksessä tai -toimikunnassa. Ryhmässä vanhempaintoimijat pääsevät keskustelemaan, jakamaan kokemuksia, kysymään neuvoa ja kehittämään omaa toimintaansa matalalla kynnyksellä yhdessä muiden vanhempaintoimijoiden kanssa.

Hyvinvointiteemoja toimintaan

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on parhaimmillaan oivaltavaa, hauskaa ja vastuullista yhdessä tekemistä.

Vastuu lasten ja nuorten elämäntavoista on aikuisilla ja erityisesti perheen vanhemmilla, mutta myös vanhempainyhdistykset voivat toiminnallaan tukea lasten ja nuorten hyvinvointia.

Vanhempainyhdistykset voivat edistää lasten ja nuorten hyvinvointia monin tavoin, esimerkiksi osallistumalla kouluruokailun kehittämiseen, kunnostamalla liikuntapaikkoja tai järjestämällä hyvinvoinnin teemoja käsitteleviä vanhempainiltoja. Ideoita on lähes rajattomasti!

Lue aineistomme: Hyvinvointia kouluarkeen

Lue blogimme: Kouluruokailu, mikä ihana palvelu!

Tutustu Alko Lasten seurassa -vastuullisuusohjelmaan (alko.fi)

Kiusaamisen vastainen työ

Kiusaaminen tarkoittaa pitkään jatkunutta, samaan ihmiseen kohdistuvaa vahingoittavaa käyttäytymistä. Kiusaamiseen liittyy vallan epätasapaino.

Päiväkodeilla ja kouluilla tulee olla suunnitelma kiusaamiseen puuttumiseksi. Suunnitelmaan on hyvä tutustua yhdessä henkilökunnan ja kotiväen kesken. Pidetään yhdessä huolta, että jokainen lapsi ja aikuinen tietää, miten toimia kiusaamistapauksissa.

Vanhempainyhdistys voi toiminnallaan vahvistaa yhteisöllisyyttä, ja sitä kautta tukea lasten, nuorten ja perheiden ystävyyssuhteita. Lasten ja nuorten kaveritaitojen vahvistaminen ennaltaehkäisee kiusaamista.

Opetushallituksen Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa -opas neuvoo oppilaita, vanhempia ja koulujen henkilökuntaa, miten toimia kiusaamistilanteessa.

Kiusaamisen vastainen työ (oph.fi)

KiVa Koulu -toimenpideohjelma tarjoaa ideoita ja materiaalia kiusaamisesta puhumiseen ja sen torjumiseen:

Tutustu KiVa Koulu -ohjelmaan (kivakoulu.fi)

Netissä tapahtuva kiusaaminen, mitä vanhemmat voivat tehdä?

Vinkkejä vanhemmille (mll.fi)

Vinkkejä aikuiselle vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen vahvistamiseen yhdessä lapsen tai nuoren kanssa.

Myönteisen vuorovaikutuksen tukeminen (mieli.fi)

Mediakasvatus

Media on merkittävä osa lapsen ja perheiden arkea. Lapsi viettää median parissa paljon aikaa, tapaa monenlaisten kanavien kautta ystäviään ja tuottaa itse materiaalia. Mediaa voi hyödyntää monessa, mutta sen runsas läsnäolo arjessamme asettaa myös haasteita kasvattajalle.

Kuten kaikilla kasvatuksen osa-alueilla, aikuinen on vastuussa myös lasten mediakasvatuksesta. Suojele lasta haitalliselta sisällöltä. Pysähdy kuuntelemaan, katsomaan ja ohjaamaan lasta medialaitteiden äärellä.

Vanhempainyhdistys voi tukea lasten ja nuorten mediakasvatusta järjestämällä esimerkiksi aihetta käsittelevän vanhempainillan tai osallistumalla vuosittaiseen Mediataitoviikkoon.

