Yhdenvertaisuutta

Yhdenvertaisuutta päiväkotiin, kouluun ja vanhempaintoimintaan

Kasvattajien asenteiden tulee kotona, päiväkodissa ja koulussa olla yhdenvertaisuuden periaatteita kunnioittavaa. Erilaisuus tulee nähdä rikkautena, jotta myös lapset kasvavat erilaisuutta arvostaviksi. Suomen Vanhempainliitossa olemme luoneet monia hyviä käytänteitä ja järjestäneet koulutuksia, jotka vahvistavat lasten ja perheiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta koulussa.

Tässä esitteessä tarjoamme konkreettisia ideoita, kuinka yhdenvertaisuutta voidaan edistää yhdessä lasten, nuorten, vanhempien ja henkilökunnan kesken. Esitteen ideoita ja malleja voidaan hyvin hyödyntää myös muissa yhteisöissä, joissa halutaan vahvistaa ymmärrystä erilaisuudesta ja osallisuudesta.

Lataa Yhdenvertaisuutta -esite tästä (pdf)

Tilaa Yhdenvertaisuutta -esite täältä (mailservice.fi)