Rakentavaa keskustelua lasten ja nuorten rokotuksia koskevan päätöksenteon tueksi

12.8.2021

Lasten ja nuorten koronarokotukset herättävät keskustelua. Vanhemmilla ja vanhempaintoimijoilla on erilaisia käsityksiä rokotteista ja siitä, kuka nyt rokotusten piiriin tulleiden yli 12-vuotiaiden rokottamisesta päättää.

Lain mukaan alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella siihen kykenee. Mikäli terveydenhuollon ammattilainen toteaa, että lapsi tai nuori ei halua tai kykene päätöstä tekemään, koronarokotteen antamiseen tarvitaan huoltajien suostumus.

Vanhempainliitto haluaa korostaa, että lapsen ja nuoren päätöksenteon tueksi tarvitaan hyvää yhteistyötä ja rakentavaa keskustelua lasten ja nuorten, kotien ja terveydenhuollon välille. Lapsella on oikeus luotettavaan tietoon. Myös vanhemmat tarvitsevat tietoa, jotta he voivat parhaalla mahdollisella tavalla tukea omaa lastaan.

Vanhempainliitto muistuttaa myös, että koulussa toimivan vanhempainyhdistyksen tai -ryhmän tehtävä ei ole puuttua rokotteita koskevaan päätöksentekoon. Sen sijaan yhdistys voi omalta osaltaan kannustaa vanhempia asialliseen keskusteluun lasten ja nuorten kanssa niin, että lapsi saa mahdollisimman selkeää ja oikeaa tietoa rokotteista.


Ajankohtaista aiheeseen liittyen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL järjestää tänään torstaina 12.8. klo 17.30-18.30 avoimen yleisötilaisuuden: Kysy 12–15-vuotiaiden koronarokotuksista!
Tilaisuus järjestetään verkossa. Kansalaiset voivat lähettää tilaisuudessa esiintyville asiantuntijoille ennakkokysymyksiä lasten ja nuorten rokottamiseen liittyen. Kysymyslomake sulkeutuu tunti ennen tilaisuuden alkua.

Lue myös: Usein kysyttyä lasten ja nuorten koronarokotuksista (thl.fi)