Vanhempien osallisuus koulussa ja päiväkodissa on tärkeä osa toimintakulttuuria.

Vanhempien osallisuus

Vanhempien osallisuus koulussa ja päiväkodissa on tärkeä osa toimintakulttuuria. Jo pienillä asioilla voit tukea ja vahvistaa vanhempien osallisuutta luokassasi/ryhmässäsi.

Vanhempien osallisuus koulussa ja päiväkodissa vahvistuu kutsumalla heitä tutustumaan koulun ja päiväkodin arkeen.

  • Pohdi vanhempien kanssa opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita. Avaa vanhemmille pedagogista ajatteluasi: mitä ajattelet oppimisesta, mitkä ovat lukuvuoden tärkeimmät tavoitteet, millaisia työtapoja käytät, mitä toivot vanhemmilta ja mitä yhteisiä tavoitteita voisitte asettaa tulevalle lukuvuodelle.
  • Ota vanhemmat aktiivisesti mukaan tukemaan lasten oppimista ja kasvua. Voit antaa vanhemmille vinkkejä, miten kotona voidaan innostaa ja kannustaa lasten oppimista. Käytä joskus kotitehtäviä, jotka edellyttävät vanhempien osallistumista ja joita lapset tekevät yhdessä vanhempiensa kanssa.
  • Hyödynnä vanhempien osaamista ja asiantuntemusta, jota heillä on ammattiensa ja harrastustensa kautta. Kutsu vanhempia rohkeasti kouluun/päiväkotiin ja hyödynnä vanhempien osaamista, tietoja ja taitoja oppitunneilla, ilmiöviikoilla, päiväkodin arjessa, PopUp-koulupäivissä tai vierailuilla vanhempien työpaikoilla. Yllättävän moni vanhempi pystyy irrottautumaan päiväaikaan vierailulle kouluun tai päiväkotiin.
  • Ota vanhemmat mukaan vahvistamaan luokan/ryhmän hyvinvointia. Vanhempien verkostoituminen ja toimiminen yhdessä opettajan ja lasten kanssa vahvistavat luokan/ryhmän hyvinvointia. Yhteisellä toiminnalla rakennetaan välittävää ja kannustavaa ilmapiiriä, joka ehkäisee mm. yksinäisyyttä, ryhmän ulkopuolelle jäämistä ja kiusaamista. Vinkkejä toiminnan käynnistämiseen löydät Luokan vanhempaintiimi -oppaasta.

Lataa Luokan vanhempaintiimi -opas