ryhmä ihmisiä näyttää peukkua

Vanhempaintoiminta koulussa ja päiväkodissa

Koulun vanhemmat voivat toimia esimerkiksi luokkatasolla tai vanhempainyhdistyksessä. Päiväkodissa keskitytään usein toimimaan yhteisessä vanhempainyhdistyksessä. Sekä koulussa että päiväkodissa vanhemmat voivat toimia myös vapaamuotoisemmin, ja aktivoitua järjestämään yksittäisiä tapahtumia.

Kun kohtaat uuden ryhmän vanhempia ensimmäisen kerran, pyri luomaan mahdollisimman hyvät edellytykset sujuvalle ja antoisalle yhteistyölle. Opettajalla on tärkeä rooli luokkakohtaisen yhteistyön käynnistämisessä. Anna vanhemmille selkeä viesti siitä, että pidät vanhempien toisiin tutustumista ja verkostoitumista tärkeänä. Kun luokkatoiminta saa hyvän alun, toimii se siitä eteenpäin pääosin vanhempien ylläpitämänä.

Tiiviillä vanhempainyhteisöllä on monia hyviä vaikutuksia ryhmään. On todettu, että kiusaamista esiintyy vähemmän ja siihen puututaan tehokkaammin silloin, kun vanhemmat tuntevat toisensa hyvin. Kun luokassa on hyvä keskusteluyhteys vanhempien kesken, hoituvat sopimista vaativat asiat joutuisasti. Kannusta vanhempia toimimaan yhdessä. Lataa tästä Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan -esitteemme.

Tutustu esitteeseen tästä

Tiivistä yhteistyötä luokkatasolla

Luokan vanhempaintoiminta voidaan käynnistää esimerkiksi syksyn ensimmäisen vanhempainillan yhteydessä. Vanhempainillassa voidaan ideoida yhdessä, mitä vanhemmat voisivat tehdä yhdessä tämän luokan lasten hyväksi. Toiminta-ajatuksia voidaan tuottaa pienissä ryhmissä. Ideat kirjataan ylös ja päätetään, mistä aloitetaan. Hienoa, jos ideoita tulee paljon! Ne voidaan toteuttaa seuraavien kouluvuosien aikana.

Luokalle voidaan perustaa vanhempaintiimi, jossa on noin 3 – 5 vanhempaa. Vanhempaintiimin olisi hyvä  olla pienoismalli luokan moninaisuudesta. Kun vanhempaintiimi on perustettu, kannattaa sopia, miten luokan vanhemmat pitävät keskenään yhteyttä. Kannattaa myös sopia siitä, millä aikavälillä vanhempaintiimin jäsenet vaihtuvat. Kouluntasolla on hyvä sopia, kuinka tiimit pitävät yhteyttä koulun vanhempainyhdistykseen. On tärkeää, että tieto kulkee puolin ja toisin.

Vanhempainyhdistys yhteistä hyvinvointia edistämässä

Vanhempaintoiminta koulussa ja päiväkodissa voi olla myös yhdistysmuotoista. Monessa koulussa ja päiväkodissa vanhempainyhdistystoiminta on organisoitu siten, että kokouksissa on mukana rehtori, päiväkodin johtaja tai opettajaedustaja.

Opettajana voit viedä kokouksiin henkilökunnan terveiset ja henkilöstölle takaisin vanhempainyhdistyksen terveiset. Keskusteluyhteys ja tiedonkulku puolin ja toisin on tärkeää. Sekä koulussa että päiväkodissa vanhempainyhdistyksen toiminnan vuosisuunnittelussa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä. Vanhempainyhdistyksen toiminta on parhaimmillaan hyvin monipuolista. Jokainen koulu/päiväkoti voi itse päättää, mihin asioihin keskittyy.

Lataa tästä 101 ideaa vanhempaintoimintaan (pdf)