Tule mukaan vanhempaintoimintaan!

Vanhempaintoiminta on avointa kaikille vanhemmille. Vanhempaintoiminnassa pääset mukaan innostavaan, monipuoliseen vapaaehtoistoimintaan, opit uusia asioita ja saat vertaistukea vanhemmuuteen.

Yhteisöllisyyden tunne on se suurin koukuttaja, minkä takia tätä teen.

Vanhempaintoimijat ovat mukana edistämässä terveellisen, turvallisen ja hyvinvoivan kasvatusyhteisön toimintaa. Vanhempaintoiminta tarjoaa mahdollisuuden tutustua toisiin vanhempiin, kantaa yhteistä vastuuta lapsista ja vahvistaa välittämisen kulttuuria. Virkeä vanhempaintoiminta on päiväkodille ja koululle ylpeyden aihe ja voimavara. 

Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmän eli TEAviisarin tulosten mukaan kolmessa koulussa neljästä on säännöllisesti toimiva vanhempainyhdistys. Koulujen luokkakohtainen ja päiväkotien vanhempaintoiminta mukaan lukien vanhempaintoimijat ovat merkittävä vaikuttajajoukko.

Miten sitten innostaisimme kaikki vanhemmat mukaan vanhempaintoimintaan?

Henkilökohtainen kontakti on usein tehokkain tapa kutsua vanhemmat mukaan yhdistyksen toimintaan. Kaikki eivät innostu hallitustyöskentelystä, mutta useimmat ovat valmiita osallistumaan yksittäiseen tapahtumaan tai haluavat tukea yhdistyksen toimintaa taloudellisesti maksamalla jäsenmaksun tai kannatusjäsenmaksun.

Koulupolun nivelvaiheet kuten koulun aloitus ja yläkouluun siirtyminen ovat niitä tilanteita, jolloin vanhempia kannattaa kutsua ja kannustaa mukaan vanhempaintoimintaan. Miten teidän koulussanne toivotetaan uudet ekaluokkalaiset ja heidän vanhempansa tervetulleiksi kouluun? Voisiko vanhempainyhdistys järjestää keväällä pihajuhlan tai heti uuden lukuvuoden alkaessa muun kivan tapahtuman koulutulokkaiden perheille? Koulupolun alkaminen on lapsen ja perheen elämässä merkittävä tapahtuma, jota on mukava juhlistaa yhdessä. Yläkouluvaiheessa vanhemmat jäävät helposti kouluelämän ulkokehälle. Mitä jos vanhempainyhdistys järjestäisi vanhemmille oman Tullaan tutuiksi -tapahtuman?

Tehdään vanhempaintoiminta näkyväksi 

On tärkeää, että koulun verkkosivuilla, yhdistyksen verkkosivuilla ja/tai yhdistyksen facebook-sivulla löytyy tietoa vanhempainyhdistyksestä. Mistä vanhempainyhdistystoiminnassa on kyse ja miten pääsen mukaan toimintaan tai suoraan jäseneksi. Esimerkiksi Haukiputaan koulun vanhempainyhdistys ry:n verkkosivuilla kerrotaan selkeästi keskeisimmät perusasiat.

Jäsenhakemuslomake ja yhdistyksen yhteystiedot ml. yhdistyksen sähköpostiosoite, pitää olla helposti löydettävissä. Koulun rehtorilta voi selvittää koulun viestintäkanavien käytön pelisäännöt vanhempaintoimijoiden viestien osalta.

Vanhempaintoiminta ei kukoista piilossa, joten toimintoja ja tapahtumien tunnelmia kannattaa nostaa esiin ainakin some-kanavissa. Toimintakauden päättyessä yhdistyksen viestintävastaava voi tehdä yhdistyksen verkkosivuille ja somekanaviin yhteenvedon yhdistyksen järjestämistä tapahtumista, kannanotoista ja muista saavutuksista. Tällainen kooste helpottaa etenkin uusien vanhempien tutustumista juuri oman lapsen koulun tai päiväkodin vanhempaintoimintaan.

Kannusta ja kiitä!

