On aika luoda toimintamallit koulujen sisäilmatilanteisiin 

Minna Mäkelä
Kirjoittaja toimii asiantuntijana Vanhempainliiton Ratkaistaan yhdessä -hankkeessa.


Olen pohtinut viime aikoina paljon, miksi koulujen sisäilmaongelmat ja niiden aiheuttama oireilu säilyvät vuodesta toiseen epämääräisenä teemana, josta on vaikea saada koppia.

Toki siihen on syynsä. Ongelmat ovat niljakkaita kuin saippua. Rakennusten tutkiminen ja korjaustoimenpiteet ovat kalliita ja vievät usein vuosia aikaa. Sisäilmaoireet ovat monimuotoisia ja epätarkkoja, talojen ja ihmisten diagnostiikassa on vielä kehitettävää. Mistä edes aina tiedämme, liittyvätkö oireet sisäilmaan?

Epämääräisyys tekee sisäilmaoireilevan lapsen tilanteesta hyvin haastavan. Niin haastavan, ettei sen pariin saa lasta, vanhempaa eikä koulun henkilökuntaa jättää yksin.

Yhtenäisten valtakunnan tason toimintaohjeiden puute rasittaa kaikkia osapuolia – koteja, kouluja, kuntia. Tiedetään, että sisäilmaongelmien ja sisäilmaoireilun negatiiviset vaikutukset yksilöön ja yhteisöihin ovat merkittäviä. Mutta sitä ei tiedetä, miten haastavassa tilanteessa tulisi toimia.

Yhtenäisten valtakunnan tason toimintaohjeiden puute rasittaa kaikkia osapuolia – koteja, kouluja, kuntia.

Tai tavallaan tiedetään. Kaikkien osapuolten toive ja tavoite lienee se, että lapsi saa voida hyvin ja käydä ainutkertaisen koulupolkunsa terveellisessä oppimisympäristössä kavereiden kanssa.

Ajattelenkin niin, että nämä monimutkaiset asiat ovat lopulta myös yksinkertaisia. Jotta edellä mainittuihin toiveisiin ja tavoitteisiin pystytään vastaamaan, on luotava yhtenäiset toimintamallit ja palvelupolut oireilutilanteisiin. Ne laittavat lapset ja nuoret tasavertaiseen asemaan.

Mitä jos kunnat rohkenisivat laatia itsenäisesti käytännön toimintaohjeet, joiden avulla koulut ja perheet voivat johdonmukaisesti edetä? Mitä jos koulut ottaisivat nämä selkeät toimintamallit käyttöön ja oireilevien lasten tilanteisiin löydettäisiin nopeammin apu?

Akuutisti tarvitaan yhtenäiset toimintatavat ja toimintamallit kouluterveydenhuoltoon sekä sisäilmasta oireilevan lapsen koulunkäynnin järjestämiseen. Tarvitaan selkeät ohjeistukset siihen, miten sisäilmatilanteissa viestitään ja millä foorumeilla vuoropuhelua käydään.

Jos seuraaviin kysymyksiin löytyisi vastaus kunnan ja koulun nettisivuilta, ei koulun henkilökunta ja vanhemmat jäisi tyhjän päälle tietoa ja apua etsiessään.

  • Miten kunnassamme toimitaan sisäilmatilanteissa?
  • Miten voin vanhempana toimia sisäilmatilanteessa?
  • Miten lapsen koulunkäynti järjestetään sisäilmatilanteessa?
  • Miten kouluterveydenhuolto toimii ja tukee sisäilmatilanteessa?
  • Miten vanhemmat voivat tehdä yhteistyötä ja vaikuttaa sisäilmatilanteessa?

Ratkaistaan yhdessä -hankkeessa kehitetään toimintamalleja sisäilmasta oireilevan lapsen koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tueksi.

Ratkaisuja sisäilmasta oireilevan lapsen koulunkäynnin järjestämiseen on jo koottu Yhteistyöllä eteenpäin -julkaisuun.

Tutustu Yhteistyöllä eteenpäin -julkaisuun tästä (pdf, hengitysliitto.fi)

Jaa artikkeli

Lue myös nämä

Blogi Vanhempainliitto
2.3.2022

Vanhempaintoiminnalla turvaverkkoja lasten ja nuorten ympärille

Ukrainan tapahtumat järkyttävät meitä kaikkia ja ne tavoittavat median, somen, kavereiden ja aikuisten kautta myös nuoret ja lapset. Suurta osaa lapsista ja nuorista tilanne Ukrainassa askarruttaa ja pelottaa. Meidän aikuisten tulee yhdessä varmistaa, että kaikkien lasten arkiympäristö on turvallinen. Kodin ja kasvatusyhteisöjen yhteistyöllä ja yhteen hiileen puhaltamisella on tässä merkittävä rooli.  

Blogi Vanhempainliitto
23.8.2021

Turvallinen koulu tehdään yhdessä

Lukuvuoden 2021-22 Valtakunnallinen koulurauhan julistustapahtuma järjestetään Sodankylässä. Lapset ja nuoret valitsivat koulurauhavuoden teemaksi turvallisen koulun. Jyväskylän Lasten parlamentin suuristunnossa lapsiasiavaltuutettu oli kuulemassa lasten ajatuksia turvallisuudesta. Lapset kuvasivat turvallisuuden muodostuvan ympärillä olevista ihmisistä, turvallisista aikuisista, perheestä, vanhemmista ja ystävistä. Lisäksi säännöt ja hyvä ilmapiiri tuovat lapsille turvallisuutta.