Vanhemmat toimijoina

Vanhempien keskinäinen vuorovaikutus on nostettu varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Perusteissa todetaan, että yhteistyö voi tukea myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta. Huoltajien verkostoituminen ja yhteinen toiminta erilaisissa tilaisuuksissa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa tukea henkilöstön työlle (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022).

Vanhempaintoiminta on osa kodin ja päiväkodin välistä yhteistyötä. Vanhempaintoiminta voi olla yhdistysmuotoista, mutta monissa päiväkodeissa järjestetään vanhempaintoimintaa vapaamuotoisemmin vanhempaintoimikuntina, -tiimeinä, -kerhoina tai -foorumeina. Monissa kunnissa toimii myös kuntakohtainen vanhempainyhdistys, johon yksittäiset päiväkotien ja koulujen yhdistykset voivat kuulua. Vanhempainyhdistystoiminnan avulla on mahdollista vaikuttaa merkittävästi myös lapsia ja varhaiskasvatusta koskevaan päätöksentekoon kunnassa.

Vanhempaintoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, se on avointa kaikille vanhemmille ja sitä tehdään kaikkien päiväkodin lasten hyväksi. Pikkulapsivaiheessa vanhemmat elävät usein kiireistä arkea ja vanhempaintoimintaan ei ole välttämättä mahdollista käyttää paljoa aikaa. Tämä kannattaa pitää mielessä ja tehdä vain sen verran, kun hyvältä tuntuu ja ehditään.  

Vanhempaintoiminta lähtee liikkeelle päiväkodin tarpeista. Toimintaa käynnistäessä on hyvä koota vanhemmat yhteen, jotta he voivat tutustua toisiinsa. Tämän jälkeen voidaan keskustella siitä, minkälaista toimintaa toivotaan ja halutaan tehdä. Esimerkiksi yhteinen ideointityöpaja voi antaa hyvän lähtölaukauksen toiminnalle. Uudet raikkaat ajatukset vanhempaintoimintaan ovat aina tervetulleita.  

Yhteistyössä hyvinvointia vahvistamassa

Varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminta on ennen kaikkea perheiden hyvinvointia ja päiväkotiyhteisön rakentumista tukevaa toimintaa. Vanhempaintoiminta ei ole vain varainkeruuta. Tapahtumia, tilaisuuksia ja kampanjoita suunniteltaessa on hyvä suunnata katsetta kohti lasten hyvinvoinnin vahvistamista. Lapsen ja koko perheen hyvinvointia tukevia teemoja voivat olla esimerkiksi kaveritaitojen vahvistaminen, kiusaamisen ehkäisy tai hyvät elintavat.  

Vanhempaintoiminta tarvitsee käynnistyäkseen ja onnistuakseen aktiivista ja mutkatonta yhteistyötä päiväkodin henkilökunnan kanssa. Toiminta tarvitsee tuekseen nimetyn yhteyshenkilön ja johtajan tukea. Päiväkodin puolelta on hyvä olla edustus vanhempainyhdistyksen kokouksissa. Näin viestintä kodin ja yhdistyksen välillä toimii ja vanhemmat pääsevät osallisiksi päiväkodin ajankohtaisista teemoista. On tärkeää, että kokoontumiseen voidaan käyttää päiväkodin tiloja ja toiminnasta viestitään kaikille päiväkodin vanhemmille. Ideaalitilanteessa vanhemmat toimivat itseohjautuvasti toiminnan käynnistyttyä. 

Tsekkauslista

  • Päiväkoti tarjoaa vanhemmille mahdollisuuksia tutustua toisiinsa. 
  • Vanhempaintoiminnalla tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia. 
  • Päiväkodin puolelta kannustetaan vanhempia vanhempaintoimintaan ja tuetaan vanhempia sen käynnistämisessä. 
  • Päiväkodin ja vanhempainyhdistyksen yhteistyö on aktiivista ja kaikille avointa. 
  • Päiväkoti tarjoaa puitteet vanhempaintoiminnalle. 
  • Vanhempaintoiminnan tavoitteista ja tarpeista keskustellaan yhdessä. 

  Vinkkejä vanhempaintoimintaan 

Vanhempainliiton verkkosivuilta löytyy paljon aineistoa vanhempaintoimintaan ja erityisesti vanhempainyhdistyksen perustamiseen ja toiminnan järjestämiseen. Liitosta ja verkkosivuilla olevasta aineistosta kannattaa vinkata päiväkodin vanhemmille. Vanhempainliitto auttaa mielellään kaikissa vanhempaintoimintaan liittyvissä kysymyksissä.  

Tutustu vanhempaintoiminnan sisältöihin täällä