Kunniakirja

Vanhempainliiton jäsenyhdistykset voivat hakea liiton valtakunnallista tunnustusta henkilölle, henkilöille tai taholle, joka on teoin, sanoin ja asenteellaan tukenut vanhempaintoimintaa, saanut aikaan yhteistä hyvää kasvatusyhteisössä ja vahvistanut toiminnallaan kodin ja kasvatusyhteisön (päiväkoti, koulu tai oppilaitos) yhteistyötä.

Kunniakirjan hakemisesta tulee tehdä päätös vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksessa. Haku tulee kirjata vanhempainyhdistyksen pöytäkirjaan. Mikäli yhdistys hakee kunniakirjaa useammalle henkilölle, tulee hakemus tehdä jokaisesta saajasta erikseen.

Kunniakirjaa haetaan sähköisellä lomakkeella Vanhempainliiton verkkosivujen kautta. Hakemuksiin vastataan vain, mikäli Vanhempainliitto kaipaa hakemukseen täydennystä tai hakemus hylätään.

 

Kunniakirjojen hakuajat

Kunniakirjoja voi hakea alla olevalla lomakkeella ympäri vuoden. Hakemuksia käsitellään ja myönnetään kolme kertaa vuodessa.

Toukokuu – hae viimeistään 22.4. (Hakuaikaa on jatkettu).

Elokuu – hae viimeistään 15.7.

Joulukuu – hae viimeistään 15.11.

Kunniakirjahakemus

Suomen Vanhempainliiton kunniakirja voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on omalla toiminnallaan tukenut ja edistänyt paikallistason vanhempaintoimintaa ja vahvistanut kotien kanssa tehtävää yhteistyötä päiväkodissa, koulussa tai oppilaitoksessa. Kunniakirjaa voivat ehdottaa ja hakea Vanhempainliiton rekisteröityneet jäsenyhdistykset. Hakemuksesta tulee olla vanhempainyhdistyksen hallituksen päätös. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

"*" näyttää pakolliset kentät

Vanhempainyhdistyksen virallinen nimi
Etu- ja sukunimi
Vanhempainyhdistyksen postiosoite*
Yhteyshenkilön tai yhdistyksen postiosoite Suomessa, ei kunniakirjan saajan tietoja.
Ilmoita sen henkilön etu- ja sukunimi, jolle kunniakirjaa haetaan, sekä mahdollinen titteli tai rooli. Huomaa: Jokaisesta kunniakirjan saajasta tulee täyttää oma lomake.
Kirjoita tiivis perustelu: miksi ja mistä ansioista henkilölle tulisi myöntää Suomen Vanhempainliiton kunniakirja?
Jätä tyhjäksi, mikäli luovutusajankohta ei ole tiedossa.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.