Eväitä monikulttuurisen koulun arkeen

Uudessa kulttuuriympäristössä maahanmuuttaja kokee monenlaisia menetyksiä:
Tutut ja turvalliset puitteet puuttuvat. Mahdollisuus pärjätä itsenäisesti heikkenee huomattavasti. Pätevyys, osaaminen ja kyvykkyys eivät näy. Koulutus ja työkokemus muuttuvat lähes mitättömiksi. Uskottavuus kärsii. Sukupuolten sekä sukupolvien väliset roolit saattavat hämärtyä. Voi syntyä häpeän tunne omasta kulttuuri- taustasta tai ihonväristä. Kaikki nämä kokemukset vaikuttavat perheen arkielämään sekä lapsen ja nuoren koulunkäyntiin.

Lataa huoneentaulu opettajalle