On aika luoda toimintamallit koulujen sisäilmatilanteisiin 

Minna Mäkelä
Kirjoittaja toimii asiantuntijana Vanhempainliiton Ratkaistaan yhdessä -hankkeessa.


Olen pohtinut viime aikoina paljon, miksi koulujen sisäilmaongelmat ja niiden aiheuttama oireilu säilyvät vuodesta toiseen epämääräisenä teemana, josta on vaikea saada koppia.

Toki siihen on syynsä. Ongelmat ovat niljakkaita kuin saippua. Rakennusten tutkiminen ja korjaustoimenpiteet ovat kalliita ja vievät usein vuosia aikaa. Sisäilmaoireet ovat monimuotoisia ja epätarkkoja, talojen ja ihmisten diagnostiikassa on vielä kehitettävää. Mistä edes aina tiedämme, liittyvätkö oireet sisäilmaan?

Epämääräisyys tekee sisäilmaoireilevan lapsen tilanteesta hyvin haastavan. Niin haastavan, ettei sen pariin saa lasta, vanhempaa eikä koulun henkilökuntaa jättää yksin.

Yhtenäisten valtakunnan tason toimintaohjeiden puute rasittaa kaikkia osapuolia – koteja, kouluja, kuntia. Tiedetään, että sisäilmaongelmien ja sisäilmaoireilun negatiiviset vaikutukset yksilöön ja yhteisöihin ovat merkittäviä. Mutta sitä ei tiedetä, miten haastavassa tilanteessa tulisi toimia.

Yhtenäisten valtakunnan tason toimintaohjeiden puute rasittaa kaikkia osapuolia – koteja, kouluja, kuntia.

Tai tavallaan tiedetään. Kaikkien osapuolten toive ja tavoite lienee se, että lapsi saa voida hyvin ja käydä ainutkertaisen koulupolkunsa terveellisessä oppimisympäristössä kavereiden kanssa.

Ajattelenkin niin, että nämä monimutkaiset asiat ovat lopulta myös yksinkertaisia. Jotta edellä mainittuihin toiveisiin ja tavoitteisiin pystytään vastaamaan, on luotava yhtenäiset toimintamallit ja palvelupolut oireilutilanteisiin. Ne laittavat lapset ja nuoret tasavertaiseen asemaan.

Mitä jos kunnat rohkenisivat laatia itsenäisesti käytännön toimintaohjeet, joiden avulla koulut ja perheet voivat johdonmukaisesti edetä? Mitä jos koulut ottaisivat nämä selkeät toimintamallit käyttöön ja oireilevien lasten tilanteisiin löydettäisiin nopeammin apu?

Akuutisti tarvitaan yhtenäiset toimintatavat ja toimintamallit kouluterveydenhuoltoon sekä sisäilmasta oireilevan lapsen koulunkäynnin järjestämiseen. Tarvitaan selkeät ohjeistukset siihen, miten sisäilmatilanteissa viestitään ja millä foorumeilla vuoropuhelua käydään.

Jos seuraaviin kysymyksiin löytyisi vastaus kunnan ja koulun nettisivuilta, ei koulun henkilökunta ja vanhemmat jäisi tyhjän päälle tietoa ja apua etsiessään.

  • Miten kunnassamme toimitaan sisäilmatilanteissa?
  • Miten voin vanhempana toimia sisäilmatilanteessa?
  • Miten lapsen koulunkäynti järjestetään sisäilmatilanteessa?
  • Miten kouluterveydenhuolto toimii ja tukee sisäilmatilanteessa?
  • Miten vanhemmat voivat tehdä yhteistyötä ja vaikuttaa sisäilmatilanteessa?

Ratkaistaan yhdessä -hankkeessa kehitetään toimintamalleja sisäilmasta oireilevan lapsen koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tueksi.

Ratkaisuja sisäilmasta oireilevan lapsen koulunkäynnin järjestämiseen on jo koottu Yhteistyöllä eteenpäin -julkaisuun.

Tutustu Yhteistyöllä eteenpäin -julkaisuun tästä (pdf, hengitysliitto.fi)

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Vanhempainliitto
9.8.2023

Koulu alkaa – Aikuinen, tarkista asenteesi!  

Ketään, kuten Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, ei saa syrjiä esimerkiksi ihonvärin, sukupuolen, kielen, uskonnon, varallisuuden tai vammaisuuden perusteella.

Blogi
22.4.2024

Sanataiteen ammattilaiset tekevät monipuolista lukutaitotyötä lapsia ja nuoria kuunnellen

Hehkuvat sanat -hankkeessa lapset ja nuoret ovat keskiössä.