Yhdistyskansio

Malleja yhdistyksen toiminnan tueksi

Jäseneksi hakeutuminen kannattaa tehdä mahdollisimman helpoksi, esimerkiksi  sähköisen jäsenhakemuslomakkeen avulla.

Jäsenhakemuslomake, malli (pdf)

Vanhempainliiton jäsenlogoa saavat käyttää ainoastaan liiton jäsenistöön kuuluvat vanhempainyhdistykset yhdistyksen toimintaan liittyvässä viestinnässä. Tunnusta käyttämällä yhdistys kertoo kuuluvansa Vanhempainliiton valtakunnalliseen verkostoon. Logon käyttö muissa yhteyksissä, esimerkiksi henkilökohtaisiin tarkoituksiin on kielletty. Lataa tarkemmat ohjeet alla olevasta tiedostosta.

Suomen Vanhempainliiton jäsenlogo (jpg)

Ohjeita Suomen Vanhempainliiton jäsentunnuksen käyttöön (pdf)

Yhdistyksen on mahdollista tehdä omat verkkosivut esimerkiksi Yhdistysavain -palvelun avulla.

Yhdistysavain-kotisivu- ja jäsenrekisteripalvelun esittely 

Hallitustyöskentelyn tueksi

Yhdistyksen toimihenkilöiden tehtäviä -dokumentissa on kuvattu puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille, rahastonhoitajalle ja toiminnantarkastajalle kuuluvia tehtäviä.

Yhdistyksen toimihenkilöiden tehtäviä (pdf) 

Yhdistyksen vuosikokouksen kokouskutsu, mitä kutsussa pitää olla mukana.

Yhdistyksen vuosikokous (pdf)

Vuosikello auttaa vanhempainyhdistyksiä rytmittämään toimintaansa ja kirjaamaan ylös vuosittain toistuvat tapahtumat.

Vuosikello 2024 (pdf)

Vanhempainyhdistyksen uuden puheenjohtajan muistilista auttaa puheenjohtajan työssä alkuun.

Vanhempainyhdistyksen uuden puheenjohtajan muistilista (pdf)

Tehdään vanhempaintoiminta näkyväksi.

Yhdistyksen toiminta näkyväksi -huoneentaulu

Hallitus voi arvioida toimintaansa arviointilomakkeen avulla.

Toiminnan arviointilomake vanhempainyhdistyksen hallituksen käyttöön (pdf)

Yhdistyslain etäosallistumista koskevat uudistukset astuivat voimaan 11.7.2022. Uudistuksen myötä yhdistys voi hallituksen päätöksellä sallia etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen, jollei tätä ole yhdistyksen säännöissä erikseen kielletty.

Yhdistys ja etäkokoukset

Hyvät kokouskäytännöt yhdistystoiminnassa -aineisto – Opintokeskus Sivis

Tapahtumien järjestämisen tueksi

Toimijarinkilomakkeessa on esimerkki, kuinka voitte kutsua vanhempaintoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä mukaan.

Toimijarinkilomake (pdf)

Muistilistoja voi käyttää myös päiväkodin, oppilaitoksen ja vanhempainyhdistyksen järjestämän tapahtuman suunnittelussa.

Tapahtuman suunnittelu -muistilista (pdf)

Esteettömän tapahtuman tsekkauslista kouluille (pdf)

Tervetuloa vanhempaintoimintaan diaesityksen pohjalta voit valmistella oman vanhempainyhdistyksen toiminnan esittelyn vaikkapa koulun vanhempainiltaan. Diat on suunniteltu Vanhempainliiton jäsenyhdistyksien käyttöön. Lataa diat koneellesi ja muokkaa niistä omaan käyttöön sopivat.

Tervetuloa vanhempaintoimintaan -diat (pptx)

Kodin ja koulun yhteistyön tueksi

Vanhempainyhdistykselle suunnattu kirjepohja kannustaa lähestymään koulun rehtoria Kodin ja koulun yhteistyön kehittämisen merkeissä. Yhteistyön tukena toimii valmis työkalu: Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä – Kirjauksista käytäntöön. Vanhempainyhdistys voi täydentää ja hyödyntää kirjepohjaa tehdessään rehtorille aloitteen kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseksi.

Kirje rehtorille – Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä (word)

Oman  koulun kehittämistavoitteet voi koota erilliseen lomakkeeseen.

Meidän koulun kehittämistavoitteet (word)