Kunniakirja

Vanhempainliiton jäsenyhdistykset voivat hakea liiton valtakunnallista tunnustusta henkilölle, henkilöille tai taholle, joka on teoin, sanoin ja asenteellaan tukenut vanhempaintoimintaa, saanut aikaan yhteistä hyvää kasvatusyhteisössä ja vahvistanut toiminnallaan kodin ja kasvatusyhteisön (päiväkoti, koulu tai oppilaitos) yhteistyötä.

Kunniakirjan hakemisesta tulee tehdä päätös vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksessa, ja haku tulee kirjata pöytäkirjaan.

Kunniakirjaa haetaan sähköisellä lomakkeella Vanhempainliiton verkkosivujen kautta. Myöntämispäätöksen tekee Vanhempainliiton johtokunta. Hakemuksiin vastataan vain, mikäli niihin toivotaan liiton puolesta täydennystä.

Kunniakirjan mukana lähetetään Vanhempainliiton Silminä siniset tähdet -juhlajulkaisu

Kunniakirjojen hakuajat

Toistaiseksi kunniakirjoja ei ole haettavissa. Vanhempainliitto viestii aiheesta jäsenyhdistyksilleen jäsenkirjeessä, kun tarkempaa tietoa kunniakirjojen hakumenettelystä tulee.

Lisätietoja:
tiedotus@vanhempainliitto.fi