isä pitää tytärtään kädestä kiinni

Perusopetus

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Kodin ja koulun yhteistyön tärkeä tehtävä on tukea lasten ja nuorten oppimista, koulunkäyntiä ja hyvinvointia.  

Kodin ja koulun yhteistyön merkitystä painotetaan perusopetusta koskevissa säädöksissä. Perusopetuslaki (3 §) edellyttää, että kotien kanssa tehdään yhteistyötä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään kodin ja koulun yhteistyön keskeiset periaatteet. Niissä muun muassa todetaan, että vanhempien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Vanhempaintoiminta on nostettu ensimmäistä kertaa opetussuunnitelman perusteisiin. Kodin ja koulun yhteistyön tulee tukea vanhempien tutustumista, verkostoitumista, yhdessä toimimista ja sitä kautta vanhempainyhdistystoimintaa.   

Kodin ja koulun yhteistyön keskeisiä rakennuspalikoita ovat luottamus, tasavertaisuus, dialogisuus ja arvostava kohtaaminen.

Kodin ja koulun yhteistyön keskeisiä rakennuspalikoita ovat luottamus, tasavertaisuus, dialogisuus ja arvostava kohtaaminen.   

Suomen Vanhempainliitto katsoo, että hyvin toimivalla kodin ja koulun yhteistyöllä on monia positiivisia vaikutuksia, joista hyötyvät niin lapset, opettajat ja koulun muu henkilökunta, vanhemmat kuin koko kouluyhteisö. 

Hyvä kodin ja koulun yhteistyö   

  • tukee lasten ja nuorten kasvua ja oppimista, opettajan työtä ja vanhemmuutta   
  • lisää lasten ja nuorten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja koko yhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.   
  • vahvistaa vanhempien ja lasten välistä vuorovaikutusta sekä aikuisten turvaverkkoa lasten ja nuorten ympärillä  
  • vähentää kiusaamista ja yksinäisyyttä  

Kodin ja koulun yhteistyö sekä ala- ja yläkoulujen vanhempainyhdistystoiminta on Vanhempainliiton ydintoimintaa. Suurin osa liiton jäseninä olevista vanhempainyhdistyksistä toimii peruskouluissa. 

Vanhempainliitto tukee koululaisten vanhempia vanhempaintoiminnassa ja tarjoaa opettajaksi opiskeleville ja koulujen henkilökunnalle koulutusta sekä tuottaa kodin ja koulun yhteistyöhön tukimateriaalia. Tutustu kaikkiin aineistoihimme täältä. Liitto vaikuttaa myös siihen, että perusopetus on Suomessa yhdenvertaista, tasa-arvoista, turvallista ja terveellistä.    

 

Kirjauksista käytäntöön – Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä

Kouluille, opettajille ja rehtoreille suunnattu työkalu kodin ja koulun yhteistyöstä

Vanhempainyhdistyksen käsikirja

Lue lisää