Maksuton toisen asteen koulutus kaikille

22.1.2019
Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Suomen Vanhempainliitto on tyytyväinen siitä, että eduskunta on ottanut Maksuton toisen asteen koulutus kaikille -kansalaisaloitteen käsittelyyn ja jo nykyinen hallitus on tarttunut asian selvittämiseen. Hallitus on päättänyt pikaisena toimenpiteenä tukea vähävaraisten perheiden lasten toisen asteen opintoja oppimateriaalisällä.

Suomen Vanhempainliitto ei pidä oppimateriaalilisää riittävänä, vaan pitää ensiarvoisen tärkeänä, että valmistelua kaikille maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteutumiseksi jatketaan.

Toisen asteen koulutuksen kustannukset ovat suuret jo keskituloisille perheille – erityisen haasteellisia ne ovat pienituloisille, monilapsisille ja yhden vanhemman perheille sekä monikko- ja erityislapsiperheille.

Toisen asteen koulutuksen kustannuksia on vaikea arvioida etukäteen. Niin opiskelijat kuin vanhemmatkin kertovat, että kustannuksista ei välttämättä kerrota etukäteen, jolloin niiden suuruus voi tulla opiskelijoille ja heidän perheilleen yllätyksenä. Oppilaitosverkoston harventuessa yhä useampi alaikäinen toisen asteen opiskelija asuu itsenäisesti toisella paikkakunnalla. Vaikka alle 18-vuotias kuuluu lain mukaan elatusvelvollisuuden piiriin, vanhempien mahdollisuudet tukea toisella paikkakunnalla asuvaa lastaan vaihtelevat suuresti.

Toisen asteen koulutuksen kustannukset ovat suuret jo keskituloisille perheille. Erityisen haasteellisia ne ovat pienituloisille, monilapsisille ja yhden vanhemman perheille sekä monikko- ja erityislapsiperheille.

Nuoren ei tule joutua valitsemaan toisen asteen koulutuspaikkaa sen mukaan, mihin hänellä ja hänen perheellään on varaa. 15-vuotiaana ei pidä joutua luopumaan unelmistaan.

Suomen Vanhempainliiton mielestä toisen asteen opintoja ei pitäisi joutua rahoittamaan opintolainalla.

Lue koko lausunto

Tutustu Maksuton 2. aste -kampanjaan