Yhdistys on yhtä kuin sen jäsenet, joten jäsenistöstä ja hyvästä yhteishengestä kannattaa pitää hyvää huolta. Yhdistyspolku saa positiivisen alun, kun hallituksen edustaja toivottaa uuden jäsenen tervetulleeksi vaikkapa puhelinsoitolla. Uusien toimijoiden huomiot, ideat ja toiveet kannattaa ottaa avoimin mielin vastaan. Kannustusta ja kiitosta ei voi koskaan jakaa liikaa!

Vanhempainyhdistyksen hallituksen uusia jäsenet on hyvä perehdyttää yhdistystoimintaan ja vanhempaintoimintaan. Uudet toimijat voi ohjata tutustumaan myös Vanhempainliiton verkkosivuihin. Opintokeskus Sivis tarjoaa maksutta järjestökoulutusta Vanhempainliiton jäsenyhdistyksille. Yhdistystoiminnan hallintoon perehtymisessä auttaa esimerkiksi Siviksen Yhdistystoimija-verkkomateriaali.

Monipuolinen toiminta houkuttelee

Vanhempaintoimintaan ei ole yhtä ainoaa oikeaa mallia. Toiminnan sisällöt muotoutuvat aina paikallisista tarpeista ja lähtökohdista. Toimintaa on syytä aika ajoin arvioida, jotta ei juututa asioihin, jotka eivät enää lapsia ja vanhempia innosta. Toiminnan suunnittelun avuksi voi ottaa vuosikellon, johon löytyy myös malli Vanhempainliiton verkkosivujen yhdistyskansiosta. Toimintaan voi hakea uusia ajatuksia myös päiväkodin ja koulun ulkopuolelta vaikkapa muista yhdistyksistä ja paikallisista oppilaitoksista.

Vanhempainyhdistyksen toimintasuunnitelma olisi hyvä käsitellä yhdessä myös koulun henkilökunnan kanssa. Mitä ovat koulun toiveet vanhempaintoiminnan suhteen? Miten vanhemmat voisivat olla mukana koulun arjessa? Onko teidän koulussanne esimerkiksi otettu vanhempien edustaja mukaan yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään? Tämä edustaja voi tulla juuri vanhempainyhdistyksen hallituksesta.

Monipuolinen toiminta on vanhempaintoiminnan rikkaus. Vanhemmat ohjaavat, mutta lasten ääntä ja osallisuutta ei saa toiminnassa unohtaa.

Vanhempainyhdistyksen hallitus kuuntelee ja osallistaa

Vanhempainyhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja vuosikokouksen päätösten mukaisesti. Vanhempainyhdistyksen hallituksen kokoa ei kannata laajentaa kovin suureksi, 6-12 jäsentä riittää hyvin. Hallitus voi pitää mahdollisuuksien mukaan avoimia kokouksia, jotta vanhemmilla on tilaisuus tulla tutustumaan toimintaan helposti.

Vanhempainyhdistys voi aktivoida vanhempien osallisuutta järjestämällä 1  2 kertaa lukuvuodessa kaikille vanhemmille avoimen tapaamisen, jossa keskustellaan päiväkodin tai koulun arjen asioita, lasten hyvinvoinnista, vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja kuullaan vanhempien kehittämisideoita 

Vanhempien osallistamiseen vanhempainyhdistys voi käyttää myös luokan yhteyshenkilöjärjestelmää, mikä sujuvoittaa vaikkapa tapahtumien ja varainhankinnnan koordinointia, koko koulun tasolla.  Ja vaikka varainhankintaa ei luokissa tehtäisikään, niin luokan yhteyshenkilö voi organisoida luokan vanhemmille ja lapsille muuta yhteisöllistä, mukavaa tekemistä kuten peli-iltoja, retkiä tai nyyttäreitä.

Ja lopuksi: hyödynnä Vanhempainliiton verkkoaineistoja ja painettuja julkaisuja, jotka ovat kaikki maksuttomia. Linkkejä saa mielellään jakaa päiväkodin ja koulun viestintäkanavissa.