Perhevapaajärjestelmä uudistettava

11.11.2018

Perhevapaajärjestelmä vaatii kipeästi uudistamista. Nykyinen perhevapaamallimme on Pohjoismaiden jäykin ja sen korvaustaso on matalin.

Malli ei tue työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Perhevapaauudistus on kirjattava hallitusohjelmaan ja siihen on varattava riittävät resurssit. Uudistuksen pitää helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista, edistää tasavertaista vanhemmuutta ja huomioida lapsen etu.

Lapsi- ja perhejärjestöt sekä palkansaajakeskusjärjestöt painottavat, että onnistunut uudistus edellyttää toteutuakseen seuraavia asioita:

Perhevapaajärjestelmä on joustava ja yhdenvertainen kaikille perheille

  • Molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus perhevapaisiin joustavasti lapsen tarpeet ja oma työtilanne huomioiden. Perhevapaajärjestelmä ottaa huomioon kaikki perhemuodot ja elämäntilanteet.
  • Uudistuksessa otetaan huomioon muuttuva työelämä, erilaiset työmarkkina-asemat ja työnteon muodot. Uudistus tuo perheille vaihtoehtoja työn ja perheen yhteensovittamiseksi eri tilanteissa (esim. yrittäjät, työttömät, opiskelijat ja apurahalla työskentelevät).
  • Uudistus ei heikennä lapsen eikä kummankaan vanhemman asemaa
  • Uudistuksessa ei saa unohtaa perhettä eikä lasta. Lapsen yksilölliset tarpeet tulee ottaa hoivajärjestelyissä huomioon.

Uudistukselle varataan riittävät resurssit

  • Realistinen ote ja riittävät vaikutusarvioinnit ovat tärkeitä uudistuksen rahoituksessa.
    Yksi isäkuukausi maksaa noin 50 miljoonaa euroa, mikä on sijoitus tasa-arvoisempaan ja parempaan työelämään.
  • Pitkäjänteisellä, vakaalla ja myönteisellä perhepolitiikalla voidaan vaikuttaa syntyvyyteen.

Lataa kannanotto tästä (pdf)

SAK, Akava, STTK, Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset, Suomen Vanhempainliitto, Väestöliitto, Adoptioperheet, Barnavårdsföreningen i Finland, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ, Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta, Marttaliitto, Monimuotoiset perheet -verkosto, Nuorten ystävät, Parasta lapsille, Pesäpuu, SOS-lapsikyläsäätiö, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto.