Taide tekee tunteet tutuiksi

Laura Klemetti
Kirjoittaja työskentelee perhetyön asiantuntijana Vanhempainliiton Karuselli-hankkeessa.


Aivot, hermosto ja mieli kehittyvät tunneyhteydessä toiseen ihmiseen. Vanhemman ja lapsen välinen turvallinen vuorovaikutus- ja kiintymyssuhde luo tärkeää pohjaa tunnetaitojen kehitykselle. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän hän tarvitsee aikuista avukseen tunteitaan soinnuttamaan ja peilaamaan. Lapsen kanssa on tärkeä keskustella tunteista sekä auttaa tunteiden kohtaamisessa ja sanoittamisessa. Omien tunteiden tunnistamisen ja sanoittamisen myötä lapsi saa kokemuksen ymmärretyksi, kohdatuksi ja kuulluksi tulemisesta. Tunteiden tullessa tutuksi lapsi oppii sanoittamaan ja kohtaamaan myös muiden tunteita: tunnetaidot edesauttavat vuorovaikutus- ja kaveritaitojen kehittymistä. 

Tunne- ja kaveritaidot kytkeytyvät tiiviisti Suomen Vanhempainliiton Karuselli-hankkeen ydinteemoihin.

Tunne- ja kaveritaidot kytkeytyvät tiiviisti Suomen Vanhempainliiton Karuselli-hankkeen ydinteemoihin. Hanke keskittyy päiväkoti-ikäisten lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin edistämiseen osallisuutta ja yhteisöllisempää päiväkotikulttuuria kehittämällä. Hanketta käynnistäessämme kartoitimme kahdeksan pilottipäiväkotimme ammattilaisten ja vanhempien ajatuksia lapsiperhearjessa merkityksellisiksi koetuista hyvinvointiteemoista. Kaikki hankkeen päiväkodit halusivat keskittyä yksikkökohtaisessa kehittämistyössään lasten tunne- ja kaveritaitoihin. Vaikea koronatilanne ja tiukat rajoitustoimet sulkivat kuitenkin pois mahdollisuuden järjestää perheitä osallistavaa ja kohtauttavaa toimintaa. Pohdimme aktiivisesti mitä voisimme tehdä yhdessä, rajoituksista huolimatta. Miten voisimme tukea tunnekasvatusta päiväkodeissa ja kotona? Minkälaista käytännönläheistä ja tarpeisiin vastaavaa materiaalia voisimme tuottaa ammattilaisten ja perheiden käyttöön? 

Näistä lähtökohdista syntyi ajatus pilottipäiväkotien yhteisestä yhteisöllisestä taideprojektista. Luovuuden ja tunnetaitojen yhteys on kiistaton. Taiteen tekeminen mahdollistaa itseilmaisun, laajentaa vuorovaikutuksen kirjoa, tarjoaa mahdollisuuksia osallisuudelle ja kokemusten jakamiselle. Musiikilla on erityisen tiivis ja luonteva yhteys tunteiden kokemiseen ja ilmentämiseen. Musiikki kutsuu vuorovaikutukseen: se on perusluonteeltaan yhteisöllistä. Yhdessä musisoiminen opettaa lapselle monia tärkeitä sosiaalisia taitoja, kuten toisten kuuntelemista, kunnioitusta ja vastavuoroisuutta. Yhteisen rytmin löytäminen musiikin ja liikkeen kautta lisää tutkitusti lasten keskinäistä prososiaalista käytöstä myös leikissä ja muussa vuorovaikutuksessa. Mitäpä jos tekisimme yhdessä musiikkia? 

Yhdessä musisoiminen opettaa lapselle monia tärkeitä sosiaalisia taitoja, kuten toisten kuuntelemista, kunnioitusta ja vastavuoroisuutta.

Alkuvuodesta 2022 toteutettu yhteisöllinen taideprojekti synnytti kahdeksan uutta tunne- ja kaveritaitoteemaista laulua. Laulujen sanoitukset ovat saaneet inspiraationsa pilottipäiväkotien lapsilta ja heidän vanhemmiltaan. Sanoitusprosessi toteutettiin koronaturvallisesti virtuaalimaailmassa ja menetelmällä, johon päiväkotien ammattilaisten ja vanhempien oli mahdollista tarttua mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Ammattilaiset jututtivat lapsia tunne- ja kaveritaitoteemoista ja veivät lasten ajatukset ja kertomukset virtuaalisiin sanasäkkeihin. Vanhemmille suunnattu sanasäkki täyttyi omalle lapselle osoitetuista ihanista ajatuksista, kehuista ja kiitoksista. Laulujen lopulliset sanoitukset ja melodiat syntyivät omalla työpöydälläni ja laulukorttien upeasta kuvituksesta vastasi Noora Sankila. 

Lantun ja Ruutin laulut kertovat tunteista lapsen sanoin: kiukku murisee massussa, ilo tuntuu poskissa asti, tykkääminen saa sydämen lyömään uudessa rytmissä ja suru helpottaa, kun joku lohduttaa. Sylitysten-laulu kertoo lapselle tärkeästä aikuisesta ja mukavasta, merkityksellisestä yhdessäolosta. Kiva kaveri ja Tartu tassusta kii puhuvat ystävyyden puolesta: kukaan ei saa jäädä yksin. Vanhempien ajatuksiin pohjautuva Niin kuin minä sut nään on ylistyslaulu omalle lapselle. Oman ainutlaatuisuuden ja vahvuuksien ymmärtäminen ja arvostaminen kantaa elämässä pitkälle. 


 

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Vanhempainliitto
15.11.2021

Mihin puoli tuntia riittää?

Lukumummi tai -vaari käy kerran viikossa koululla lukemassa yhden oppilaan kanssa noin puoli tuntia. Puolen tunnin lukutuokiot ovat osoittautuneet menestykseksi kaikkien osapuolien kannalta. Lukumummit ja -vaarit osallistuu myös Vanhempainliiton Kiedo meidät tarinaan -lukukampanjaan.

Sini Garam
Blogi Hyvinvointi Johdolle Opettajille Vanhempaintoimijoille
20.6.2018

Me osataan tää – arkista maailmanmestaruutta est. 1948

Blogisarjamme: Kouluruokailu 70 vuotta
”Ulkomaalaisten ihmetellessä suomalaisten aikaansaannoksia huimien Pisa-tulosten myötä alkoi ammattiylpeys nousta. Ruokalat muuttuivat ravintoloiksi, keittäjät ruokapalvelutyöntekijöiksi, ulkomaalaisia vieraita alkoi virrata.”.