Nappaa ideoita ja ajatuksia mediakasvatukseen oheisista linkeistä:

mediataitoviikko.fi

mediataitokoulu.fi

mediakasvatus.fi

mediametka.fi

Valtakunnalliset kampanjat

Koulut ja päiväkodit osallistuvat vuosittain moniin kampanjoihin, joilla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia. Myös Vanhempainliitto on aktiivisesti mukana monissa valtakunnallisissa teematapahtumissa, jotka tukevat kasvatusyhteistyötä kouluissa ja päiväkodeissa. Osallistumme mm. vuosittaisen Koulurauha-tapahtuman järjestämiseen ja koordinoimme valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää yhteistyössä ruotsinkielisen sisarjärjestömme Hem och Skolan kanssa.

kodin ja koulun päivä -kahvikuppi

Valtakunnallinen Kodin ja Koulun Päivä

kodinjakoulunpaiva.fi

Koulurauhan julistustapahtuma elokuussa

Koulurauhavanhempainilta

mll.fi/koulurauha

Lapsen oikeuksien päivä ja viikko marraskuussa

lapsenoikeuksienviikko.fi

skeittari rullalautailemassa

Harrastamisen Suomen malli

harrastamisensuomenmalli.fi

Liikenneturvallisuusviikko syyskuussa

liikenneturva.fi

Mediataitoviikko helmikuussa

mediataitoviikko.fi

Tapahtumat yhdistävät ihmisiä

Tapahtumat ovat näkyvä osa vanhempaintoimintaa. Tapahtumat tuottavat välitöntä iloa, mukavaa yhdessäoloa ja toimivat myös varainhankinnan välineenä. Onnistunut tapahtuma vaatii huolellista suunnittelua. Olemme koonneet vinkkejä turvallisen ja esteettömän tapahtuman suunnitteluun. Tsekkauslistojen avulla voitte keskittyä helpommin tapahtumasisällön suunnitteluun.

ryhmä ihmisiä näyttää peukkua

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen

Tutustu tarkemmin tästä

Esteettömän tapahtuman tsekkauslista

Lue lisää täältä

Vaikuttamistyö

Yhdistyksen säännöissä määritellään toiminnan tarkoitus ja asiat, joita yhdistys haluaa edistää. Lainsäädäntömme tarjoaa kansalaisille ja yhteisöille laajat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Vaikuttaminen on viestintää, jonka tarkoituksena on korjata, vahvistaa tai muuttaa toisten asenteita. (Miller 1980)

Vanhempainyhdistyksen voima on sen asiantuntijuus oman alueen, päiväkodin ja koulun toiminnasta ja päätösten vaikutuksista perheiden arjessa. Lisäksi Vanhempaintoiminnan vahvuus on joukkovoima.

Vaikuttaminen ei ole vain vanhempainyhdistyksen hallituksen tehtävä. Myös jäsenet ja muut yhteisön vanhemmat ovat toimijoita ja vaikuttajia, jos heidät otetaan aidosti mukaan.

Vaikuttamisopas vanhempaintoimijoille

demokratia.fi

Kutsu kaikki vanhemmat mukaan!

Selkeä työnjako lisää toimijoiden jaksamista ja helpottaa myös uusien ihmisten innostamista toimintaan.

Vanhempaintoiminta on vapaaehtoista yhdessä tekemistä ja vaikuttamista. Yhdistyksen toimijat itse päättävät, millä tavoin he haluavat edistää lasten ja nuorten sekä koko yhteisön hyvinvointia. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat jäsenistö, yhdistyksen säännöt ja vuosittain tehtävä toimintasuunnitelma.

Kasvatusyhteisöön kuuluvien vanhempien on helpompi lähteä mukaan toimintaan, kun heille on selvää, mihin he sitoutuvat ja kuinka pitkäksi aikaa. Työnjakoa tehdessä kannattaa ottaa huomioon toimijoiden omat toiveet, taidot ja kiinnostuksen kohteet.

Myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä voi pyytää vastuutehtäviin ja tehtäviä voidaan kierrättää. Puheenjohtajan, sihteerin ja rahastohoitajan lisäksi yhdistyksessä voi olla esimerkiksi jäsenvastaava, tiedottaja, kerhovastaava, rekisterin ylläpitäjä, tapahtumavastaava sekä luokkatiimien yhteyshenkilöitä.

Monikulttuurinen toiminta ehkäisee eriarvoistumista

Kaikkien tulisi kokea, että heidän perheensä ovat tervetulleita kouluun ja vanhempaintoimintaan. Moninaisuus rikastuttaa vanhempaintoiminnan sisältöjä ja antaa luontevan mahdollisuuden kaikille osapuolille osallistua ja kokea uutta. Lue lisää Avaimia monikulttuuriseen vanhempainyhdistystoimintaan -huoneentaulusta.

Tutustu Avaimia monikulttuuriseen vanhempaintoimintaan -huoneentaulun