Johtajana päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksessa

Päiväkodin johtajana sekä koulun tai oppilaitoksen rehtorina olet avainasemassa kodin kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelussa ja kehittämisessä.

Yhteistyön uudistaminen varahaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman perusteiden mukaiseksi kannattaa ottaa yhdeksi kehittämisteemaksi ja vaikkapa veso-päivän aiheeksi. Kehittämistyön apuna voit käyttää Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä – Kirjauksista käytäntöön -työkalua.

Vanhempainliitto auttaa mielellään kehittämistyössä ja tarjoaa käyttöösi oman osaamisensa ja kokemuksensa vanhempien osallistamisessa.

Näin kannustat vanhempia mukaan:

  1. Kerro vanhemmille säännöllisesti mahdollisuuksista osallistua yhteisön toimintaan, sen kehittämiseen ja arkeen.
  2. Varmista, että henkilöstö suhtautuu myönteisesti yhteistyön rakentamiseen.
  3. Järjestä perheille tilaisuuksia yhteisöllisiin kohtaamisiin ja kannusta osallistumaan vanhempaintoimintaan.