Aineenopettajalle

Vinkkejä toimivaan yhteistyöhön kotien kanssa

Jokainen koulu, opettaja ja rehtori tekee yhteistyötä kotien kanssa. Yhteistyö on tärkeä osa myös aineenopettajan työtä. Kodin ja koulun yhteistyötä tarvitaan yläkoulussa. Yläkouluvaihe on tärkeä nuoren jatkoopintojen kannalta. Siihen kuuluu myös nuoreksi kasvamista, oman minän etsimistä ja niihin liittyviä haasteita. Nuoret tarvitsevat niin vanhempien kuin opettajien tukea.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteita ja toimintatapoja

Perusopetuslaki edellyttää, että opetuksessa ollaan yhteistyössä kotien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyön keskeiset periaatteet määritellään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yhteistyön käytännön toteutusta ja järjestämisen tapoja avataan paikallisessa opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Yhteistyön lähtökohtia ovat:

  • Luottamus
  • Tasavertaisuus
  • Keskinäinen kunnioitus

Hyvin toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä vahvistavat:

  • Avoin, kannustava ja myönteinen ilmapiiri
  • Jokaisen oppilaan huoltajan tavoittaminen
  • Perheiden moninaisuuden tunnistaminen
  • Vanhempien osallisuus
  • Monipuoliset yhteistyömuodot
  • Yhteisen ymmärryksen rakentaminen kodin ja koulun kasvatustehtävässä

Aineenopettaja, lue lisää oheisesta julkaisusta. Vinkit on koonnut Anna Vuoksiala osana Turun yliopiston Kouluhyvinvoinnin erikoistumisopintojaan.

Lataa tästä Vinkkejä toimivaan yhteistyöhön kotien kanssa